Tilrettelegging på eksamen

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler. Du må søke innen fristen, og legge ved dokumentasjon (for eksempel legeerklæring) til søknaden din.

English version - Special examination arrangements 

Temaside om eksamenTemaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Eksempler på tilrettelagt eksamen #

Søknad om tilrettelagt eksamen vurderes individuelt, på grunnlag av søknad og vedlagt dokumentasjon. Også faglige krav må hensyntas ved behandling av søknaden.

Her er noen eksempler på tilretteleggingstiltak du kan søke om:

 • Utvidet eksamenstid
 • Bruk av hjelpemidler, for eksempel PC
 • Tilpasning av arbeidsplass, for eksempel ergonomisk utstyr, mindre rom

Hvis du har varige tilretteleggingsbehov kan tiltak innvilges for hele studietiden.

Søknadsskjema #

Søknadsskjemaet for tilrettelagt eksamen (pdf) inneholder:

 • To sider du skal fylle ut selv
 • En side med skjema som lege/annet helsepersonell skal fylle ut.
 • En side med beskrivelse av krav til dokumentasjon

Siden legeattester og annen dokumentasjon ofte inneholder sensitive personopplysninger, kan vi dessverre ikke motta eller behandle disse søknadene per e-post.

Lever eller send inn utfylt søknadskjema og dokumentasjon til:

 • Gjøvik: NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik, eller lever på Studenttorget.
 • Ålesund: Søknad om tilrettelegging skal du levere i resepsjonen merk. postmottak eller sende pr. brev til NTNU i Ålesund v/postmottak, postboks 1517, 6025 Ålesund.

Frister #

Fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er:

 • 15. september (høst)
 • 15. februar (vår). Gjelder også for utsatt eksamen i august.

Ved akutt oppstått sykdom/skade, kan du få behandlet søknaden din etter fristen. Du må da søke så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Det må framkomme i dokumentasjonen at behovet har oppstått etter søknadsfristen. Tilrettelegging kan innvilges hvis det er praktisk gjennomførbart.

Dokumentasjon #

Du må dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen. Godkjent dokumentasjon er for eksempel attest fra lege, psykolog, PP-tjeneste, fysioterapeut eller annet autorisert helsepersonell. Sammen med søknadsskjemaet finner du en beskrivelse av krav til dokumentasjon. Her finner du også et skjema for helseattest. Ta med dette til lege eller annet helsepersonell som skal skrive attest til deg.

Dysleksi må dokumenteres med rapport fra utredning av lese- og skrivevansker, ikke en legeattest.

Dysleksi #

NTNU har for tiden lisens på skrivestøtteprogramvaren LingIT på våre eksamenspc-er, så dersom du har lese-og skrivevansker (dysleksi) er det denne programvaren som er tilgjengelig under eksamen. På hjemmeeksamen må du ha egen lisens. Du finner informasjon om kurs her

Dysleksiattest

Dersom du er innvilget dysleksiattest, og ønsker at denne blir lagt ved din besvarelse ved digital eksamen, må du fylle ut følgende skjema. Du må fylle ut skjemaet for hvert emne du har eksamen i.  

Kontakt #

Har du spørsmål om individuelt tilrettelagt eksamen, ta kontakt: 

 • Ålesund: Seksjon for Utdanning, studier@alesund.ntnu.no Veileder ved ditt institutt eller NTNU Tilrettelegging v/Ålesund kan også hjelpe deg.
 • Gjøvik: Seksjon for utdanning, studier@gjovik.ntnu.no 
  Studenttorget v/NTNU i Gjøvik - Tilretteleggingstjenesten
1 Vedlegg
121126 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)