Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd

Biblioteket Dragvoll og Teknologibiblioteket tilbyr hjelp til scanning og opplesning av pensumlitteratur for studenter med spesielle behov.

English version - Student accommodations - Convert text to sound


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Pensum som lydbok #

NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr hjelpeprogram for studenter med beviselige lesevansker. De tilgjengeliggjør tekst-til-tale-utstyr slik som Abbyy Fine Reader, Dolphin Easy Converter, Dolphin Easy Reader samt en skanner. 

Studentene kan få informasjon og hjelp til enkelt å opprette en lydbok. Stasjoner for skanning finnes på Teknologibiblioteket og på Dragvollbiblioteket.

Ta kontakt med Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelse eller tilrettelegging@adm.ntnu.no for å få tilgang til disse hjelpemidlene.

Sjekk også ut tilbudet som Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har i form av ferdigprodusert pensum som lyd. Studenter med sterkt nedsatt syn eller blinde har rett til å bestille produksjon av egne lydbøker ved NLB.

Behov for tilrettelegging? #

Ta kontakt med NTNU Tilrettelegging for å få informasjon om dine rettigheter.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket for hjelp til å produsere dine egne lydbøker.

Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Se også #

NTNUs temaside med generell informasjon om tilrettelegging av studiesituasjon

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

0 Vedlegg
18064 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)