Tilbake

Tilbud for deg med bevegelseshemming

Har du en bevegelseshemming - og trenger tilrettelegging i studiesituasjonen eller på eksamen? Ta kontakt, så finner vi ut hva som passer for deg. English version:  Services for students with mobility impairment

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Tilrettelegging av eksamen #

Du kan ha krav på ulike former for tilrettelagt eksamen. Les mer om tilrettelegging på eksamen.Der finner du også søknadsskjema og frister. Legg merke til at det er tidsfrister: 15. februar (vår) og 15. september (høst). I spesielle tilfeller kan det også innvilges alternativ eksamensform. Her er eksempler på hva du kan få av tilrettelegging:

  • Utvidet tid
  • PC
  • Hev/senk bord
  • Spesiell stol
  • Skrive- / sekretærhjelp

Tilrettelagt lesesalsplass #

Se info på denne sida: tilrettelegging av studiesituasjonen 

Notathjelp #

Notathjelp kan være nyttig for noen med bevegelseshemming. En annen student får i så fall betalt for å ta notater fra forelesningene dine.Ta kontakt for en kartleggingssamtale i god tid slik at vi finner en god løsning for deg.

Utsettelser/ekstra tid #

Hvis bevegelseshemmingen gjør at du trenger utvidet tid til innleveringsoppgaver - eller andre tilpasninger i det faglige arbeidet, kontakt instituttet ditt. I slike situasjoner kan det være mulig å få utsatt frist på obligatoriske øvinger, semesteroppgaver eller laboratorieøvelser. Det er fagmiljøet som avgjør om du får utsatt oppgavefrist. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog e.l. som sier noe om vanskene og behovet for mer tid. Ta kontakt direkte med ditt fakultet/institutt eller kontaktperson for tilrettelegging på ditt studieprogram (fakultet/institutt).

Transport og parkering   #

Hvis du har problemer med å forlytte deg kan det hende at du har rett til spesielle ordninger for transport og parkering på campus. Se mer om transport og parkering for deg som er forflytningshemmet.

Tilgjengelighet i bygninger #

NTNU har et innendørs navigasjonssystem som hjelper deg å finne frem til forelesningssaler, kontorer og møterom. Her kan du velge en tilgjengelighetsmodus som viser deg raskeste vei, fri for hindringer.

Last ned appen MazeMap på mobilen din.

Informere fagmiljøet ditt? #

Kanskje du ønsker at instituttet kjenner til situasjonen din i tilfelle det skulle oppstå behov for tilrettelegging, som for eksempel utsettelser av frister eller alternative opplegg ved ekskursjoner ol.? Tilretteleggingskontakten kan hjelpe deg med å informere instituttet ditt eller gjøre dette på vegne av deg hvis du ønsker det. Det finnes en egen nettside med tips til faglærere som foreleser for bla. studenter med bevegelseshemming.

Brann / rømning #

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med tilgjengelige rømningsveier, og er bevisst i forhold til hvor du oppholder deg i tilfellet det skulle oppstå en rømningssituasjon. Dette er spesielt viktig når du oppholder deg på campus på kveldstid og i helger.

Bruker du rullestol vil vi gjerne at du kommer innom Tilretteleggingstjenesten for å få en rømningssele til bruk i en eventuell rømningssituasjon. Selen kan festes på rullestolen eller oppbevares på lesesal hvis du har en fast leseplass. Selen lånes ut for hele studietiden.

Skulle du få problemer med å komme deg ut i en brann- og rømningssituasjon - ring:

  • Brannvesenet på tlf 110,  eller
  • NTNUs vektertjeneste (kveldstid/ helg) på tlf 918 97 373 (Gløshaugen) / 918 97 375 (Dragvoll) - Trondheim

Vi oppfordrer deg til å lagre disse telefonnumrene.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

0 Vedlegg
17936 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)