Studieveiledning

Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

English version - Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences.

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

NTNU fikk ny fakultets- og instituttstruktur 1. januar 2017. I en overgangsperiode vil fakultetet bruke kontaktinformasjon knyttet til tidligere enheter som nå er slått sammen.

Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende en e-post til studier@mh.ntnu.no.  Du vil da bli henvist til riktig person.

Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)

Studie Tema Kontakt
MSc in Neuroscience Alle Mussie Debesai


Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i ergoterapi Alle Stine Bjøralt
Bachelor i radiografi Alle Stine Bjøralt
Bachelor i sykepleie, heltid og deltid

Alle

Individuelle utdanningsplaner og kulltilhørighet

Stine Bjøralt

Randi Stensby Lied

Master i gerontologi Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i sykepleie, studieretningene anestesi, intensiv, operasjon og avansert klinisk sykepleie Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i folkehelse Alle Gro Jeppestøl Vatne
Videreutdanninger og årsstudium i nasjonal paramedic-utdanning Alle Gro Jeppestøl Vatne


Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA)

Studie Tema Kontakt
Alle Alle Studentservice i Ålesund


Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Epost: studie@ikom.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Master i jordmorfag Studieveileder  Kirsti Margrethe Olsen
Master i klinisk helsevitenskap - fedme og helse Studieveileder Marit Barstad
Master i farmasi Studieveileder Kirsti Haave Singsaas
MSc in Molecular Medicine Studieveileder Marit Barstad
Medisinstudiet Semesterkonsulent IC og ID Camilla Finneide
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIC og IID Kari Flatås
Ph.d.   Kirsti Haave Singsaas
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre Studieveileder Hilde Viviann Eriksen
  Studieveileder Kirsti Margrethe Olsen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i audiologi Studieveileder Bente Storrø
" Praksis Bente Storrø 
Bachelor i bevegelsesvitenskap Studieveileder Nora Ford / Silje Fossum (vikar) 
" Eksamensansvarlig Karoline Borgan
Bachelor i ergoterapi Studieveileder Hans Olav Damstuen
Bachelor i fysioterapi Studieveileder Turid Beitland
Erfaringsbasert master i helseinformatikk Studieveileder Karoline Borgan
Master i aktivitet og bevegelse Studieveileder Nora Ford / Silje Fossum (vikar) 
Master i bevegelsesvitenskap Studieveileder Nora Ford / Silje Fossum (vikar) 
" Eksamensansvarlig Karoline Borgan
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIA og IIB Lisbet Aagaard
Topptrener II Studieveileder Trine Løkke
Videreutdanninger Studieveileder studier@inb.ntnu.no
Felles e-post   studier@inb.ntnu.no


Institutt for psykisk helse (IPH)

Epost: studier@iph.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i vernepleie Alle Anne Berit Brovold, Ilaria Tedeschi
Master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse Alle Kari Meli, Maria Årolilja Rø
Master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Master i psykisk helse, studieretning psykisk helsearbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Videreutdanning i juridisk metode og forvaltningsrett Alle Ann-Kristin Bratlie
Videreutdanning i helserett Alle Ann-Kristin Bratlie


Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Vi oppfordrer til å benytte felles epostadresse: ism-post@medisin.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie 1. studieår Astrid Kiil Hansen
" 2. studieår Heidi Krutvik
" 3. studieår Torhild Dragsten
Bachelor i yrkesfagutdanning helse- og oppvekstfag: Alle  Inger Finserås
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell Alle Inger Finserås
MSc in Global Health Alle Ragnhild Lier og Hanne-Beate Bostad

Master i helsevitenskap

Alle Georgie Nardot

Master i folkehelse

Alle Sindre Aasheim Norås
Master i klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning Alle Georgie Nardot
Medisinstudiet Hovedoppgaven Ragnhild Lier
" Lege/pasient-kurset Guri Helmersen
" Semesterkonsulent IIID Marit Torsethaugen Moseng
" Semesterkonsulent IIIC Marit Torsethaugen Moseng
" Praksis i kommunehelsetjenesten Guri Helmersen
Ph.d. ved ISM Alle May Karin Dyrendahl og Sindre Aasheim Norås 
Videreutdanning:    
Aldring og eldres helse   Georgie Nardot
Anestesisykepleie   Inger Finserås
Avansert klinisk sykepleie   Inger Finserås
Barnesykepleie   Inger Finserås
Helsesykepleier   Magnus Clark Fra 1.4.2020: Georgie Nardot
Intensivsykepleie   Inger Finserås
Jordmorutdanningen   Torhild Dragsten
Kardiologisk sykepleie   Inger Finserås
Kreftsykepleie   Inger Finserås
Operasjonssykepleie   Inger Finserås


Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i radiografi Alle Marthe Jenssen / Tonje Svendsen
MSc in Exercise Physiology Alle Per-Erling Movik
Master i klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon Alle Per-Erling Movik
Master i Magnetisk resonans Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Medisinstudiet (semester IA og IB) Timeplan/undervisning Ingrid Dawn Prescott
Videreutdanning i Magnetisk resonans  Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Alle Tonje Svendsen Marthe Jenssen


Utdanningsseksjonen MH-fakultetet

Her ser du noe av det vi kan hjelpe deg med. Send epost til medisinstudiet@mh.ntnu.no

Studie Tema
Medisinstudiet CMED-grupper/kulldeling
  Eksamen
  Engelsk semester
  Forskerlinjen
  LOS-tjenesten
  PBL-grupper
  Permisjon
  Perspektivemne
  Studentlisens
  Studentutveksling
  Studentweb
  Studieprogresjon
  Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser
  Uketjeneste
  Utplassering lokalsykehus IIIB
  Vitnemål og autorisasjon
Studie Tema
Masterstudier og medisin Eksperter i Team Hans Martin Tunaal

 

0 Vedlegg
41928 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)