Teknisk utstyr ved biblioteket

På denne siden finner du informasjon om de ulike typene utstyr du kan bruke som finnes ved NTNU Universitetsbiblioteket.

English version - Equipment in the library


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Du må være pålogget bibliotekets PC for å tilgang til dine dokumenter og andre ressurser, som for eksempel Itslearning.

Ansatte og studenter ved NTNU som bruker laptop, kan logge seg på NTNUs trådløse nettverk Eduroam. Oppgi ‘brukernavn@ntnu.no’ og ditt NTNU-passord for å logge deg på Eduroam.

Gjester kan bruke ntnuguest, eller hvis du er på St. Olavs hospital, gjestenettet til Helse Midt: GjestenettHMN.

Hjelp til å koble til eduroam for NTNU-ansatte og -studenter


Arkitektur- og byggbiblioteket #

PC #

Biblioteket har tolv PCer for publikum. To av disse er gjeste-PCer som ikke krever pålogging og som ikke er koblet mot skriveren.


Bibliotek for Medisin og Helse #

PC #

Det er 40 publikums-PCer i biblioteket. St. Olavs-ansatte må ta kontakt i skranken for å få brukernavn og passord. To PCer er gjeste-PCer som ikke krever pålogging og som ikke er koblet opp mot skriveren.


Biblioteket Dragvoll #

PC #

Biblioteket har 41 PCer for publikum. Syv av disse er gjeste-PCer som ikke krever pålogging og som ikke er koblet mot skriveren.

Videokonferanserom #

Biblioteket tilbyr utlån av videokonferanserom. Rommet er utstyrt med PC, dokumentkamera og smartboard. Enkel oppkobling for bærbar PC. Rommet har plass til opptil 40 personer. Romnummeret er 6575 og rommet ligger i bygg 6b.

Ansatte ved NTNU kan benytte seg av utstyret gratis. Biblioteket ordner med det tekniske.

Eksempler på bruksområder for videokonferanse er undervisning, muntlig eksamen, disputaser, prosjektmøter, jobbintervju o.l.

Ta kontakt med oss for å reservere videokonferanserommet

Andre rom med videokonferanseutstyr ved NTNU

Universellrom #

Biblioteket har også universellrom der du kan konvertere tekst til lyd.

Mikrofilmapparat #

Biblioteket har et apparat til lesing av mikrofilm og mikrofiche. Apparatet har utskriftsmuligheter. Det er ofte stor pågang på apparatet. Reserveringsliste henger på døra til mikrofilmrommet. Ny liste henges opp hver mandag.

VHS-/DVD-/Bluray-spiller #

Biblioteket har en DVD-/Bluray-spiller og en VHS-spiller som står i eget rom i bygg 6B. Rommet er avlåst. Nøkkelkort fås ved henvendelse i skranken.


Biblioteket Gjøvik #

PC #

Det finnes fem PCer i biblioteket, samt tre søketerminaler (NB. Ingen utskrift fra disse). Du trenger ikke brukernavn og passord til søketerminalene. Til de andre PCene bruker du ditt vanlige brukernavn og passord. Gjestepålogging fås på IT-tjenesten. Det finnes en datalab i tilknytning til biblioteket (G223). Denne kan fritt benyttes når det ikke holdes undervisning der.


Biblioteket Kalvskinnet #

PC #

Biblioteket har seks PCer. To av disse er gjeste-PCer som ikke krever pålogging og som ikke er koblet opp mot skriveren.


Biblioteket Kunstakademiet #

PC / Mac #

Biblioteket har tre stasjonære Macer og to PCer til bruk for publikum. Den ene av de to PCene er en gjeste-PC som ikke krever pålogging og som ikke er koblet opp mot skriveren. 


Biblioteket Tungasletta #

PC #

Biblioteket har syv PCer for publikum. To av disse er gjeste-PCer som ikke krever pålogging og som ikke er koblet opp mot skriveren.


Biblioteket Ålesund #

PC #

Biblioteket har 15 PC-plasser, fire av disse er gjestePCer.


Dorabiblioteket #

PC #

Arkivsenterets lesesal har et rom innredet som slektsverksted med flere PCer. Her kan man søke i dataregistrerte og skannede kilder, i slektshistoriske databaser som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR. En PC tilbyr søketjeneste i Nasjonalbibliotekets database.


Gunnerusbiblioteket #

PC #

Biblioteket har seks PCer. Tre av dem er gjeste-PCer som ikke krever pålogging og som ikke er koblet opp mot skriveren.

Mikrofilmapparat #

Biblioteket har et apparat til lesing av mikrofilm og mikrofiche.


Marinbiblioteket #

PC #

Biblioteket har seks PCer for publikum, én av disse er en gjeste-PC som ikke krever pålogging og som ikke er koblet mot skriveren.

Mikrofilmapparat #

Apparat til lesing av mikrofilm og mikrofiche finnes i slektsverkstedet på lesesalen.


Musikkbiblioteket #

PC #

Biblioteket har én gjeste-PC som ikke krever pålogging. Det er også fem publikums-PCer der en er på Divarommet (grupperom), en er i publikumsarealet og tre er på lytterom.

CD-/LP-spiller og forsterker #

Biblioteket har en CD-spiller og en LP-spiller og en forsterker. Det er headset på de tre PCene på lytterommet, samt et på stereoanlegget i samme rom.

Video/DVD #

Divarommet har DVD- og VHS-spiller med skjerm for fremvisning av film.


Realfagbiblioteket #

PC #

Biblioteket har 38 PC-plasser med tre gjeste-PCer som ikke krever pålogging og som ikke er koblet mot skriveren.

Makerverksted U1 #

Biblioteket har et Makerverksted som i tillegg til et bredt utvalg verktøy har utstyr som 3D-printere, PCer for modellering av 3D-modeller, symaskiner med mer. 


Teknologibiblioteket #

PC #

Biblioteket har 14 PC-plasser.  Tre av disse er gjeste-PCer som ikke krever pålogging og som ikke er koblet mot skriveren.

Universellrom #

Biblioteket har også universellrom der du kan konvertere tekst til lyd.

Mikrofilmapparat #

Biblioteket har et apparat til lesing av mikrofilm og mikrofiche.


Økonomibiblioteket #

PC #

Biblioteket har 9 PCer for publikum. En av disse er gjeste-PCer som ikke krever pålogging, og to er forbeholdt brukere av Finanssonen.


Kontakt #

0 Vedlegg
5502 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)