Tilrettelegging av studiesituasjon

En funksjonsnedsettelse skal ikke hindre deg i å studere det du interesserer deg for – og har evner til. Hvis du har spesielle behov kan du få tilrettelegging. Her er eksempler på hva du kan få tilrettelagt for deg. English version - Accommodations for students with disabilities

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Finne gode løsninger for deg #

Du kan få ulike tilbud og hjelp i studiehverdagen. Men kanskje har du andre behov enn de tilbudene du finner her. Hvis du ønsker å diskutere ditt tilretteleggingsbehov kan du ta kontakt med tilretteleggingskontakt på ditt studieprogram på fakultet/instuttet eller NTNU Tilrettelegging.

For noen av tilretteleggingstilbudene under vil det være tidsfrister for å søke.

Retningslinjer for innvilgning av tilretteleggingstiltak, mentor og leseplass (Word, oppdatert august 2017)

Mentorordning via NAV #

Mentorordningen er et begrenset tilbud for deg som er student ved NTNU. Fom 01.01.17 er dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAVog undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år. Det er også mulig å ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging: tilrettelegging@st.ntnu.no

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

Tilpasset leseplass #

Det fins lesesaler med enkelte tilrettelagte arbeidsplasser. Vi har også noen kontorer og lesesalsplasser for studenter som har behov for en fast, tilrettelagt leseplass på campusene Dragvoll, Gløshaugen og Moholt i Trondheim, og på campus Gjøvik.

Hvis du har behov for en tilrettelagt leseplass på en av de andre campusene kan du kontakte NTNU Tilrettelegging eller direkte med Studentservice på campus NTNU Ålesund

Lenkene til søknadsskjemaene under er lagret i skya og er koblet opp til OneDrive.

NTNU Trondheim: http://bit.ly/Soknadtrondheim

NTNU Gjøvik: http://bit.ly/Soknadgjovik

Frister for å søke om tilrettelagt leseplass er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret. Alle må søke på nytt hvert semester. NB! Viktig at ny dokumentasjon kommer sammen med søknadsskjema. Hvis ikke kan vi ikke behandle din søknad (avslag).

Drøft gjerne behov for tilpasset leseplass i samtale med oss.

Lesesalreglement for individuelt tildelte leseplasser (PDF)

Pensum på lyd #

Lydbøker av studielitteraturen kan være et godt alternativ hvis du leser langsomt. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig – og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser.

Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Universitetsbiblioteket hjelper deg med å produsere dine egne lydbøker på skannestasjoner på biblioteket på Dragvoll og Teknologibiblioteket på Gløshaugen.

Har du dokumentasjon fra logoped eller lignende kan du søke om lånerett/produksjonsrett av lydbøker.  

Søknad til NLB om lydbøker

Ta kontakt med NTNU Tilrettelegging hvis du trenger hjelp til å søke om lånerett hos NLB, eller ønsker mer informasjon om å lage egne lydbøker.

Lydopptak: Du kan ta lydopptak fra forelesninger hvis du på forhånd har fått klarsignal fra foreleser.

Utsettelser/ekstra tid #

Hvis du på grunn av din funksjonsnedsettelse får behov for utsettelse og ekstra tid til å jobbe med obligatoriske øvinger, semesteroppgaver eller laboratorieøvelser, kan du i enkelte tilfeller få innvilget det. Fagmiljøet avgjør om du får utsatt oppgavefrist.

Du trenger en legeerklæring, uttalelse fra psykolog e.l. som sier noe om vanskene og behovet for utsettelse. Tilretteleggingskontakten kan hjelpe deg med å informere instituttet ditt, eller gjøre dette på vegne av deg hvis du ønsker det.

Oppfølgingssamtale #

Du er velkommen innom for samtale og oppfølging underveis i studiet. Ikke nøl med å ta kontakt om det er ting du lurer på eller har behov for å snakke om. Det er ofte lurt å ta turen FØR situasjonen blir for vanskelig, slik at vi sammen kan få deg inn på et bra spor.   

Ofte stilte spørsmål #

Tilrettelegging av studiet #

Hvilken tilrettelegging kan jeg få i studiet?
Tilretteleggingen avhenger først og fremst av ditt behov, og behovet må kartlegges for å få en mest mulig hensiktsmessig tilrettelegging. Dette gjøres ved at du bestiller en samtale med ditt institutt, fakultet eller NTNU Tilrettelegging.

I forkant av samtalen er det viktig at du tenker over

  • hvilke utfordringer du har i studiehverdagen
  • hva du trenger hjelp til
  • hva som kan være til hjelp for deg

Jeg ønsker å ta mindre progresjon enn normert grunnet funksjonsnedsettelse. Er det mulig, og må jeg varsle lærestedet?
Det kan være mulig å ta mindre progresjon enn normert (30 studiepoeng i semesteret), men dette må avklares med studieveileder på ditt studieprogram på fakultetet/instituttet. 

Hva skjer om jeg blir syk underveis i studiet?
Hvis du blir syk underveis i studiet, eller har en funksjonsnedsettelse som forverrer seg, kan du søke om permisjon fra studiet. Du søker om permisjon ved å sende e-post eller skriftlig brev til studieveileder på ditt studieprogram på fakultetet/instituttet. Alt om studiepermisjon

Hvordan forholder jeg meg til Lånekassen hvis jeg blir syk underveis i studiet og ikke klarer å produsere studiepoeng?
Blir du syk under utdanningen kan du ha rett på sykestipend fra Lånekassen. Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend. Du kan få sykestipend for inntil 4 måneder og 2 uker i løpet av et undervisningsår. Du vil ikke bli regnet som forsinket i studiet i denne perioden. Om sykdom på Lånekassens nettsider.

Jeg trenger utsettelse av øving eller semesteroppgave grunnet funksjonsnedsettelse/sykdom. Hvordan går jeg frem?
Det kreves at du skaffer en legeerklæring, uttalelse fra psykolog e.l. som bekrefter vanskene og behovet for utsettelse. Hvis du er student på campus Dragvoll Trondheim, leverer du dette til instituttet ditt. På øvrige campus kan det variere hvem som tar imot dokumentasjonen, men en god regel er å gå til studieveileder for ditt studieprogram som er tilknyttet fakultetet/instituttet.
     
Jeg har angst og/eller problemer knyttet til sosial samhandling som gjør det vanskelig å presentere ting for klassen eller delta i obligatorisk gruppearbeid. Er det mulig for meg å få fritak?
I Universitets- og høyskoleloven står det at tilretteleggingen som gis ikke må føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Hvis muntlig presentasjon eller gruppearbeid er et faglig krav, så vil det ikke gis fritak. Dette er noe som avgjøres av fagmiljøet ditt, og du må ta kontakt med instituttet ditt for å undersøke dette. Selv om det ikke skulle være mulig å få fritak kan det vanligvis foretas tilpasninger. Det viktig at du selv tenker gjennom og foreslår løsninger som kan fungere bedre for deg. Det kan for eksempel være en presentasjon kun for faglærer, eller et gruppearbeid med et redusert antall personer.  

Tilrettelegging på eksamen #

Se egen side om tilrettelegging på eksamen.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Se også #

Kontakt #

NTNU Tilrettelegging, Epost:tilrettelegging@st.ntnu.no

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

3 Vedlegg
30160 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)