Tilbake

Tilbud for deg med Aspergers syndrom

Studenter med Asbergers har ulike behov for tilrettelegging, kom derfor innom oss for en kartleggingssamtale. Da kan vi se på hva som kan være aktuelt for nettopp deg. Her er en oversikt over mulige tilbud.English version: Accommodations for students with Aspergers syndrome

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Tilrettelegging av eksamen #

Du kan ha krav på ulike former for tilrettelagt eksamen. Les mer om tilrettelegging på eksamen. Legg merke til at det er tidsfrister: 15. februar (vår) og 15. september (høst). I spesielle tilfeller kan det også innvilges alternativ eksamensform.  Her er eksempler på hva som kan være aktuelt for deg med Asperger:

  • Utvidet tid
  • PC
  • Eksamen i mindre rom/enerom
  • Alternativ eksamensform

Tilrettelagt lesesalsplass #

Se info på denne sida: tilrettelegging av studiesituasjonen 

Pensum på lyd #

Lydbøker av studielitteraturen kan være et godt alternativ hvis du leser langsomt. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig - og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Universitetsbiblioteket hjelper deg med å produsere dine egne lydbøker på skannestasjoner på biblioteket på Dragvoll og Teknologibiblioteket på Gløshaugen.

Har du dokumentasjon fra logoped eller lignende kan du søke om lånerett/produksjonsrett av lydbøker. Klikk lenken under for å komme til søknadsskjemaet til NLB. Snakk  med din tilretteleggingskontakt hvis du trenger hjelp til å søke om lånerett hos NLB eller ønsker mer informasjon om ordningen med å lage egne lydbøker.

Søknad til NLB om lydbøker

Mentorordning via NAV #

Mentorordningen er et begrenset tilbud for deg som er student ved NTNU. Fom 01.01.17 er dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år. Det er også mulig å ta kontakt med oss på NTNU Tilrettelegging: tilrettlegging@st.ntnu.noVi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

Mentorordningen er et tilbud om oppfølging fra en annen student. Flere studenter med Aspergers har vansker med å planlegge, prioritere og organisere studiehverdagen. En mentor møter deg en gang i uka og hjelper deg med å strukturere og organisere studiene på en god måte.

Utsettelser/ekstra tid #

For noen studenter med Aspergers kan det være utfordrende å få en struktur på studiehverdagen og bli ferdig med oppgaver i tide. I slike situasjoner kan det være en mulighet å få utsatt frist på obligatoriske øvinger, semesteroppgaver eller laboratorieøvelser. 

Hvis du på grunn av din funksjonsnedsettelse får behov for utsettelse og ekstra tid til å jobbe med obligatoriske øvinger, semesteroppgaver eller laboratorieøvelser, kan du i enkelte tilfeller få innvilget det. Fagmiljøet avgjør om du får utsatt oppgavefrist. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog e.l. som sier noe om vanskene og behovet for utsettelse. Ta kontakt direkte med faglærer eller kontaktperson for tilrettelegging på ditt studieprogram (fakultet/institutt).     

Gruppetilbud for studenter med Aspergers syndrom #

Ønsker du å delta i en gruppe med andre studenter som har Aspergers syndrom? Hensikten med tilbudet er primært at du skal få muligheten til å bli kjent med andre studenter som har samme diagnose, og å utveksle erfaringer.Innimellom har vi ulike temaer på agendaen, ut ifra ønsker fra deltakerne i gruppa. Tilretteleggingstjenesten er ansvarlig for møtene.

Gruppetilbudet for studenter med Aspergers syndrom finnes foreløpig kun i Trondheim. Hvis du ønsker mer informasjon om ressursgruppa eller ønsker å delta, ta kontakt med NTNU Tilrettelegging.

Kurs #

 Se aktuelle kurs for studenter her. Ikke alle kurs er foreløpig tilgjengelig på NTNUs bycampuser.

Informer fagmiljøet ditt #

Det fins et hefte med tips du kan gi til faglærer og andre ansatte. Stikk innom NTNU Tilrettelegging så får du det. Vi kan også hjelpe deg med å informere og holde kontakten om dine spesielle behov for tilrettelegging.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

0 Vedlegg
20811 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)