Tilbud for deg med psykiske lidelser

Har du en psykisk diagnose og trenger tilrettelegging av studiene? Psykiske lidelser kan være så mangt, og tilbudene kan tilpasses etter hva du sliter med. Her ser du et utvalg mulige tilbud.

English version - Accommodations for students with mental illnesses

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Finne beste løsning for deg #

Kom innom NTNU Tilrettelegging for en kartleggingssamtale, så finner vi ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. Du finner kontaktinfo nederst.

Tilrettelegging av eksamen #

Du kan ha krav på ulike former for tilrettelagt eksamen. Finn søknadsskjema og les mer om tilrettelegging av eksamen. Legg merke til at det er tidsfrister: 15. februar (vår) og 15. september (høst). I spesielle tilfeller kan det også innvilges alternativ eksamensform. Her er eksempler på tilrettelegging:

  • Utvidet tid
  • Eksamen i mindre rom/enerom
  • Tilgang til hvilerom
  • Eksamen på institusjon
  • Alternativ eksamensform

Tilrettelagt lesesalsplass #

Se info på denne sida: tilrettelegging av studiesituasjonen 

Mentorordning via NAV #

Mentorordningen er et begrenset tilbud for deg som er student ved NTNU. Fom 01.01.17 er dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år. Det er også mulig å ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging: tilrettlegging@st.ntnu.noVi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

Pensum på lyd #

Lydbøker av studielitteraturen kan være et godt alternativ hvis du leser langsomt. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig - og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Universitetsbiblioteket hjelper deg med å produsere dine egne lydbøker på skannestasjoner på biblioteket på Dragvoll og Teknologibiblioteket på Gløshaugen.

Søknad til NLB om lydbøker

Utsettelser/ekstra tid #

Hvis den psykiske lidelsen din forverrer seg i perioder, kan det være nødvendig å få utsatt frist på obligatoriske øvinger, semesteroppgaver eller laboratorieøvelser. Fagmiljøet avgjør om du får utsatt oppgavefrist. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog e.l. som sier noe om vanskene og behovet for utsettelse. Ta kontakt direkte med aktuell faglærer, ditt institutt eller fakultetet.     

Informere fagmiljøet ditt? #

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å informere fagmiljøet om din psykiske lidelse. Da vil det også være lettere for fagmiljøet å foreta tilpasninger. NTNU Tilrettelegging kan være med på møte med fagmiljøet hvis det er ønskelig.

Bare litt urolig eller deppa? #

Oppsøk SiTs psykiske helsetilbud hvis du kjenner deg urolig, bekymret eller trist. Da får du snakket med noen, og hvis du trenger andre tilbud kan du få en henvisning til lege. På noen campuser er det også en helsesøster du kan stikke innom og prate med.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

0 Vedlegg
29727 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)