Tilrettelegging - kurs og grupper

Oversikt over kurs og grupper som NTNU Tilrettelegging tilbyr for studenter. Våre kurs og grupper arrangeres fortrinnsvis i Trondheim, men kan kjøres i Gjøvik og Ålesund ved etterspørsel. 

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

English version - Courses and groups for students with special needs

Infomøte for deg med dysleksi #

Alle studenter som har spørsmål om dysleksi og om ulike tilretteleggingsmuligeter bes komme på et av nevnte informasjonsmøter under. På dette informasjonsmøtet får du vite det du trenger å vite når du har lese- og skrivevansker.

 • Søknad om tilrettelagt eksamen
 • Utredning av dysleksi
 • Kurstilbud
 • Hvordan søke om Lese- og skrivestøtteprogram (Lingdys/Lingpilot)
 • Pensum på lyd
 • Lånekassen

Informasjonsmøter høsten 2019:

Tirsdag 27. august kl.14.15-15.00 i auditorium D4 på Dragvoll i Trondheim. Mazemaplenke til D4: http://bit.ly/2QApYx7

Torsdag 29. august kl.15.15-16.00 i rom A120 i Arkitekt Christies gate 2, Kalvskinnet i Trondheim. Mazemaplenke til A120: http://bit.ly/2OLIfap

Onsdag 4. september kl.16.15-17.00 i rom A34 på Handelshøgskolen i Trondheim. Mazemaplenke til A34: http://bit.ly/2ONkUoV

 

Mestringskurs for studenter med dysleksi #

Kurset er delt i to deler:

Deltakerne vil få tilsendt videoer med studietips mellom kursbolkene. Kurset gir gode muligheter for erfaringsutveksling med andre.

Kursdatoer høsten 2019:

Mestringskurs del 1: Tirsdag 1. oktober  kl.16:15-18.00 i auditorium F3, i Trondheim, Mazemap kartlenke: http://bit.ly/2OOQe6x  

Mestringskurs del 2: Torsdag 29. oktober kl.17-20 i Trondheim, sted oppgis till inviterte/påmeldte.

Påmeldingslenke mestringskurs del 1: http://bit.ly/KursDysleksi

Kurs i Lingdys og Lingpilot   #

Vi leier hvert semester inn kursholder fra Lingit til å holde opplæring i bruk av lese – og skrivestøtteverktøyet Lingdys (PC) og Lingpilot (Mac). 

Kursdatoer høsten 2019: Mandag 7. oktober kl.16.30-20.00 i Trondheim, Arkitekt Christies gate 2, rom E202.

Påmeldingslenke: http://bit.ly/Lingdys

Mestringskurs for studenter med ADHD #

Kurset arrangeres én gang hvert semester og har fokus på:

 • ADHD og studier
 • Organisering
 • Studieteknikk
 • Tips for mestring
 • Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon

Kursdatoer høsten 2019: Arrangeres i løpet av uke 43 (21.-25. oktober). 

Mentorkurs    #

Dette er et kurs for deg som har fått jobb som mentor. Kurset gir innblikk i hva jobben kan innebære, rolleavklaringer og nyttige tips på veien i møte med studenter med psykiske og fysiske helseutfordringer. I tillegg får du mulighet til å drøfte aktuelle case med andre studentmentorer. 
Når du har skrevet under arbeidskontrakt med oss, vil du få invitasjon til mentorkurs. 

Aspergergruppe #

Studenter med Asperger syndrom kan i varierende grad erfare utfordringer i studiehverdagen. I gruppa som møtes hver fjortende dag er det anledning til å møtes med senkede skuldre og dele erfaringer, sorger og gleder hvis man ønsker det. Vi ordner med enkel bespisning og det blir rett og slett en mulighet til å treffe andre som er i samme situasjon.Kontakt Kari Voldhagen eller Gisle Marhaug for nærmere informasjon og påmelding.

0 Vedlegg
4458 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)