English version – TESS

Programinformasjon #

TESS er et dataprogram som implementerer en bayesiansk klyngalgoritme for romlig populasjonsgenetikk. Det er spesielt nyttig for å søke genetiske barrierer eller genetiske diskontinuiteter i kontinuerlige populasjoner.

Lisensinformasjon #

Gratis: Tilgjengelig for Microsoft Windows, MacOS X og C++ kode.

Benyttes av NV-fak (Institutt for biologi)

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om TESS hos Laboratoire TIMC


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1482 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)