Tidsbegrenset tilrettelegging

Retningslinje for tidsbegrenset tilrettelegging for alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjen er laget for å redusere sykefravær og omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift. Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Tidsbegrenset tilrettelegging #

Den enkelte medarbeider skal kontakte teamleder så snart det oppstår arbeidsrelatert feilbelastning/smerter/plager.

Områdeleder skal sørge for

  • at tilgjengelig utstyr blir benyttet og brukt riktig
  • å kontakte HMS-seksjonen for bistand av fysioterapi og ergonomisk vurdering
  • å skrive avtale om inntil 14 dager tilrettelegging uten legeerklæring ved behov
  • å skrive avtale om inntil 6 måneders tilrettelegging ved anbefaling fra NAV/lege
  • å lagre dokumentasjon i Paga

Tilretteleggingen kan innebære endring av arbeidsområde/bygg.

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av Campusservice

Dato: 2.4.13

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr. AF25

0 Vedlegg
4358 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)