Tilbake

Synshemming

Som svaksynt eller blind kan du låne hjelpemidler eller få tilbud om tilrettelegging. Be om en samtale med Tilretteleggingstjenesten, så finner vi løsninger sammen med deg og studieprogrammet du er tatt opp på.

Her finner du noen eksempler på tilrettelegging. English version - Services for visually impaired or blind students

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Tilrettelagt eksamen #

Du kan søke om å få tilrettelegging på eksamen. Husk at det er søknadsfrister vår og høst: 15. februar og 15. september.

Eksempler på tilrettelegging for deg som er blind eller svaksynt:

  • Utvidet tid
  • Eksamen i mindre rom/enerom
  • Alternativ eksamensform
  • Bruk av PC med nødvendig programvare for synshemmede

Lån hjelpemidler #

Se hva som fins av utstyr du kan låne for å lette studiehverdagen.

Pensum på lyd eller punkter #

Du kan lytte til innleste versjoner av studielitteratur eller låne bøker med punktskrift. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Universitetsbiblioteket hjelper deg med å produsere dine egne lydbøker på skannestasjoner på Dragvollbiblioteket og Teknologibiblioteket.

Har du spørsmål om å søke om lånerett/produksjonsrett hos NLB kan du ta kontakt med NTNU Tilrettelegging. Det er mulig å produsere egne lydbøker med bruk av NTNU Universitetsbibliotekets utstyr på Trondheimscampusene Gløshaugen og Dragvoll.

Lydopptak: Du kan ta lydopptak fra forelesninger hvis du på forhånd har fått klarsignal fra foreleser.

Tilrettelagt leseplass #

Se info på denne sida: tilrettelegging av studiesituasjonen 

Notathjelp #

Notathjelp kan være nyttig hvis du ikke greier å ta notater selv fra forelesninger. Det gis dette tilbudet foreløpig kun ved NTNU Trondheim. Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten for en samtale, slik at vi kan se på dine behov.

Forelesningsnotater på forhånd #

Spør faglærer om det er mulig å få notater og presentasjoner før forelesningen - så du kan forberede deg.

Informere fagmiljøet ditt? #

Noen studenter ønsker at fagmiljøet (instituttet) vet at de har synshemming i tilfelle det skulle oppstå behov for tilrettelegging. Tilretteleggingskontakten kan hjelpe deg med å informere instituttet ditt eller gjøre dette på vegne av deg hvis du ønsker det. Det finnes en egen nettside med tips til faglærere som foreleser for bla. studenter med synshemming.

Brann / rømning #

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med tilgjengelige rømningsveier, og er bevisst i forhold til hvor du oppholder deg i tilfellet det skulle oppstå en rømningssituasjon. Dette er spesielt viktig når du oppholder deg på campus på kveldstid og i helger.

Skulle du få problemer med å komme deg ut i en brann- og rømningssituasjon - ring:

  • Brannvesenet på tlf 110,  eller
  • NTNUs vektertjeneste (kveldstid/ helg) på tlf 918 97 373 (Gløshaugen) / 918 97 375 (Dragvoll) - Trondheim

Vi oppfordrer deg til å lagre disse telefonnumrene.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

0 Vedlegg
25706 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)