Tilbake

Sykdom og permisjon - doktorgrad

Informasjon om plikter og rettigheter knyttet til sykdom og permisjoner som stipendiat og/eller ph.d.-kandidat ved NTNU.

English version - Illness and leave of absence

Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad

Stipendiat ved NTNU #

Dersom du er ansatt ved NTNU så gjelder i all hovedsak de samme reglene for deg som stipendiat som for andre ansatte når det gjelder sykdom og permisjoner. I tillegg til det ordinære lovverket reguleres tilsetningen av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat og Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Det er viktig at du melder fra til nærmeste leder om sykefravær fra dag 1. Dette gjelder både ved egen og barns sykdom.

Lovlig fravær (jf. forskriften om ansettelse) som utgjør minst to sammenhengende uker gir grunnlag for forlengelse av både ansettelsesperioden og tilknytningen til ph.d.-programmet. Lovlig fravær innebærer sykemelding og permisjoner som er lov- eller avtalefestet som f.eks. foreldrepermisjon, omsorgspermisjon o.l. Kronisk sykdom kan gi grunnlag for forlengelse også ved kortere fravær. Dette forutsetter vedtak om kronisk sykdom. Kontakt fakultetets HR-seksjon for mer informasjon. Ulønnet lovlig fravær gir normalt forlengelse fra dag 1.

Selv om du har foreldrepermisjon kan du fortsatt følge undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå i opplæringsdelen.

Frivillig permisjon #

Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarige vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år. Dette er ingen rettighet og må vurderes av ansettelsesorganet i det enkelte tilfellet. Veileder må bekrefte at permisjonen er faglig forsvarlig og instituttleder må finne permisjonen bemanningsmessig og økonomisk akseptabel.

Rutiner ved fakultetene #

Søknadsrutiner ved Det medisinske fakultet

Ph.d.-kandidat ved NTNU #

Selv om du ikke er ansatt ved NTNU må du likevel varsle NTNU ved sykdom og permisjoner som kan gi grunnlag for forlengelse. Dette må dokumenteres. Du vil normalt få forlengelse fra NTNU tilsvarende forlengelse fra arbeidsgiver når det gjelder sykdom og lov- eller avtalefestede permisjoner. Dersom du har fått permisjon fra arbeidsgiver må du også huske å søke permisjon fra ph.d.-studiet.

Selv om du har foreldrepermisjon kan du fortsatt følge undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå i opplæringsdelen.

Etter utløp av finansieringsperioden #

Maksimal studietid på ph.d. er seks års nettotid. Permisjoner, lengre sykefravær og pliktarbeid medregnes ikke i de seks årene. Det er derfor viktig at sykmeldinger og lov- og avtalefestede permisjoner meldes inn og dokumenteres også når finansieringsperioden har gått ut, slik at tilknytningen din til programmet kan forlenges tilsvarende. Hvis ikke risikerer du å bli tatt av programmet på grunn av lengden på studietiden. Du har selv ansvar for å holde NTNU orientert om forhold som kan gi grunnlag for forlengelse.

Redigert 18.04.18

0 Vedlegg
11990 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)