Sykefravær

Her får du informasjon om hva du skal gjøre om du blir syk. English version - Absence due to illness 

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Egenmelding - varsle om sykdom #

Du har rett til å ta ut 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder.

Blir du syk, må du varsle din leder så snart som mulig.

 Meld fravær HR-portalen

Fremgangsmåten:

  1. I HR-portalen, klikk snarvei Fravær 
  2. Under Nye fravær klikk Legg til og deretter velg Syk v/ egenmelding
  3. Fyll inn dato f.o.m. og dato t.o.m.
  4. Trykk på Lagre 

Blir du syk lenger enn 8 kalenderdager må du ha sykmelding fra lege. Hvis du er sykemeldt utover 16 kalenderdager må du ha jobbet i 16 dager før du kan bruke egenmelding igjen.

Når kan du bruke egenmelding #

Du kan ikke bruke egenmelding dersom du er gradert sykemeldt. Da kreves det ny sykemelding fra lege med riktig sykemeldingsgrad. Du kan heller ikke bruke egenmelding når du mottar arbeidsavklaringspenger i hele eller deler av din stilling.  

Nyansatt og syk #

Du må ha vært ansatt mer enn 2 måneder på NTNU for å bruke egenmelding. Blir du syk før to måneder er gått, må du skaffe deg sykemelding fra lege.

Sykemelding #

Blir du sykemeldt må du varsle din leder også om dette, og levere legeerklæring. Du har da rett på tidlig og tett oppfølging - og du har noen plikter.

Du bør levere sykemeldingen din så raskt som mulig. Siste frist for å levere sykemeldingen er 2 uker etter den 9. fraværsdagen. Sykemeldingen leverer du til nærmeste leder som sender den videre til en HR-medarbeider.

De 16 første kalenderdagene du er syk er det NTNU som betaler ut sykepengene. Fra og med den 17.kalenderdagen er det NAV som er ansvarlig for å betale ut sykepengene.

Hvis du har nådd maksdatoen for sykepenger fra NAV (inntil 1 år), må du ha jobbet minst 26 uker sammenhengende for å ha rett på sykepenger fra NAV igjen.

Behandlinger i arbeidstiden #

Hvis du går fast til fysioterapeut og lignende for behandling, kan legen sykemelde deg maks én dag per uke for denne type behandling. Hvis behandlingen hindrer deg fra å jobbe resten av dagen kan du få innvilget såkalte enkeltstående behandlingsdager. 

I tillegg til sykemeldingen må du levere en bekreftelse på disse enkeltstående behandlingsdagene til NTNU.

Kilder #

Skjema #

Sykepengerettigheter ved langtidsfravær og devis uførhet

Kontakt #

Ved spørsmål om sykdom, kontakt din nærmeste HR-medarbeider

2 Vedlegg
20035 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)