Tilbake

Syk på eksamen

English version - Illness during exam

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Kan du ikke møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, må du sende søknad for å få fraværet godkjent som gyldig forfall. Merk at dersom du skal ha en vurdering som går over flere dager, kan instituttet vurdere å gi deg utsatt innleveringsfrist. Ta kontakt med ansvarlig institutt om dette. Dersom du da leverer innen utsatt frist, trenger du ikke søke gyldig fravær på eksamen.

Om bruk av egenmelding #

Dersom du er syk eller du av andre tvingende grunner er forhindret fra å delta ved eksamen, vil NTNU godta egenmelding som gyldig fravær ved eksamen våren 2020. Dette gjelder både fravær knyttet til den ekstraordinære situasjonen med koronavirus og fravær som skyldes sykdom av andre årsaker. 

Pålagt karantene, der du ellers er frisk, er ikke gyldig grunn for å ikke avlegge hjemmeeksamen. 

Du må fortsatt sende inn søknad for å få godkjent gyldig fravær, men du trenger ikke vedlegge dokumentasjon fra lege/helsepersonell. 

Søknadsskjema og frist #

Fristen for å søke om gyldig forfall er senest én uke etter den første eksamenen sykefraværet gjelder for.

Syk under eksamen #

Egenmeldingsskjemaet (søknadsskjemaet over) benyttes også dersom du blir syk underveis i eksamen. I slike tilfeller skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre en egenmelding levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake.

#

Se forskrift om studier ved NTNU §5-6 pkt. 5.

1 Vedlegg
68098 Visninger
Gjennomsnitt (11 Stemmer)