Tilleggslønn

Informasjon om tilleggslønn til fast- og midlertidige ansatte ved arbeid på eksternt finansierte prosjekter. Gjelder det ikke eksternt finansierte prosjekter, skal mertid og overtid benyttes.

Tilleggslønn #

Tilleggslønn kan utbetales etter Særavtalen om honorering for arbeid på eksternt finansierte prosjekter (doc). Tilleggslønn for arbeid på eksternfinansierte prosjekt (etterutdanning, videreutdanning eller konferanser) må avtales mellom den ansatte og leder.

Enhetene har selv ansvaret for å ivareta avtaler om tilleggslønn for sine ansatte. Dette må administreres manuelt hos den enkelte leder.

Hvis arbeidstakeren skal arbeide for prosjekter som eies av andre enheter/institutt, må leder for enheten/instituttet der han/hun primært er ansatt være ansvarlig for at avtalen om tilleggslønn inngås med arbeidstakeren. Avtalen må signeres av arbeidstaker og lederne på begge enheter/institutt. 

Innsending av avtaleskjema #

Rutine for innsending av avtaleskjema gjøres via sikker innsending på NTNU Hjelp. Last opp utfylt avtaleskjema som vedlegg. 

Dersom det ikke er mulig å sende skjema digitalt, kan du sende det i internpost i lukket konvolutt til Økonomiavdelingen ved VLR, Moholt.

Tilleggslønn til eksterne #

Honorar til eksterne oppdragstakere/forelesere utbetales på grunnlag av en oppdragsavtale. Se maler for oppdragsavtaler 

Kontakt #

For spørsmål, bruk selvhjelpsportalen NTNU Hjelp eller ta kontakt:

  • E-post: kontakt@okavd.ntnu.no og du får saken behandlet i NTNU Hjelp.
  • Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00

2 Vedlegg
600 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)