Tilbake

Tilbud for deg med ADHD

Hvis du har ADHD fins det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg. Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging. English version - Programmes for students with ADHD

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Tilrettelagt eksamen #

Du kan søke om tilrettelagt eksamen. Legg merke til at det er tidsfrister: 15. februar (vår) og 15. september (høst). Hvis du har behov for andre tilrettelegginger enn det som er nevnt under, ta i så fall kontakt med Tilretteleggingstjenesten for en samtale. Her er eksempler på hvilken tilrettelegging som kan være aktuelt for deg med ADHD:

  • Utvidet tid
  • PC
  • Eksamen i mindre rom

Pensum på lyd #

Lydbøker av studielitteraturen kan være et godt alternativ hvis du leser langsomt. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig - og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Universitetsbiblioteket hjelper deg med å produsere dine egne lydbøker på skannestasjoner på biblioteket på Dragvoll og Teknologibiblioteket på Gløshaugen.

Har du dokumentasjon fra logoped eller lignende kan du søke om lånerett/produksjonsrett av lydbøker. Klikk lenken under for å komme til søknadsskjemaet til NLB. Snakk  med din tilretteleggingskontakt hvis du trenger hjelp til å søke om lånerett hos NLB eller ønsker mer informasjon om ordningen med å lage egne lydbøker.

Søknad til NLB om lydbøker

Tilrettelagt lesesalsplass #

Se info på denne sida: tilrettelegging av studiesituasjonen 

Utsettelser/ekstra tid #

For noen studenter med AD/HD kan det være utfordrende å få en struktur på studiehverdagen og bli ferdig med oppgaver i tide. Det kan være en mulighet å få utsatt frist på obligatoriske øvinger, semesteroppgaver eller laboratorieøvelser. Fagmiljøet avgjør om du får utsatt oppgavefrist. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog e.l. som sier noe om vanskene og behovet for utsettelse. Ta kontakt direkte med ditt fakultet/institutt eller kontaktperson for tilrettelegging.

Ressursgruppa #

NB! Ressursgruppa er fom høsten 2016 ikke i drift, men ta kontakt allikevel med NTNU Tilrettelegging om dette kunne være noe for deg. NTNU Tilrettelegging vil vurdere å gjennoppta gruppa på et senere tidspunkt.

Ressursgruppa består av studenter som har ADHD, og som møtes en gang i uka og hjelper hverandre med studier og studentlivet. Den fungerer som "noen å rapportere til" - og som en motivator. I tillegg til å være et sted hvor du kan utveksle tips og erfaringer.

Ressursgruppa for studenter med ADHD finnes kun i Trondheim. Hvis du ønsker mer informasjon om ressursgruppa eller ønsker å delta, ta kontakt med NTNU Tilrettelegging.

Kurs #

Mestringskurs for studenter med AD/HD arrangeres hvert semester.

Mestringskurset tar for seg:

  • ADHD og studier
  • Organisering
  • Studieteknikk
  • Tips for mestring
  • Erfaringsutveklsing med andre i samme situasjon

Mestringskurs for studenter med ADHD arrangeres i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Mentorordning via NAV #

Mentorordningen er et begrenset tilbud for deg som er student ved NTNU. Fom 01.01.17 er dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAVog undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år. Det er også mulig å ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging: tilrettelegging@st.ntnu.noVi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

Informere fagmiljøet ditt? #

Noen studenter ønsker at fagmiljøet (instituttet) vet at de har AD/HD, i tilfelle det skulle oppstå behov for tilrettelegging, som for eksempel utsettelser av frister. Tilretteleggingskontakten kan hjelpe deg med å informere instituttet ditt eller gjøre dette på vegne av deg hvis du ønsker det.

Stalltips om mestring #

Et hefte med tips fra andre studenter med ADHD (pdf): Hvordan mestre studentlivet?

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

2 Vedlegg
31086 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)