Tilbake

Sykefravær

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (10.3), Gå til siste versjon.)

Her får du informasjon om hva du skal gjøre om du blir syk.

English version - Absence due to illness

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Egenmelding - varsle om sykdom #

Du har rett til å ta ut 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder.

Blir du syk, må du varsle din leder så snart som mulig. Egenmelding registreres i Paga første dag du er tilbake i jobb:

 Meld fravær HR-portalen

Fremgangsmåten:

  1. I HR-portalen, klikk snarvei Fravær 
  2. Under Nye fravær klikk Legg til og deretter velg Syk v/ egenmelding
  3. Fyll inn dato f.o.m. og dato t.o.m.
  4. Trykk på Lagre 

Blir du syk lenger enn 8 kalenderdager må du ha sykmelding fra lege. Hvis du er sykemeldt utover 16 kalenderdager må du ha jobbet i 16 dager før du kan bruke egenmelding igjen.

Når kan du bruke egenmelding #

Du kan ikke bruke egenmelding dersom du er gradert sykemeldt. Da kreves det ny sykemelding fra lege med riktig sykemeldingsgrad. Du kan heller ikke bruke egenmelding når du mottar arbeidsavklaringspenger i hele eller deler av din stilling.  

Syk deler av dag #

Dersom du er fraværende deler av en arbeidsdag på grunn av sykdom (kommer seint eller går hjem tidlig) skal det ikke leveres egenmelding. Du må da varsle leder om fraværet og legge inn timer i Min Tid slik at det til sammen utgjør en normal arbeidsdag. Du skal også skrive merknad i Min Tid om at du kom seint/gikk hjem tidlig på grunn av sykdom.

Egenmelding leveres først ved fravær på grunn av sykdom hel arbeidsdag.

Nyansatt og syk #

Du må ha vært ansatt mer enn 2 måneder på NTNU for å bruke egenmelding. Blir du syk før to måneder er gått, må du skaffe deg sykemelding fra lege.

Sykemelding #

Blir du sykemeldt må du varsle din leder også om dette, og levere Digital sykemelding. Du har da rett på tidlig og tett oppfølging - og du har noen plikter. I hovedsak skal alle levere digital sykemelding, unntakene kan du lese om her.

De 16 første kalenderdagene du er syk er det NTNU som betaler ut sykepengene. Fra og med den 17.kalenderdagen er det NAV som er ansvarlig for å betale ut sykepengene.

Hvis du har nådd maksdatoen for sykepenger fra NAV (inntil 1 år), må du ha jobbet minst 26 uker sammenhengende for å ha rett på sykepenger fra NAV igjen.

Enkeltstående behandlingsdager #

Hvis du går fast til fysioterapeut eller lignende for behandling, kan du få sykemelding for enkeltstående behandlingsdager. Du kan innvilges maksimalt én behandlingsdag i uka. I tillegg til sykemelding må du også levere en bekreftelse fra behandler på hvilke dager du har vært til behandling.

Sykepengerettigheter ved langtidsfravær #

Det er presisert hvilke rettigheter en arbeidstaker har ved langtidsfravær og opparbeidelse av ny rett til sykepenger ved delvis uførhet.

Mer om sykepengerettigheter ved langtidsfravær (pdf).

Kilder #

Kontakt #

Ved spørsmål om sykdom, kontakt din nærmeste HR-medarbeider

2 Vedlegg
38208 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)