Tilrettelegging på eksamen

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse har du kanskje krav på tilrettelagt eksamen. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til spesielle hjelpemidler. Du må søke innen fristen, og legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) til søknaden din.

English version - Accommodations during exams for special needs students

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Eksempler på tilrettelagt eksamen #

Spesielle behov under eksamen vurderes individuelt, ut ifra både person og situasjon. Også faglige krav er et viktig grunnlag for tilretteleggingen. Her er noen eksempler på typer tilrettelegging du kan få:

  • Utvidet eksamenstid
  • Bruk av hjelpemidler, for eksempel pc, ergonomisk utstyr
  • Tilpassing av arbeidsplass, for eksempel tilpasset bord, stol, mindre rom
  • Opplesing av oppgave
  • Ved behov for tilrettelegging ut over dette, vennligst ta kontakt med NTNU Tilrettelegging

Søknadsskjema #

Søknadsskjemaet for tilrettelagt eksamen inneholder:

  • To sider du skal fylle ut selv
  • En side med beskrivelse av krav til dokumentasjon
  • En side med skjema som lege/annet helsepersonell skal fylle ut.

Utfylt søknadskjema og dokumentasjon sendes til:

Trondheim: Eksamenskontoret NTNU, Realfagsbygget, 7491 Trondheim

Gjøvik: NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik eller leveres på Studenttorget

Ålesund: Søknader om tilrettelegging skal leveres i resepsjonen merk. postmottak eller sendes pr. brev til NTNU i Ålesund v/postmottak, postboks 1517, 6025 Ålesund

Veileder ved ditt institutt/fakultet eller NTNU Tilrettelegging kan også hjelpe deg.

Frister #

Fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er:

  • 15. september (høst)
  • 15. februar (vår). Gjelder også for konteeksamener om sommeren.

Ved akutt oppstått behov for tilrettelegging, som for eksempel brukket hånd, kan du likevel få behandlet søknaden din etter fristen. Du må da søke så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Tilrettelegging kan gis hvis det er praktisk gjennomførbart.

Kontaktinformasjon til Eksamenskontoret finner du her: https://innsida.ntnu.no/eksamen

Hvis du har varige tilretteleggingsbehov kan tiltak innvilges for hele studietiden.

Dokumentasjon #

Du må dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen. Godkjent dokumentasjon er for eksempel attest fra lege, psykolog, PP-tjeneste eller fysioterapeut. Sammen med søknadsskjemaet finner du en beskrivelse av krav til dokumentasjon. Her finner du også et skjema for helseattest. Ta med dette til lege eller annet helsepersonell som skal skrive attest til deg.  

Kontakt #

NTNU Tilrettelegging, Epost:tilrettelegging@st.ntnu.no

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

2 Vedlegg
57879 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)