Studieveiledning

Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

English version - Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences.

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

NTNU fikk ny fakultets- og instituttstruktur 1. januar 2017. I en overgangsperiode vil fakultetet bruke kontaktinformasjon knyttet til tidligere enheter som nå er slått sammen.

Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende en e-post til studier@mh.ntnu.no.  Du vil da bli henvist til riktig person.

Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)

Studie Tema Kontakt
MSc in Neuroscience Alle Mussie Debesai


Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i ergoterapi Alle Gro Jeppestøl Vatne
Bachelor i radiografi Alle "
Bachelor i sykepleie Alle "
Master i gerontologi Alle "
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Alle "
Master i sykepleie Alle "
Videreutdanninger Alle "


Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA)

Studie Tema Kontakt
Alle Alle Studentservice i Ålesund


Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Epost: studie@ikom.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Master i klinisk helsevitenskap - fedme og helse Alle Marit Barstad
Master i farmasi Alle Kirsti Haave Singsaas
MSc in Molecular Medicine Alle Marit Barstad
Medisinstudiet Studiekonsulent semester IC og ID Camilla Finneide
Medisinstudiet Semesterkonsulent semester IIC og IID Kari Flatås
Ph.d.   Kirsti Haave Singsaas
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre Alle Hilde Viviann Eriksen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i audiologi Studieveileder Ingrid Goldmann
" Eksamen Tatiana Gavrilova
" Praksis Annette Ysland Ludvigsen
" Studentutveksling/internasjonalisering Annette Ysland Ludvigsen
Bachelor i bevegelsesvitenskap Alle Nora Ford
Bachelor i ergoterapi Studieveileder Ingrid Goldmann
" Eksamen Tatiana Gavrilova
" Praksis Bente Storrø
" Studentutveksling/internasjonalisering Annette Ysland Ludvigsen
Bachelor i fysioterapi Studieveileder Ingrid Goldmann
" Eksamen Annette Ysland Ludvigsen
" Praksis Bente Storrø
" Studentutveksling/internasjonalisering Annette Ysland Ludvigsen
Erfaringsbasert master i helseinformatikk Studieveileder Anni Bjerkhagen
Master i aktivitet og bevegelse Studentutveksling/internasjonalisering Annette Ysland Ludvigsen
" Studieveiledning/Eksamen Tatiana Gavrilova
Master i bevegelsesvitenskap Alle Nora Ford
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIA og IIB Lisbet Aagaard / Turid Beitland
Topptrener II Studieveileder Anni Bjerkhagen

Videreutdanning i aktivitetsvitenskap

Studieveileder Anni Bjerkhagen
" Eksamen Tatiana Gavrilova
Videreutdanning i bevegelsesvitenskap Studieveileder Anni Bjerkhagen

"

Eksamen Tatiana Gavrilova


Institutt for psykisk helse (IPH)

Epost: studier@iph.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i vernepleie (HSGVEB) Alle Anne Berit Brovold / Hanne-Beate Bostad
Master i psykisk helsearbeid (SPMPH) Alle Ann-Kristin Bratlie
Master i barn og unges psykiske helse (MBUPHLS) Alle

Ilaria Tedeschi / Pia Kristin Østeraas

Videreutdanning i psykisk helsearbeid (SPVPH1) Alle Ann-Kristin Bratlie


Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Felles epostadresse: ism-post@medisin.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie 1. studieår Astrid Kiil Hansen
" 2. studieår Heidi Krutvik
" 3. studieår Torhild Dragsten
Bachelor i yrkesfagutdanning helse- og oppvekstfag: Alle  Inger Finserås
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell Alle Inger Finserås
MSc in Public Health / Global Health Alle Ragnhild Lier
Master i helsevitenskap - anvendt klinisk forskning Alle Jon Kristian Grønli
Master i klinisk helsevitenskap Alle Jon Kristian Grønli
Medisinstudiet Forskerlinjen May Karin Dyrendahl
" Hovedoppgaven Ragnhid Lier
" Lege/pasient-kurset Guri Helmersen
" Semesterkonsulent IIID Marit Torsethaugen Moseng
" Semesterkonsulent IIIC Marit Torsethaugen Moseng
" Utplassering kommunehelsetjenesten Guri Helmersen
Ph.d. i medisin ved ISM Alle Sindre Aasheim Norås
Ph.d. i helsevitenskap Alle May Karin Dyrendahl

Joint PhD-programme in Behaviour and Health

Alle May Karin Dyrendahl
Videreutdanning:    
Akuttsykepleie   Inger Finserås
Aldring og eldres helse og sykdom   "
Anestesisykepleie   "
Avansert klinisk sykepleie   "
Barnesykepleie   Inger Finserås
Helsesøsterutdanning   Heidi Krutvik
Intensivsykepleie   Inger Finserås
Jordmorutdanningen   Torhild Dragsten
Kardiologisk sykepleie   Inger Finserås
Kreftsykepleie   Inger Finserås
Operasjonssykepleie   Inger Finserås


Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i radiografi Alle Marthe Jenssen / Tonje Svendsen
MSc in Exercise Physiology Alle Ragnhild Sand Kalkvik
Master i klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon Alle Ragnhild Sand Kalkvik
Master i Magnetisk resonans Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Medisinstudiet (semester IA og IB) Timeplan/undervisning Inger L. Skogen
Videreutdanning i Magnetisk resonans  Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Alle Tonje Svendsen Marthe Jenssen


Utdanningsseksjonen MH-fakultetet

Studie Tema Kontakt
Medisinstudiet CMED-grupper/kulldeling Cicilie Nordvik
  Eksamen Anne Kristin Mikkelborg
  Engelsk semester Jannicke Gjølme Eriksen
  LOS-tjenesten Hans Martin Tunaal
  PBL-grupper  
  Permisjon Hans Martin Tunaal
  Perspektivemne Hans Martin Tunaal
  Studentlisens Cicile Nordvik
  Studentutveksling Jannicke Gjølme Eriksen
  Studentweb Cicilie Nordvik
  Studieprogresjon Ciciie Nordvik
  Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser Hans Martin Tunaal
  Uketjeneste  
  Utplassering lokalsykehus IIIB Cicilie Nordvik
  Vitnemål og autorisasjon Mona Dalland Stormo
     
Masterstudier og medisin Eksperter i Team Hans Martin Tunaal
     

 

0 Vedlegg
23500 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)