Tilbake

Tilbud for deg med dysleksi

Det fins flere ulike hjelpemidler, kurs og støtteordninger spesielt for deg som har lese- og skrivevansker. English version - Programmes for students with dyslexia

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Finne beste løsning for deg #

Kom innom oss for en samtale, så finner vi ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. Du finner kontaktinfo nederst.

Tilrettelagt eksamen #

Du kan søke om tilrettelagt eksamen. Legg merke til at det er tidfrister: 15. februar (vår) og 15. september (høst). I spesielle tilfeller kan det innvilges alternativ eksamensform. Snakk med din tilretteleggingskontakt.

Eksempler på tilrettelegging for deg med lese- og skrivevansker:

  • Utvidet tid
  • PC med bruk av lese- og skrivestøtteprogram
  • Opplesing av eksamenstekst
  • Anonymisert dysleksiattest (kan også legges ved semesteroppgave o.l.)

Forelesningsnotater på forhånd #

Spør faglærer om det er mulig å få notater før forelesninger hvis det kan hjelpe deg.

Kurs #

  • Meld deg på studieteknikkurs for studenter med lese- og skrivevansker. Dette kurset gir informasjon om hva dysleksi er, aktuelle hjelpemidler, tips til studieteknikk og mulighet til å utveksle erfaringer og tips med andre i samme situasjon.
  • NTNU arrangerer også kurs i opplæring i bruk av lese- og skrivestøtteverktøyet LingDys (pc), LingRight (pc) og Lingpilot (mac).

Se mer om kursene og påmelding her.

Logoped-utredning #

Hvis du lurer på om du har lese- og skrivevansker, eller trenger en ny utredning: Ta kontakt med NTNU Tilrettelegging eller snakk med din tilrettleggingskontakt på ditt studieprogram på fakultetet/instituttet.

Pensum på lyd #

Lydbøker av studielitteraturen kan være et godt alternativ hvis du leser langsomt. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig - og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Universitetsbiblioteket hjelper deg med å produsere dine egne lydbøker på skannestasjoner på biblioteket på Dragvoll og Teknologibiblioteket på Gløshaugen.

Har du dokumentasjon fra logoped eller lignende kan du søke om lånerett/produksjonsrett av lydbøker. Klikk lenken under for å komme til søknadsskjemaet til NLB. Snakk  med din tilretteleggingskontakt hvis du trenger hjelp til å søke om lånerett hos NLB eller ønsker mer informasjon om ordningen med å lage egne lydbøker.

Søknad til NLB om lydbøker

Skrivestøtteprogram #

Lingdys, Lingright og Lingpilot er et lese- og skrivestøtteverktøy på norsk og engelsk som er utviklet for personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker.

Du som er under utdanning og har dokumentasjon på at du har spesifikke lese- og skrivevansker (for eksempel dysleksi), kan du søke NAV hjelpemiddelsentral om Lingdys/Lingright/LingPilot. Det gjør du ved å benytte søknadsskjema fra NAV som du finner lenke til under. Rull ned til du kommer til en blå knapp med "NESTE", og klikk på denne. Vi kan bistå deg med å søke dersom du ønsker det.

Søknadskjema skrivestøtteprogram NAV hjelpemiddelsentral

Kurs i Lingdys, Lingright og Lingpilot

Lån andre hjelpemidler #

Se hva som fins av hjelpemidler du kan låne mens du studerer.

Informer fagmiljøet ditt #

Noen studenter ønsker at fagmiljøet (instituttet) vet at de har lese- og skrivevansker i tilfelle det skulle oppstå behov for tilrettelegging, som for eksempel utsettelser av frister. Tilretteleggingskontakten kan hjelpe deg med å informere instituttet ditt eller gjøre dette på vegne av deg hvis du ønsker det.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

0 Vedlegg
28029 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)