Tilgang til Inspera Assessment - for ansatte og sensorer

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Eksamen

På denne siden finner du informasjon om hvordan eksterne sensorer, samt vitenskapelige og administrativt ansatte ved NTNU får tilgang til Inspera Assessment.

English version

Temaside om digital eksamen | Sider merket med eksamen | Ofte stilte spørsmål

 Logg inn i Inspera

Roller i Inspera Assessment #

Inspera Assessment har flere roller, som avgjør hva du kan gjøre:

  • Forfatter: Den som utarbeider oppgavesettet til eksamen. Faglærere vil ha denne rollen.
  • Hovedansvarlig: Administrativt ansvarlig for eksamen. Rollen oppretter eksamen i Inspera Assessment og knytter oppgavesettet til eksamenen. Studiekonsulenter ved instituttet har typisk denne rollen.
  • Sensor: Den/de som sensurerer og karaktersetter besvarelsen.

Tilgang for ansatte ved NTNU #

Ansatte ved NTNU kan bruke følgende tilgangsskjema for å få tilgang til Inspera Assessment.

Tilgang for eksterne sensorer #

Eksterne sensorer må ha en registrert NTNU-bruker slik at sensors identitet kan verifiseres på en trygg måte. Dette medfører at eksterne sensorer må registreres i PAGA for å få tilgang til Inspera Assessment. Se denne veiledningen for hvordan dette gjøres.

0 Vedlegg
2559 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)