Møtereferat ved IFY

Styret ved Institutt for fysikk


Styret er instituttets øverste organ og skal fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for Institutt for fysikk.

Styret vedtar strategien for instituttet
Styret skal ta stilling til strategi og overordnede faglige prioriteringer, budsjett og fordeling og saker av strategisk eller prinsipiell betydning. (Den seneste strategiplan ble vedtatt 15. desember 2010 og gjelder for perioden 2010-2015).

Representanter i styret ved Institutt for fysikk #

Instituttstyret består av ni representanter pluss instituttleder. I styret sitter fire representanter fra de vitenskapelig ansatte, hvorav en midlertidig vitenskapelig ansatt. En representant for teknisk-administrativt ansatte, studentene har to representanter og to eksterne representanter.

Innkalling, saksvedlegg og protokoller #

Referater (protokoll), sakspapirer og møteplan for Styret ved Institutt for fysikk. Møtene finner sted i Realfagbygget D5-175

2016 #

2015 #

2014 #

2013 #

2012 #

2011 #

2010 #

2009 #

58 Vedlegg
14833 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)