Tilrettelegging på eksamen

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler. Du må søke innen fristen, og legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) til søknaden din.

English version - Special examination arrangements 

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Eksempler på tilrettelagt eksamen #

Søknad om tilrettelagt eksamen vurderes individuelt, på grunnlag av søknad og vedlagt dokumentasjon. Også faglige krav må hensyntas ved behandling av søknaden.

Her er noen eksempler på tilretteleggingstiltak du kan søke om:

 • Utvidet eksamenstid
 • Bruk av hjelpemidler, for eksempel PC
 • Tilpasning av arbeidsplass, for eksempel ergonomisk utstyr, mindre rom

Hvis du har varige tilretteleggingsbehov kan tiltak innvilges for hele studietiden.

NB! Høsten 2020 #

Hvis du er  innvilget ekstratid på skriftlig skoleeksamen, får du tilsvarende utvidet tid på hjemmeeksamener med ordinær varighet til og med seks timer. Ekstra eksamenstid vil framgå på Studentweb.

Søknadsskjema #

Søknadsskjemaet for tilrettelagt eksamen (pdf) inneholder:

 • To sider du skal fylle ut selv
 • En side med skjema som lege/annet helsepersonell skal fylle ut.
 • En side med beskrivelse av krav til dokumentasjon

Vi anmoder deg om ikke å oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

Lever eller send inn utfylt søknadskjema og dokumentasjon til:

 • Trondheim: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, 7491 Trondheim, eller lever direkte til Eksamenskontoret på Moholt (Jonsvannsveien 82, 3. etasje).
 • Gjøvik: NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik, eller lever på Studenttorget.
 • Ålesund: Søknad om tilrettelegging skal du levere i resepsjonen merk. postmottak eller sende pr. brev til NTNU i Ålesund v/postmottak, postboks 1517, 6025 Ålesund.

Frister #

Fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er:

 • 15. september (høst)
 • 15. februar (vår). Gjelder også for utsatt eksamen i august.

Ved akutt oppstått sykdom/skade, kan du få behandlet søknaden din etter fristen. Du må da søke så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Det må framkomme i dokumentasjonen at behovet har oppstått etter søknadsfristen. Tilrettelegging kan innvilges hvis det er praktisk gjennomførbart.

Dokumentasjon #

Du må dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen. Godkjent dokumentasjon er for eksempel attest fra lege, psykolog, PP-tjeneste, fysioterapeut eller annet autorisert helsepersonell. Sammen med søknadsskjemaet finner du en beskrivelse av krav til dokumentasjon. Her finner du også et skjema for helseattest. Ta med dette til lege eller annet helsepersonell som skal skrive attest til deg.    

Kontakt #

Har du spørsmål om individuelt tilrettelagt eksamen, ta kontakt: 

1 Vedlegg
111884 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)