Teknisk kravspesifikasjon

Teknisk kravspesifikasjon ved anskaffelser.

Om tekniske kravspesifikasjoner (TK) #

En leveransebeskrivelse er en beskrivelse av hva oppdragsgiver ønsker å anskaffe, og innebærer at oppdragsgiver må utarbeide en spesifikasjon for produkt/vare/løsning som skal kjøpes inn. Spesifikasjonen er en beskrivelse, eller handleliste, med beskrivelse av hvordan ønsket produkt skal se ut eller hvilke funksjoner varen skal oppfylle, og spesifikasjonen skal legge vekt på å beskrive ønsket funksjon/ytelse for det som skal anskaffes.

Spesifikasjon vil normalt inneholde 4 hovedelementer:

  • Anskaffelsens formål
  • Krav til egenskaper ved det som skal leveres
  • Angivelse av hvilken løsningsmodell og hvilke metoder som er valgt
  • Angivelse av hvilke produkter og tjenester som skal leveres

Ta kontakt med din bestiller for nærmere informasjon.

Kontakt #

Seksjon for økonomirådgivning: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
20946 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)