Tilleggslønn - oppdragsavtale

Informasjon om tilleggslønn (honorar) for arbeid på videreutdanning, etterutdanning og konferanser.

Tilleggslønn til eksterne #

Honorar til eksterne oppdragstakere/forelesere utbetales på grunnlag av en oppdragsavtale. Se maler for oppdragsavtaler 

Tilleggslønn til NTNU-ansatte #

Tilleggslønn kan utbetales etter Særavtalen om honorering for arbeid på eksternt finansierte prosjekter (doc). Tilleggslønn for arbeid på eksternfinansierte prosjekt (etterutdanning, videreutdanning eller konferanser) må avtales mellom den ansatte og leder.

Avtaleskjemaet brukes som grunnlag for lønnsutbetalingen. 

Utbetalingen legges inn av attestanten i Paga i skjema «Massereg». Avtalene oppbevares på enheten og sentral lønn foretar utbetalingen basert på det attestanten har lagt inn i «Massereg».

PAGA har foreløpig ikke mulighet til å ivareta oversikt over avtaler om tilleggslønn. Inntil videre må dette administreres manuelt hos den enkelte leder.

Hvis arbeidstakeren skal arbeide for prosjekter som eies av andre enheter/institutt, må leder for enheten/instituttet der han/hun primært er ansatt være ansvarlig for at avtalen om tilleggslønn inngås med arbeidstakeren.  Avtalen må signeres av arbeidstaker og lederne på begge enheter/institutt. 

Mer om etter- og videreutdanning #

Se temaside om etter- og videreutdanning

2 Vedlegg
19068 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)