Tilbake

TOTAL mobilitetsstipend for ansatte

TOTAL og NTNU har inngått en samarbeidsavtale og tilbyr som en del av denne et stipendprogram for studenter og ansatte som utveksler til Frankrike eller Belgia, eller har annet utdanningssamarbeid med institusjoner i disse landene. På denne siden finner du informasjon om hvordan ansatte kan søke på disse stipendene.  

Informasjon om TOTAL-stipend for studenter.

Hvem kan søke? #

Institutter som samarbeider, eller ønsker å invitere til samarbeid med franske eller belgiske institusjoner oppfordres til å søke stipendmidler for aktiviteter som ligger innenfor TOTALs faglige interessefelt. I hovedsak gjelder dette innenfor områder som er relevante for leting etter og utvinning og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel, men også andre teknologiområder vil kunne bli vurdert som aktuelle.

Hva gis det støtte til #

 • Arrangement: Reisetilskudd til institutter ved NTNU for arrangering av eller deltakelse på seminarer, konferanser eller liknende arrangementer som dekker TOTALs faglige interessefelt.
 • Ansattmobilitet: Stipend til reiseutgifter og andre spesifiserte utgifter relatert til utenlandsopphold i Frankrike eller Belgia. Stipendet er et tilleggsstipend og vil vanligvis ikke dekke alle utgifter. Resterende kostnader forventes dekket av søker selv eller andre kilder.

Det gis ikke støtte til #

 • Deltakelsesavgift på kurs og konferanser.
 • Samme aktivitet flere år på rad.
 • Det kan ikke søkes om støtte til lønnsmidler.

Slik søker du #

 • Benytt søknadsskjema ved søknad om tilskudd til arrangement eller mobilitetsopphold for ansatte. Ved søknad om midler til planlagt mobilitetsopphold for ansatte skal det i tillegg registreres en elektronisk søknad. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av arrangementet, og bekreftelse fra institutt skal legges ved.
 • Oppgi eventuelt annen innvilget støtte. 
 • Billetter ettersendes for kontroll av eventuelt utbetalt stipend innen utgangen av søknadsåret.

Søknadsbehandling #

Søknader behandles fortløpende.

Tildelingskriterier #

 • Maks 50% av kostnadene kan dekkes av Totalmidler
 • Reisen må være på billigst mulig måte (økonomibilletter, ikke business)
 • Statens satser for diett og hotel må brukes
 • Budsjett over utgiftene må sendes registreres i søknaden.
 • Kvittering for reise og opphold må sendes inn etter reisens slutt
 • Alle innvilgede søknader forventes å sende inn en rapport over gjennomført aktivitet. Rapportene vil bli videreformidlet til TOTAL E&P NORGE AS. Rapporten skal inneholde en kortfattet beskrivelse av hensikten med oppholdet, måloppnåelse og eventuelt andre resultater

Rapport #

Alle innvilgede søknader forventes å sende inn en rapport over gjennomført aktivitet. Rapportene vil bli videreformidlet til TOTAL E&P NORGE AS. 

Kontaktperson #

Anja Linge Valberg ved Internasjonal seksjon, NTNU.

1 Vedlegg
3623 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)