Tilbake

Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (2.8), Gå til siste versjon.)

Biblioteket Dragvoll og Teknologibiblioteket tilbyr hjelp til scanning og opplesning av pensumlitteratur for studenter med spesielle behov.

English version - Student accommodations - Convert text to sound


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Pensum som lydbok #

NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr hjelpeprogram for studenter med beviselige lesevansker. De tilgjengeliggjør tekst-til-tale-utstyr slik som Abbyy Fine Reader, Dolphin Easy Converter, Dolphin Easy Reader samt en skanner. 

Studentene kan få informasjon og hjelp til enkelt å opprette en lydbok. Stasjoner for skanning finnes på Teknologibiblioteket og på Dragvollbiblioteket.

Ta kontakt med Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelse eller tilrettelegging@adm.ntnu.no for å få tilgang til disse hjelpemidlene.

Sjekk også ut tilbudet som Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har i form av ferdigprodusert pensum som lyd. Studenter med sterkt nedsatt syn eller blinde har rett til å bestille produksjon av egne lydbøker ved NLB.

Behov for tilrettelegging? #

Ta kontakt med NTNU Tilrettelegging for å få informasjon om dine rettigheter.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket for hjelp til å produsere dine egne lydbøker.

Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Se også #

NTNUs temaside med generell informasjon om tilrettelegging av studiesituasjon

Kontakt #

0 Vedlegg
15764 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)