Sykefravær

Her får du informasjon om hva du skal gjøre om du blir syk.

English version - Absence due to illness

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Egenmelding - varsle om sykdom #

Du har rett til å ta ut 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder.

Blir du syk, må du varsle din leder så snart som mulig.

 Meld fravær HR-portalen

Fremgangsmåten:

  1. I HR-portalen, klikk snarvei Fravær 
  2. Under Nye fravær klikk Legg til og deretter velg Syk v/ egenmelding
  3. Fyll inn dato f.o.m. og dato t.o.m.
  4. Trykk på Lagre 

Blir du syk lenger enn 8 kalenderdager må du ha sykmelding fra lege. Hvis du er sykemeldt utover 16 kalenderdager må du ha jobbet i 16 dager før du kan bruke egenmelding igjen.

Når kan du bruke egenmelding #

Du kan ikke bruke egenmelding dersom du er gradert sykemeldt. Da kreves det ny sykemelding fra lege med riktig sykemeldingsgrad. Du kan heller ikke bruke egenmelding når du mottar arbeidsavklaringspenger i hele eller deler av din stilling.  

Nyansatt og syk #

Du må ha vært ansatt mer enn 2 måneder på NTNU for å bruke egenmelding. Blir du syk før to måneder er gått, må du skaffe deg sykemelding fra lege.

Sykemelding #

Blir du sykemeldt må du varsle din leder også om dette, og levere Digital sykemelding. Du har da rett på tidlig og tett oppfølging - og du har noen plikter. I hovedsak skal alle levere digital sykmemelding, unntakene kan du lese om her.

De 16 første kalenderdagene du er syk er det NTNU som betaler ut sykepengene. Fra og med den 17.kalenderdagen er det NAV som er ansvarlig for å betale ut sykepengene.

Hvis du har nådd maksdatoen for sykepenger fra NAV (inntil 1 år), må du ha jobbet minst 26 uker sammenhengende for å ha rett på sykepenger fra NAV igjen.

Behandlinger i arbeidstiden #

Hvis du går fast til fysioterapeut og lignende for behandling, kan legen sykemelde deg maks én dag per uke for denne type behandling. Hvis behandlingen hindrer deg fra å jobbe resten av dagen kan du få innvilget såkalte enkeltstående behandlingsdager. 

I tillegg til sykemeldingen må du levere en bekreftelse på disse enkeltstående behandlingsdagene til NTNU.

Kilder #

Skjema #

Sykepengerettigheter ved langtidsfravær og delvis uførhet

Kontakt #

Ved spørsmål om sykdom, kontakt din nærmeste HR-medarbeider

2 Vedlegg
26172 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)