Programvareprodukter

TeamViewer Admin

English version – TeamViewer Admin

Programinformasjon #

TeamViewer er proprietær dataprogramvare for fjernkontroll, desktop deling, nettmøter, webkonferanser og filoverføring mellom datamaskiner.

TeamViewer Admin er en "skreddersydd" utgave for NTNU - se nærmere informasjon.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av flere enheter på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Teamviewer Admin hos TeamViewer GmbH


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1500 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)