Tilrettelegging - kurs og grupper

Oversikt over kurs og grupper som NTNU Tilrettelegging tilbyr for studenter. Våre kurs og grupper arrangeres fortrinnsvis i Trondheim, men kan kjøres i Gjøvik og Ålesund ved etterspørsel. 

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

English version - Courses and groups for students with special needs

Infomøte for deg med dysleksi #

Alle studenter som har spørsmål om dysleksi og om ulike tilretteleggingsmuligeter bes komme på et av nevnte informasjonsmøter under. På dette informasjonsmøtet får du vite det du trenger å vite når du har lese- og skrivevansker.

 • Søknad om tilrettelagt eksamen
 • Utredning av dysleksi
 • Kurstilbud
 • Hvordan søke om Lese- og skrivestøtteprogram (Lingdys/Lingpilot)
 • Pensum på lyd
 • Lånekassen

Informasjonsmøter høsten 2019:

Tirsdag 27. august kl.14.15-15.00 i auditorium D4 på Dragvoll i Trondheim. Mazemaplenke til D4: http://bit.ly/2QApYx7

Torsdag 29. august kl.15.15-16.00 i rom A120 i Arkitekt Christies gate 2, Kalvskinnet i Trondheim. Mazemaplenke til A120: http://bit.ly/2OLIfap

Onsdag 4. september kl.16.15-17.00 i rom A34 på Handelshøgskolen i Trondheim. Mazemaplenke til A34: http://bit.ly/2ONkUoV

 

Mestringskurs for studenter med dysleksi #

Kurset er delt i to deler:

Deltakerne vil få tilsendt videoer med studietips mellom kursbolkene. Kurset gir gode muligheter for erfaringsutveksling med andre.

Kursdatoer høsten 2019:

Trondheim #

Mestringskurs del 1: Tirsdag 1. oktober  kl.16:15-18.00 i auditorium F3, i Trondheim, Mazemap kartlenke: http://bit.ly/2OOQe6x  

Mestringskurs del 2: Torsdag 29. oktober kl.17-20 i Trondheim, sted oppgis til inviterte/påmeldte.

Påmelding til mestringskurs del 1 gjøres via epost til reidar.hansen@ntnu.no 

Ålesund #

Mestringskurs del 1: Onsdag 11. september, kl. 16.00, F414 ved NTNU i Ålesund. 

Mestringskurs del 2:  dato kommer senere.

Påmeldingslenke: Hjelpemidler, del 1

Kurs i Lingdys og Lingpilot   #

Vi leier hvert semester inn kursholder fra Lingit til å holde opplæring i bruk av lese – og skrivestøtteverktøyet Lingdys (PC) og Lingpilot (Mac). 

Kursdatoer høsten 2019: Mandag 7. oktober kl.16.30-20.00 i Trondheim, Arkitekt Christies gate 2, rom E202.

Påmeldingslenke: http://bit.ly/Lingdys

Mestringskurs for studenter med ADHD #

Kurset arrangeres én gang hvert semester og har fokus på:

 • ADHD og studier
 • Organisering
 • Studieteknikk
 • Tips for mestring
 • Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon

Kursdatoer høsten 2019: Kurs høsten 2019 er avvlyst, men settes opp våren 2020.

Mentorkurs    #

Dette er et kurs for deg som har fått jobb som mentor. Kurset gir innblikk i hva jobben kan innebære, rolleavklaringer og nyttige tips på veien i møte med studenter med psykiske og fysiske helseutfordringer. I tillegg får du mulighet til å drøfte aktuelle case med andre studentmentorer. 
Når du har skrevet under arbeidskontrakt med oss, vil du få invitasjon til mentorkurs. 

Aspergergruppe Trondheim #

Studenter med Asperger syndrom kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. I gruppa som møtes hver fjortende dag er det anledning til å møtes med senkede skuldre og dele erfaringer, sorger og gleder hvis man ønsker det. Vi ordner med enkel bespisning og det blir rett og slett en mulighet til å treffe andre som er i samme situasjon.Kontakt Kari Voldhagen eller Gisle Marhaug for nærmere informasjon og påmelding.

Ressursgruppe for studenter med Asperger og ADHD Ålesund #

Studenter med Asperger syndrom eller AD/HD kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. Dersom du har slike utfordringer og ønsker kontakt med andre i samme situasjon, kan du nå benytte deg av ressursgruppetilbudet. I regi av NTNU Tilrettelegging og SiT Ålesund ønsker vi å skape rom for erfaringsutveksling, kunnskap om diagnose og hvordan du som student kan mestre studiehverdagen på en god måte. Dette er ett nyoppstartet tilbud til studenter ved Campus Ålesund der vi planlegger første møte i løpet av oktober 2019.  

Høres dette interessant ut for deg, kan du ta kontakt med Heidi Hansen eller Rolf Viddal for mere informasjon og påmelding.

0 Vedlegg
6749 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)