Studieveiledning

Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

English version - Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences.

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende en e-post til studier@mh.ntnu.no.  Du vil da bli henvist til riktig person.

Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)

Studie Tema Kontakt
MSc in Neuroscience Alle Mussie Debesai


Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i ergoterapi Alle Stine Bjøralt
Bachelor i radiografi Alle Stine Bjøralt
Bachelor i sykepleie, heltid og deltid

Alle

Individuelle utdanningsplaner og kulltilhørighet

Stine Bjøralt

Randi Stensby Lied

Master i gerontologi Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i sykepleie, studieretningene anestesi, intensiv, operasjon og avansert klinisk sykepleie Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i folkehelse Alle Gro Jeppestøl Vatne
Videreutdanninger og årsstudium i nasjonal paramedic-utdanning Alle Gro Jeppestøl Vatne


Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Studieplan og eksamen Jannike Vold
Opptak opptak@ntnu.no
Master i klinisk sykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Master i helseledelse Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i anestesisykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i intensivsykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i operasjonssykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i helsesykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold
Opptak opptak@ntnu.no
Enkelkurs, praksisveil. helse- og sosial. Alle Rigmor Eik


Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Epost: studie@ikom.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Master i jordmorfag Studieveileder  Kirsti Margrethe Olsen
Master i klinisk helsevitenskap - fedme og helse Studieveileder Marit Barstad
Master i farmasi Studieveileder Kirsti Haave Singsaas
MSc in Molecular Medicine Studieveileder Marit Barstad
Medisinstudiet Semesterkonsulent IC og ID Camilla Finneide
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIC og IID Kari Flatås
Ph.d.   Kirsti Haave Singsaas
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre Studieveileder Hilde Viviann Eriksen
  Studieveileder Kirsti Margrethe Olsen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i audiologi Studieveileder Bente Storrø
" Praksis Bente Storrø 
" Eksamensansvarlig Hege Wang
Bachelor i bevegelsesvitenskap Studieveileder Silje Fossum
" Eksamensansvarlig Silje Fossum
Bachelor i ergoterapi Studieveileder Hans Olav Damstuen
" Eksamensansvarlig Hege Wang
Bachelor i fysioterapi Studieveileder Turid Beitland
" Eksamensansvarlig Hege Wang
Erfaringsbasert master i helseinformatikk Studieveileder Nora Ford
Master i aktivitet og bevegelse Studieveileder Silje Fossum
" Eksamensansvarlig Silje Fossum
Master i bevegelsesvitenskap Studieveileder Silje Fossum
" Eksamensansvarlig Silje Fossum
MSc in Physical Activity and Health Studieveileder Anni Bjerkhagen
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIA og IIB Lisbet Aagaard
Topptrener II Studieveileder Nora Ford
Videreutdanninger Studieveileder studier@inb.ntnu.no
Felles e-post   studier@inb.ntnu.no


Institutt for psykisk helse (IPH)

Epost: studier@iph.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i vernepleie Alle Anne Berit Brovold, Ilaria Tedeschi
Master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse Alle Kari Meli, Maria Årolilja Rø
Master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Master i psykisk helse, studieretning psykisk helsearbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Videreutdanning i juridisk metode og forvaltningsrett Alle Ann-Kristin Bratlie
Videreutdanning i helserett Alle Ann-Kristin Bratlie


Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Vi oppfordrer til å benytte felles epostadresse: ism-post@medisin.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie 1. studieår Astrid Kiil Hansen
" 2. studieår Heidi Krutvik
" 3. studieår Torhild Dragsten
Bachelor i yrkesfagutdanning helse- og oppvekstfag: Alle  Torhild Dragsten
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell Alle Inger Finserås
MSc in Global Health Alle Ragnhild Lier 

Master i helsevitenskap

Alle Georgie Nardot

Master i folkehelse

Alle Sindre Aasheim Norås
Master i klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning Alle Georgie Nardot
Medisinstudiet Hovedoppgaven Ragnhild Lier
" Lege/pasient-kurset Guri Helmersen
" Semesterkonsulent IIID Marit Torsethaugen Moseng
" Semesterkonsulent IIIC Marit Torsethaugen Moseng
" Praksis i kommunehelsetjenesten Guri Helmersen
Ph.d. ved ISM Alle May Karin Dyrendahl og Sindre Aasheim Norås 
Videreutdanning:    
Aldring og eldres helse   Georgie Nardot
Anestesisykepleie   Inger Finserås (kull 19) Hanne-Beate Bostad (kull 20)
Avansert klinisk sykepleie   Inger Finserås
Barnesykepleie   Inger Finserås (kull 19) Hanne-Beate Bostad (kull 20)
Helsesykepleier   Heidi KrutvikMagnus Clark 
Intensivsykepleie   Inger Finserås (kull 19) Hanne-Beate Bostad (kull 20)
Kardiologisk sykepleie   Inger Finserås
Kreftsykepleie   Inger Finserås
Operasjonssykepleie   Inger Finserås (kull 19) Hanne-Beate Bostad (kull 20)
     


Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i radiografi Alle Marthe Jenssen / Tonje Svendsen
MSc in Exercise Physiology Alle Per-Erling Movik
Master i klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon Alle Per-Erling Movik
Master i Magnetisk resonans Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Master i medisinsk bildeteknologi Alle Tonje Svendsen
Medisinstudiet (semester IA og IB) Semesterkonsulent IA og IB Ingrid Dawn Prescott
Videreutdanning i Magnetisk resonans  Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Alle Tonje Svendsen Marthe Jenssen


Utdanningsseksjonen MH-fakultetet

Her ser du noe av det vi kan hjelpe deg med. Send epost til medisinstudiet@mh.ntnu.no

Studie Tema  
Medisinstudiet CMED-grupper/kulldeling Mona Dalland Stormo
  Eksamen (skriftlig) Anne Kristin Mikkelborg
  Eksamen (muntlig) Randi Moen Sund
  Engelsk semester Renate Aarseth Johannessen
  Fellesundervisning IIIAB Christina Kildal
  Forskerlinjen Cicilie Nordvik
  Internasjonalisering/utreisende studenter Jannicke Gjølme Eriksen
  LOS-tjenesten  
  PBL-grupper Anne Kristin Mikkelborg
  Permisjon Renate Aarseth Johannessen
  Perspektivemne Mona Dalland Stormo
  Studentlisens Christina Kildal
  Studentutveksling Jannicke Gjølme Eriksen / Renate Aarseth Johannessen
  Studentweb Mona Dalland Stormo
  Studieprogresjon Mona Dalland Stormo/Ida Marie Bruun Jacobsen
  Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser Hans Martin Tunaal
  Uketjeneste Anne Kristin Mikkelborg
  Utplassering lokalsykehus IIIB Christina Kildal
  Vitnemål og autorisasjon Mona Dalland Stormo
Studie Tema
Masterstudier og medisin Eksperter i Team Hans Martin Tunaal

 

0 Vedlegg
47713 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)