Tillitsvalgt ved NTNU

Er du tillitsvalgt ved NTNU? På denne siden kan du leser mer om rettighetene dine knyttet til vervet som tillitsvalgt.

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Som tillitsvalgt ved NTNU har du rett på lønnet fri ved utøvelse av tillitsvervet ditt. Dette innebærer blant annet fri til å delta på fagforeningsmøter, opplæringstiltak og konferanser.

Du får ikke automatisk lønnet fri ved alle arrangementer knyttet til tillitsvervet ditt. I tvilstilfellene skal arbeidsgiver og fagforeningen sammen bestemme om arrangementet kvalifiserer til fri fra arbeidet.

Kilder #

Tilpasningsavtalen ved NTNU

Statens personalhåndbok §34

Kontaktperson #

Ved spørsmål om tillitsverv, kontakt din nærmeste HR-medarbeider

0 Vedlegg
7146 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)