Tilrettelegging for deg med funksjonsnedsettelse

Denne siden er for ansatte med funksjonsnedsettelse som har behov for tilrettelegging. Studenter: Se egen side om tilrettelegging. English version - Accommodations for employees with disabilities 

//**DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING FREM TIL ÅRSSKIFTET 2015/2016**// #

Ser du etter noe annet? Temaside om hms | Sider merket med tilrettelegging

Tilrettelegging og hjelpemidler #

Funksjonsnedsettelser der tilrettelegging og hjelpemidler kan være aktuelt:

  • bevegelseshemming
  • synshemming
  • hørselhemming
  • andre skjulte funksjonsnedsettelser som eksempelvis allergier, dysleksi, hjerteproblemer, psykiske problemer

Du, din leder og Bedriftshelsetjenesten vil sammen finne en god løsning for å tilrettelegge din arbeidsplass og bruk av hjelpemidler. Nav Hjelpemiddelsentralen kan også bistå med tilrettelegging og hjelpemidler.

Brannsikkerhet #

Brannvarsling og rømningsveier skal være kjent og tilrettelagt for alle på NTNU. Alle skal oppfatte brannvarsling og kunne evakuere i en krisesituasjon.

Universell utforming av bygninger er et lovmessig krav.

Linjeleder skal sørge for individuell tilrettelegging i lokaler.

Parkering #

Hvis du må bruke egen bil til og fra campus på grunn av forflytningsvansker, kan du ha rett til parkeringsplass. Se informasjon om HC-parkering Innsida.

På kartene kan du se hvilke plasser som er reservert for deg: 

Kontakt #

0 Vedlegg
7678 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)