Bestille...

Tilgangsskjema - Slik oppgir du info til tilgangsavtale

For nyansatte, gjester og eksterne som har blitt bedt om å fylle ut tilgangsskjema for å oppgi informasjon til tilgangsavtale. Dette er en del av prosessen for å bestille tilganger til systemer og rom.

English: For information in english, please scroll down to the bottom of the page.

Slik logger du på tilgangsskjema og fyller det ut #

Dersom du har blitt bedt om å fylle ut tilgangsskjema:

 1. Gå til tilgangsskjema som finnes på: innsida.ntnu.no/tilgang.
 2. Klikk Microsoft Account Login (i 3. rute) på påloggingsside.
 3. Har du en eksisterende Microsoft konto?

  Skjermbilde - Påloggings opsjoner ved login.microsoft.com
  • Hvis du har en Microsoft konto (A) fyll inn ditt brukernavn og passord og Logg på.
  • Hvis du ikke har en konto klikk på lenken (B) Opprett en konto under påloggingsfeltene og følge instruksene. Etter konto er opprettet og verifisert kan du fortsette med steg 4.
 4. Etter pålogging, fyll inn personlig informasjon i skjema. 

Dette gir underlag for Tilgangsavtale.
Tilgangsavtale er en forutsetning for å få tildelt en NTNU brukerkonto.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer. Dersom du har spørsmål angående avtale ta kontakt med personen som ba deg fylle ut tilgangsskjema.

Information in English

For new employees, guests and external people who have been asked to fill out an access form to provide information about access agreement. This is part of the process when requesting access to systems and rooms. 

Information in English #

How to log on the access form and fill it out #

 1. Go to access form at innsida.ntnu.no/tilgang
 2. Click on "Microsoft Account Log In" (third box) 
 3. If you have an existing Microsoft account, fill in your username and password. Click “log in”. If you do not have an account, click on the link “opprett en konto/create account” below the log in area. After you have created the account and the account is verified, you can proceed to stage 4.
 4. After login, fill in personal information in the form. 

This provides the basis for the Access Agreement.
Access agreement is a prerequisite for obtaining an NTNU user account.

Contact  #

Orakel Support Services can help you if you have any questions or experience problems. If you have any questions regarding the agreement, please contact the person who asked you to fill out the access form.

3 Vedlegg
5786 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)