Tilgang til Inspera Assessment - for ansatte og sensorer

På denne siden finner du informasjon om hvordan eksterne sensorer, samt vitenskapelige og administrativt ansatte ved NTNU får tilgang til Inspera Assessment.

English version: Access to Inspera Assessment - for employees and graders

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen 

 Logg inn i Inspera

Roller i Inspera Assessment #

Inspera Assessment har flere roller, som avgjør hva du kan gjøre:

  • Forfatter: Den som utarbeider oppgavesettet til eksamen. Faglærere vil ha denne rollen.
  • Hovedansvarlig: Administrativt ansvarlig for eksamen. Rollen oppretter eksamen i Inspera Assessment og knytter oppgavesettet til eksamenen. Studiekonsulenter ved instituttet har typisk denne rollen.
  • Sensor: Den/de som sensurerer og karaktersetter besvarelsen.

Tilgang for eksterne sensorer #

Eksterne sensorer må ha en registrert NTNU-bruker slik at sensors identitet kan verifiseres på en trygg måte. Dette medfører at eksterne sensorer må registreres i PAGA for å få tilgang til Inspera Assessment. Se denne veiledningen for hvordan dette gjøres.

Interne og eksterne som skal sensurere i Inspera Assessment vil få brukertilgang i Inspera Assessment så lenge de er deltaker i en sensorkommisjon på en prøve som opprettes i Inspera Assessment. Man trenger altså ikke bestille tilgang via skjema for denne rollen.

Tilgang for internt ansatte ved NTNU #

Ansatte ved NTNU kan bruke følgende tilgangsskjema for å få tilgang til Inspera Assessment. Dette vil gjelde faglærere og studieadm.

0 Vedlegg
7270 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)