Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen

På denne siden finner du oversikt over medlemmer i ansettelsesrådet for tekniske og administrative stillinger i fellesadministrasjonen. Rådet omfatter også fellesadministrasjonene i Ålesund og Gjøvik.

Alt om råd og utvalg

Funksjonsperioden er 01.10.2017–30.09.2021.

Ansettelsesrådet har månedlige møter.

Sammensetning #

Ansettelsesrådets leder #

HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes | Personlig vara: faggruppeleder Terje Buseth

Arbeidsgivers representanter #

Faggruppeleder Terje Buseth | Personlig vara: seksjonssjef Jorunn Alstad 

Seniorrådgiver Laila Dragåsøien | Personlig vara: seniorrådgiver Hege Barreth Jacobsen

Arbeidstakers representanter #

Seniorkonsulent Erik Sørli | Personlig vara: førstekonsulent Catrine Tangvik

Seniorrådgiver Olve Iversen Hølaas | Personlig vara: maler Janne Holmen

0 Vedlegg
3271 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)