Sykt barn

Informasjon til ansatte med syke barn.

English version - Sick child

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Sykt barn/barnepasser #

Ved sykdom hos barn eller barnepasser kan du ha gyldig fravær med lønn til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Leder må varsles så snart som mulig, og fraværet må registreres i HR-portalen.

Det er en forutsetning at fraværet er nødvendig for å ha omsorg for barnet. For de tre første dagene av tilfellet kan du levere egenmelding for sykt barn/barnepasser. Fra fjerde fraværsdag kreves legeerklæring som dokumenterer barnets sykdom, jfr folketrygdlovens §9-7 og fellesbestemmelsene i staten §20.

Husk at alle barn under 12 år eller med kronisk sykdom må registreres i HR-portalen for at du kan ha gyldig fravær.

Se opplæringsvideo om "Hvordan registrere fravær i HR-portalen" (3:56)

Antall omsorgsdager #

1-2 barn: 10 dager pr. år

3 barn eller mer: 15 dager pr. år

Dersom du er eneforsørger dobles antall omsorgsdager.

Mer om omsorgsdager som eneforsørger: Alene med omsorgen (www.nav.no)

Opptjeningstid og krav til dokumentasjon #

Dersom du er nyansatt og har tiltrådt arbeidet har du fortsatt krav på lønn under fravær på grunn av sykdom hos barn eller barnepasser. Da må du imidlertid levere legeerklæring fra første dag i de første fire ukene av ansettelsesforholdet.

Hvis du har hatt et brudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager på grunn av permisjon gjelder også de samme reglene: De første fire ukene etter at du gjenopptok arbeidet må du levere legeerklæring fra første dag.

Utvidet rett til omsorgsdager #

Dersom du har funksjonshemmede barn eller barn med kronisk sykdom kan du ha rett til 10 ekstra omsorgsdager for hver av disse. Du må da levere vedtak fra NAV om at du har slik rett.

Sykt barn/barnepasser del av dag #

I utgangspunktet tas omsorgsdager ut som hel dag. Det kan likevel være mulig å dele dagen mellom jobb og omsorg for barn dersom tjenesten tillater dette og det er gitt godkjenning av arbeidsgiver. Når totalt én omsorgsdag er fylt opp skal hel dag registreres i HR-portalen.

Opplæringspenger #

Hvis du har omsorg for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn kan du ha krav på opplæringspenger. Du vil da ha rett til fravær for opplæring ved en godkjent helseinstitusjon som er nødvendig for at du skal kunne ta deg av barnet. Opplæringen må vare en hel arbeidsdag i løpet av en uke.

Opplæringspenger søkes hos NAV.

Kilder og lovverk #

Kontakt #

Ved spørsmål om barns sykdom, kontakt din nærmeste HR- medarbeider

Sist oppdatert 29.01.19

0 Vedlegg
12309 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)