English version – Synchro Pro

Programinformasjon #

Synchro Pro gir teamene et medium for å lage, analysere, redigere, rapportere og administrere prosjekter gjennom et visuelt grensesnitt. Synchro Pro 4D er spesialbygget for å hjelpe til med å overvinne kompleksitetene i moderne konstruksjoner.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Flytende lisenser via lisensserver. Er tilgjengelig for ansatte, samt studenter på datasalene Zevs, Big Ben og Notre Dame .

Benyttes ved IV-fak (Institutt for bygg og miljøteknikk).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Synchro Pro hos Synchro Software.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
618 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)