Tilbake

Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC

Rutiner for medarbeidere i delt stilling som trenger tilgang til sykehusprogramvare fra St. Olavs Hospital.

Det er flere medarbeidere som har delte stillinger i St.Olav og NTNU. Dette skaper utfordringer ift å nå applikasjoner på tvers av nettverk med enheter levert fra to ulike driftsavdelinger. 

Bestilling #

Hjemmekontor eller tilganger bestilles av nærmeste leder. Det er samme bestillingsrutine som gjelder både for PC med XP (levert av Hemit) og Win7 (levert av NTNU).

Brukeren må signere utvidet databrukerkontrakt og deretter må man be avdelingens rekvirent om å legge inn bestillingen (Signert databrukerkontrakt legges ved). Ved ytterligere spørsmål, kontakt Hemit kundesenter, telefon 03612. Internt på St. Olav kan følgende lenke benyttes (området er kun tilgjengelig på sykehusmaskiner): 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/Hemit/kundeportal/

Ved spørsmål rundt tilgang til kliniske applikasjoner i hjemmekontorløsningen, ta kontakt med personvernombudet@stolav.no 

Fjernaksess – tilgang til hjemmekontor (Terminalserver) #

Vi benytter løsninger fra RSA, og får tilgang til applikasjoner via:

  • Kodebrikke (brukere som alt har hjemmekontorløsningen)
  • SMS (nye brukere av hjemmekontorløsningen)

Tilgang via kodebrikke vil fases ut når de går ut på dato (levetid 3 år), og blir da erstattet med tilgang via SMS. Nye brukere får SMS-løsning. Dette pga lavere kostnader med SMS-løsning. 
 

Løsninger for ulike PC-tilganger #

PC levert fra NTNU – XP eller Win7-plattform #

Brukeren med PC levert fra NTNU, som sitter på jobb i NTNU-nett eller i St.Olav-nett kan nå St.Olavs applikasjoner via hjemmekontorløsning med RSA-brikke eller SMS.

Brukerne får da tilgang til alle administrative og kliniske applikasjoner, som de er gitt tilgang til. Brukere med PC levert fra NTNU, som sitter på hjemmenett/eksternt nett, kan ikke nå St.Olavs kliniske applikasjoner.

PC levert fra Hemit - XP-plattform #

Brukere med PC levert fra Hemit, som sitter på jobb i NTNU-nett kan nå alle St.Olavs applikasjoner via hjemmekontorløsning med RSA-brikke eller SMS.

Brukerne får da tilgang til alle administrative og kliniske applikasjoner, som de er gitt tilgang til.

Bærbar-PC levert fra Hemit med Puls - Win7-plattform #

Når St. Olav får Puls (Win7) vil brukerne kunne benytte tilgang via Direct Access fra eksterne nett, forutsatt at det er bestilt tilgang. Brukerne får da tilgang til alle administrative og kliniske applikasjoner, som de abbonerer på.

Privat PC #

Brukere med privat PC, som sitter på hjemmenett eller annet eksternt nett, kan ikke nå St.Olavs kliniske applikasjoner via kodebrikke eller SMS.

Pålogging #

http://www.hemit.no/no/Velkommen-til-Hemit/HEMIT-kundesenter/Palogging-fra-hjemmekontor/126422/

0 Vedlegg
12152 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)