Tilrettelegging for gravide ved HF

Det humanistiske fakultet skal ikke være en arbeidsplass hvor gravide arbeidstakere må være sykemeldt på grunn av jobben. Det er av stor betydning for den gravide at hun har følelsen av å bli i varetatt og velkommen på jobb. Stress under svangerskapet kan for eksempel gi høyt blodtrykk. Noe som er uheldig for både den gravide og fosteret (babyen). Noen gravide går igjennom svangerskapet uten å ha ekstraordinære behov, men i mange tilfeller har vi forhindret lange sykemeldinger bare med at de gravide opplever at vi har et ekstra fokus på dem, og deres behov for tilrettelegging.

  1. Når graviditeten er gjort kjent fra den ansattes side holdes det en samtale med nærmeste leder og en representant fra HR/IA-rådgiver. Samtalen beskriver hvilke tiltak vi kan iverksette for å unngå sykemelding.
  2. Tiltakene kan være fleksibilitet i arbeidstid, og mengde oppgaver. Hvilestol/ hvilematte, hev/senk bord etc. Tiltakene må være reelt avlastende, men med utgangspunkt i hvilke oppgaver den gravide har, samt hvilke tilrettelegginger det er behov for. Behovene endrer seg ofte i løpet av svangerskapet. Vi kan søke råd og veiledning fra fysioterapeuten ved Bedriftshelsetjenesten.
  3. Dersom det er nødvendig med tiltak for at den gravide skal være frisk og på jobb lengst mulig under svangerskapet, må vi huske på å ta med berørte kolleger i prosessen. Dette er fordi de i perioder kan måtte ta flere oppgaver for å avlaste den gravide.
  4. Dersom tiltaket er vikar som avlastning, selv om det ikke foreligger 100 % sykemelding, kan det søkes til NAV om tilretteleggingstilskudd.
  5. Søke NAV om fritak for arbeidsgiverperioden pga svangerskapsrelaterte plager. Da kan egenmelding brukes på enkeltdager, og vi får refundert slike fraværsdager. Med dette kan sykemeldinger unngås. 
0 Vedlegg
9016 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)