Syk i ferien

Informasjon om rettighetene dine dersom du blir syk før eller under ferien din.

English version - Illness during holliday leave

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk rett før ferien? #

Hvis du blir syk rett før planlagt ferie, har du rett til å få utsatt ferien. Dette forutsetter at du har 100 prosent sykmelding fra lege. Du må da seinest siste arbeidsdag før den avtale ferien orientere lederen din om at du vil utsette ferien.

Hva gjør jeg når jeg blir syk i ferien? #

Blir du syk i ferien kan du få igjen de tapte feriedagene. Du må da ha dokumentasjon fra lege på at du har vært syk. Sykemeldingen leveres til din nærmeste leder umiddelbart etter at du har kommet tilbake til jobb igjen, og du må orientere leder om at du vil ha feriedagene erstattet.

Husk at ferien kun kan erstattes hvis du er 100 % sykemeldt.  

Retten til å få ferien igjen gjelder kun ved din egen sykdom. Du får ikke igjen ferien hvis barna dine eller andre familiemedlemmer har vært syke under ferien.

Utsette ferien #

Dersom du blir syk rett før ferien starter kan du utsette ferien til senere i ferieåret. Sykemelding må da leveres til nærmeste leder senest siste arbeidsdag før ferien starter. Ferien kan kun erstattes hvis du er 100 % sykemeldt.

Ferieavvikling under sykefravær #

Dersom du er sykmeldt og likevel ønsker å avvikle ferie i sykeperioden, må dette påføres i egenerklæringen på del D i sykmeldingen. Ferieperioden må også registreres i HR-portalen.

Sykdom ved ferie i utlandet #

Hvis du blir syk på ferie i utlandet og ønsker å erstatte den tapte ferien, må du oppsøke lege der du oppholder deg. Det holder ikke å ringe fastlegen hjemme. Du vil få erstattet feriedagene uansett hvor du oppholder deg dersom du får dokumentasjon fra lege, men retten til sykepenger gjelder kun ved ferie i Norge eller EØS. Det vil være ulike krav til dokumentasjon avhengig av hvilket land du har oppholdt deg i. Det er arbeidstakers ansvar å sørge for korrekt dokumentasjon.

Dersom du blir syk i land utenfor EØS vil du ha rett til sykepenger først når du er tilbake i Norge og får sykmelding fra norsk lege.

Kontakt #

Ved spørsmål om sykdom, kontakt din nærmeste HR-medarbeider

Kilder og lovverk #

Ferieloven § 9

#

0 Vedlegg
9134 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)