Tilbake

Syk på eksamen

English version - Illness during exam

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Kan du ikke møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, må du sende søknad for å få fraværet godkjent som gyldig forfall. 

 

Opplysninger og frister #

Søknaden må leveres seneste en uke etter den første eksamenen sykefraværet gjelder for og skal inneholde opplysninger om hvilke eksamener det søkes gyldig forfall for.

 • Hvilket emne / emner
 • Dato(er) du ikke kunne møte til eksamen
 • Årsak
 • Original dokumentasjon, som for eksempel legeattest

Blir du syk under eksamen: Gi beskjed til inspektør i eksamenslokalet eller eksaminator/intern sensor ved muntlig eksamen. Du må oppsøke lege snarest og sende/levere søknadsskjema med legeattest senest én uke etter eksamensdato.

Søknadsskjema #

 • Fyll ut søknadsskjema (pdf)
 • Legg ved original dokumentasjon, som er signert og stemplet av lege/helsepersonell
 • Send/lever dette til den adressen som står oppført for ditt campus på skjemaet

Krav til dokumentasjon #

 • Dokumentasjonen må inneholde både stempel og signatur fra lege/helseforetak
 • Studenten må selv levere/sende inn dokumentasjon til søknaden og samtykker med dette i at de nødvendige helseopplysningene blir gitt
 • Dokumentasjon kan ettersendes
 • Dokumentasjon må være ettersendt innen 14 dager, dersom ikke annet er avtalt

Vi har dessverre ikke en elektronisk løsning for å søke om gyldig forfall til eksamen som ivaretar personvernhensyn. Siden legeattester og annen dokumentasjon ofte inneholder sensitive personopplysninger, kan vi dessverre ikke motta eller behandle disse søknadene per e-post.

Se forskrift om studier ved NTNU §5-6 pkt. 5.

1 Vedlegg
64197 Visninger
Gjennomsnitt (11 Stemmer)