HR-rutiner ved IV

(Videresendt fra Tilsetting - IVT - HR)

Oppgavefordeling i HR-seksjonen

Fant du ikke det du lette etter?

Ta kontakt med HR ved IV: iv-hr@iv.ntnu.no

Lønn #

Utland #

Tilgangsbestilling #

Rekruttering for ikke-HR #

Utdanningsstillinger #

Tekniske/administrative stillinger #

Vitenskapelige stillinger #

Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger, se fremviser.

 • Anmodning om ansettelse/utlysning. Institutt oppretter mappe i ePhorte på ansettelsessaken og fyller ut «Anmodning om ansettelse/utlysning» som arkiveres i saksmappen og fordeles til fakultetet, ikke direkte til saksbehandler. Postfordeler overfører så hele saken til saksbehandler ved fakultetet.
 • Oppnevning av sakkyndig komité. Instituttet oppnevner 3 sakkyndige, hvor begge kjønn er representert, samt en administrator for komiteen. Administrator kan også være en intern sakkyndig. Dersom det viser seg vanskelig å finne begge kjønn innen dette fagområdet, kan det underrepresenterte kjønn komme fra et ”nabofagområde”, men da oppnevnes 4 sakkyndige. 

Orientering om hvem som er oppnevnt sendes fakultetet så snart som mulig. Fakultetet orienterer deretter søkerne og sender saken til de sakkyndige for behandling.

Se for øvrig ”Personalreglement for vitenskapelige stillinger”, pkt. 4.4 for nærmere informasjon.

Øvrige ansettelser #

Inkluderende arbeidsliv #

Som ansatt i NTNU har du tilgang til din egen passordbeskyttede nettside hos Statens pensjonskasse (SPK), der kan du finne informasjon om pensjonstall, boliglån og forsikring. Innlogging med bank-ID.

Pensjon er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller hvis noe uventet inntreffer.

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra månenden etter fylte 67 år. NAV er forvalter av folketrygden.

Tidligpensjonsordning, eller avtalefestet pensjon (AFP), er for deg mellom 62 og 67 år.

Uføretrygd kan være aktuelt for deg som har fått varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Møtedatoer 2020 #

Møtedatoer for LOSAM: #

 • 30. januar
 • 24. februar
 • 19. mars
 • 27. april
 • 20. mai
 • 22. juni

Møtedatoer for ansettelsesutvalget: #

Møtedato (frist for innsending av saker)

 • 03. februar (20.01)
 • 09. mars (24.02)
 • 01. april (18.03.)
 • 07. mai (23.04)
 • 15. juni (01.06)

Møtedatoer for ansettelsesrådet: #

Møtedato (frist for innsending av saker)

 • 30. januar (23.01)
 • 27. februar (20.02)
 • 26. mars (19.03)
 • 24. april (17.04)
 • 28. mai (20.05)
 • 25. juni (18.06)
 1. Trykk på linken og åpne dokumentet. Velg «aktiver redigering» og fyll ut skjemaet.
 2. Hvis rullegardinmenyer og annet i skjemaet ikke fungerer, last ned skjemaet, høyreklikk på dokumentet og velg «åpne», ikke «ny». Gi dokumentet et nytt navn ved lagring.
 3. Spørsmål om dokumentmaler rettes til HR.
48 Vedlegg
54692 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)