Tilrettelegging - kurs og grupper

Oversikt over kurs og grupper som NTNU Tilrettelegging tilbyr for studenter. Våre kurs og grupper arrangeres fortrinnsvis i Trondheim, men kan kjøres i Gjøvik og Ålesund ved etterspørsel. 

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

English version - Courses and groups for students with special needs

Infomøte for deg med dysleksi #

Alle studenter som har spørsmål om dysleksi og om ulike tilretteleggingsmuligeter bes komme på et av nevnte informasjonsmøter under. På dette informasjonsmøtet får du vite det du trenger å vite når du har lese- og skrivevansker. Studenter med dysleksi henvises til disse informasjonsmøtene istedenfor én til én samtaler.

  • Søknad om tilrettelagt eksamen
  • Utredning av dysleksi
  • Kurstilbud
  • Hvordan søke om Lese- og skrivestøtteprogram (Lingdys/Lingpilot)
  • Pensum på lyd
  • Lånekassen

Informasjonsmøter våren 2020:

Tirsdag 14. januar kl.15.15-16.00 i auditorium D9 på Dragvoll i Trondheim. Mazemaplenke til D9: http://bit.ly/2DagVdn

Torsdag 23. januar kl.14.15-15.00 i rom U302 på Akrinn, Kalvskinnet i Trondheim. Mazemaplenke til U302: http://bit.ly/2QT8Srw

Torsdag 30. januar kl.16.15-17.00 i rom R3 i Realfagbygget i Trondheim. Mazemaplenke til R3: https://s.mazemap.com/2MRPoTc

 

Mestringskurs for studenter med dysleksi #

Kurset er delt i to deler:

Deltakerne vil få tilsendt videoer med studietips mellom kursbolkene. Kurset gir gode muligheter for erfaringsutveksling med andre.

Kursdatoer våren 2020:

Trondheim #

I Trondheim blir det sannsynligvis kurs fra ekstern kursholder i løpet av februar 2020. Mer info kommer.

Ålesund #

Ingen dato for våren 2020

Kurs i Lingdys #

Vi leier hvert semester inn kursholder fra Lingit til å holde opplæring i bruk av lese – og skrivestøtteverktøyet Lingdys (PC). Hvis du er interessert i kurs for mac, send inn en epost til tilrettelegging@st.ntnu.no.

Nettkursdato våren 2020: torsdag 23. april

Påmeldingslenke: http://bit.ly/Lingdys

Kurs for studenter med ADHD - Pegasus #

Pegasuskurset er beregnet på personer med ADHD og NTNU Tilrettelegging vil denne våren ha et kurs tilpasset studenter. Pegasuskurset går over fem kvelder over fem uker og er beregnet på studenter med ADHD som ønsker å gjøre noe med sin situasjon. 

NTNU Tilrettelegging prøver å få til oppstart fom slutten av februar 2020 med fem kurskvelder, med varighet på to timer hver kveld. Kurset er gratis og studentene som deltar må delta alle kurskveldene. Kurset vil være ferdig før påske.

Hensikten er å få lært mer om ADHD og hva som finnes av muligheter og å bli kjent med andre studenter i samme situasjon.

Kursdatoer våren 2020: Oppstart i uke 9

Er du interessert så ta kontakt på tilrettelegging@st.ntnu.no eller stikk innom oss på NTNU Tilrettelegging for mer informasjon.

Mentorkurs    #

Dette er et kurs for deg som har fått jobb som mentor. Kurset gir innblikk i hva jobben kan innebære, rolleavklaringer og nyttige tips på veien i møte med studenter med psykiske og fysiske helseutfordringer. I tillegg får du mulighet til å drøfte aktuelle case med andre studentmentorer. 
Når du har skrevet under arbeidskontrakt med oss, vil du få invitasjon til mentorkurs. 

Aspergergruppe Trondheim #

Studenter med Asperger syndrom kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. I gruppa som møtes hver fjortende dag er det anledning til å møtes med senkede skuldre og dele erfaringer, sorger og gleder hvis man ønsker det. Vi ordner med enkel bespisning og det blir rett og slett en mulighet til å treffe andre som er i samme situasjon.Kontakt Kari Voldhagen eller Gisle Marhaug for nærmere informasjon og påmelding.

Ressursgruppe for studenter med Asperger og ADHD Ålesund #

Studenter med Asperger syndrom eller AD/HD kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. Dersom du har slike utfordringer og ønsker kontakt med andre i samme situasjon, kan du nå benytte deg av ressursgruppetilbudet. I regi av NTNU Tilrettelegging og SiT Ålesund ønsker vi å skape rom for erfaringsutveksling, kunnskap om diagnose og hvordan du som student kan mestre studiehverdagen på en god måte. Dette er ett nyoppstartet tilbud til studenter ved Campus Ålesund der første møte var i oktober 2019.  

Høres dette interessant ut for deg, kan du ta kontakt med Heidi Hansen eller Rolf Viddal for mere informasjon og påmelding.

0 Vedlegg
8911 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)