Synshemming

Som svaksynt eller blind kan du låne hjelpemidler eller få tilbud om tilrettelegging. Be om en samtale med Tilretteleggingstjenesten, så finner vi løsninger sammen med deg og studieprogrammet du er tatt opp på.

Her finner du noen eksempler på tilrettelegging. English version - Services for visually impaired or blind students

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Finne løsninger for deg #

Du kan få ulike tilbud og hjelp i studiehverdagen, men kanskje har du andre behov enn de tilbudene du finner her. Kom innom oss på NTNU Tilrettelegging for en samtale, så finner vi ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. Du finner kontaktinfo nederst.

Tilrettelagt eksamen #

Du kan søke om å få tilrettelegging på eksamen. Husk at det er søknadsfrister vår og høst: 15. februar og 15. september.

Eksempler på tilrettelegging for deg som er blind eller svaksynt:

  • Utvidet tid
  • Eksamen i mindre rom/enerom
  • Alternativ eksamensform
  • Bruk av PC med nødvendig programvare for synshemmede

Lån hjelpemidler #

Se hva som fins av utstyr du kan låne for å lette studiehverdagen.

Pensum på lyd eller punkter #

Du kan lytte til innleste versjoner av studielitteratur eller låne bøker med punktskrift. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Universitetsbiblioteket hjelper deg med å produsere dine egne lydbøker på skannestasjoner på Dragvollbiblioteket og Teknologibiblioteket.

Har du spørsmål om å søke om lånerett/produksjonsrett hos NLB kan du ta kontakt med NTNU Tilrettelegging. Det er mulig å produsere egne lydbøker med bruk av NTNU Universitetsbibliotekets utstyr på Trondheimscampusene Gløshaugen og Dragvoll.

Lydopptak: Du kan ta lydopptak fra forelesninger hvis du på forhånd har fått klarsignal fra foreleser.

Tilrettelagt leseplass #

Kanskje du har behov for å benytte ulike hjelpemidler på studiestedet? Du kan søke om å få tildelt en fast leseplass på låsbart rom med et mindre antall studenter.

Det fins lesesaler med enkelte tilrettelagte arbeidsplasser. Vi har også noen kontorer og lesesalsplasser for studenter som har behov for en fast, tilrettelagt leseplass på campusene Dragvoll, Gløshaugen og Moholt i Trondheim, og på campus Gjøvik.

Hvis du har behov for en tilrettelagt leseplass på en av de andre campusene kan du kontakte NTNU Tilrettelegging eller direkte med Studentservice på campus NTNU Ålesund

Lenkene til søknadsskjemaene under er lagret i skya og er koblet opp til OneDrive.

NTNU Trondheim: http://bit.ly/Soknadtrondheim

NTNU Gjøvik: http://bit.ly/Soknadgjovik

Frister for å søke om tilrettelagt leseplass er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret. Alle må søke på nytt hvert semester. NB! Viktig at ny dokumentasjon kommer sammen med søknadsskjema. Hvis ikke kan vi ikke behandle din søknad (avslag).

Drøft gjerne behov for tilpasset leseplass i samtale med oss.

Lesesalreglement for individuelt tildelte leseplasser (PDF)

Retningslinjer for innvilgning av tilretteleggingstiltak, lesesalsplass (Word, oppdatert august 2017)

Notathjelp #

Notathjelp kan være nyttig hvis du ikke greier å ta notater selv fra forelesninger. Det gis dette tilbudet foreløpig kun ved NTNU Trondheim. Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten for en kartleggingssamtale i god tid, slik at vi kan se på dine behov.

Forelesningsnotater på forhånd #

Spør faglærer om det er mulig å få notater og presentasjoner før forelesningen - så du kan forberede deg.

Informere fagmiljøet ditt? #

Noen studenter ønsker at fagmiljøet (instituttet) vet at de har synshemming i tilfelle det skulle oppstå behov for tilrettelegging. Tilretteleggingskontakten kan hjelpe deg med å informere instituttet ditt eller gjøre dette på vegne av deg hvis du ønsker det. Det finnes en egen nettside med tips til faglærere som foreleser for bla. studenter med synshemming.

Oppfølgingssamtale #

Du er velkommen innom for samtale og oppfølging underveis i studiet. Ikke nøl med å ta kontakt om det er ting du lurer på eller har behov for å snakke om. Det er ofte lurt å ta turen FØR situasjonen blir for vanskelig, slik at vi sammen kan få deg inn på et bra spor.   

Brann / rømning #

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med tilgjengelige rømningsveier, og er bevisst i forhold til hvor du oppholder deg i tilfellet det skulle oppstå en rømningssituasjon. Dette er spesielt viktig når du oppholder deg på campus på kveldstid og i helger.

Skulle du få problemer med å komme deg ut i en brann- og rømningssituasjon - ring:

  • Brannvesenet på tlf 110,  eller
  • NTNUs vektertjeneste (kveldstid/ helg) på tlf 918 97 373 (Gløshaugen) / 918 97 375 (Dragvoll) - Trondheim

Vi oppfordrer deg til å lagre disse telefonnumrene.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

0 Vedlegg
19535 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)