Studieveiledning

Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

English version - Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences.

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

NTNU fikk ny fakultets- og instituttstruktur 1. januar 2017. I en overgangsperiode vil fakultetet bruke kontaktinformasjon knyttet til tidligere enheter som nå er slått sammen.

Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende en e-post til studier@mh.ntnu.no.  Du vil da bli henvist til riktig person.

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Studie Tema Kontakt
Bachelor i ergoterapi Alle Gro Jeppestøl Vatne
Bachelor i radiografi Alle "
Bachelor i sykepleie Alle "
Master i gerontologi Alle "
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Alle "
Master i sykepleie Alle "
Videreutdanninger Alle "


Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Studie Tema Kontakt
Alle Alle Studentservice i Ålesund


Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKMM)

Studie Tema Kontakt
Master i klinisk helsevitenskap - Fedme og helse Alle Kirsti Haave Singsaas
Medisinstudiet Studiekonsulent semester IC og ID Gerd Oddny Bromseth
Ph.d.   Kirsti Haave Singsaas


Institutt for laboratoriemedisin, barn og kvinnesykdommer (LBK)

Studie Tema Kontakt
Master i farmasi Alle Marit Barstad
MSc in Molecular Medicine Alle Marit Barstad
Medisinstudiet Semesterkonsulent semester IIC og IID Kari Flatås
Ph.d.   Elin Wanvik Karlsen
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre Alle Hilde Vivian Eriksen


Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i audiologi Studieveileder Ingrid Goldmann
" Eksamen Tatiana Gavrilova
" Praksis Annette Ysland Ludvigsen
" Studentutveksling/internasjonalisering Annette Ysland Ludvigsen
Bachelor i bevegelsesvitenskap Alle Nora Ford
Bachelor i ergoterapi Studieveileder Ingrid Goldmann
" Eksamen Tatiana Gavrilova
" Praksis Bente Storrø
" Studentutveksling/internasjonalisering Annette Ysland Ludvigsen
Bachelor i fysioterapi Studieveileder Ingrid Goldmann
" Eksamen Annette Ysland Ludvigsen
" Praksis Bente Storrø
" Studentutveksling/internasjonalisering Annette Ysland Ludvigsen
Erfaringsbasert master i helseinformatikk Studieveileder Anni Bjerkhagen
Master i aktivitet og bevegelse Studentutveksling/internasjonalisering Annette Ysland Ludvigsen
" Studieveiledning/Eksamen Tatiana Gavrilova
Master i bevegelsesvitenskap Alle Nora Ford
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIA og IIB Lisbet Aagaard / Turid Beitland
Topptrener II Studieveileder Anni Bjerkhagen

Videreutdanning i aktivitetsvitenskap

Studieveileder Anni Bjerkhagen
" Eksamen Tatiana Gavrilova
Videreutdanning i bevegelsesvitenskap Studieveileder Anni Bjerkhagen

"

Eksamen Tatiana Gavrilova


Institutt for psykisk helse (IPH)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i vernepleie Eksamen Hanne-Beate Bostad
" Praksis  
" Studieveiledning Hanne-Beate Bostad
Master i psykisk helsearbeid (SPMPH) Alle Ann-Kristin Bratlie
Master i barn og unges psykiske helse (MBUPHLS) Alle Ilaria Tedeschi
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (SPVPH1) Alle Ann-Kristin Bratlie


Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie 1. studieår Astrid Kiil Hansen
" 2. studieår Heidi Krutvik
" 3. studieår Torhild Dragsten
Bachelor i yrkesfagutdanning helse- og oppvekstfag: Alle  Inger Finserås
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell Alle Inger Finserås
Master i folkehelse, spesialisering i global helse Alle Borgny Hedvig Wold
Master i helsevitenskap Alle Erik Langbakk
Master i klinisk helsevitenskap Alle Erik Langbakk
Medisinstudiet Forskerlinjen May Karin Dyrendahl
" Hovedoppgaven Guri Helmersen
" Lege-Pasient kurset Svanhild Stokkan Haugen
" Semesterkonsulent IIID Guri Helmersen
" Semesterkonsulent IIIC Anne-Britt Hofstad
" Utplassering kommunehelsetjenesten Anne-Britt Hofstad
Ph.d. i medisin ved ISM Alle Erik Langbakk
Ph.d. i helsevitenskap Alle May Karin Dyrendahl

Joint PhD-programme in Behaviour and Health

Alle May Karin Dyrendahl
Videreutdanning:    
Akuttsykepleie   Inger Finserås
Aldring og eldres helse og sykdom   "
Anestesisykepleie   "
Avansert klinisk sykepleie   "
Barnesykepleie   Inger Finserås
Helsesøsterutdanning   Heidi Krutvik
Intensivsykepleie   Inger Finserås
Jordmorutdanningen   Torhild Dragsten
Kardiologisk sykepleie   Inger Finserås
Kreftsykepleie   Inger Finserås
Operasjonssykepleie   Inger Finserås


Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i radiografi Alle Marthe Jenssen / Tonje Svendsen
Master in Exercise Physiology Alle Ragnhild Sand Kalkvik
Master i klinisk helsevitenskap (studieretning smerte og palliasjon) Alle Ragnhild Sand Kalkvik
Medisinstudiet (semester IA og IB) Timeplan/undervisning Inger L. Skogen


Utdanningsseksjonen MH-fakultetet

Studie Tema Kontakt
Medisinstudiet CMEDgrupper/kulldeling Mona Dalland Stormo
  Eksamen  
  Engelsk semester Jannicke Gjølme Eriksen
  LOS-tjenesten Hans Martin Tunaal
  PBL-grupper  
  Permisjon Hans Martin Tunaal
  Perspektivemne Hans Martin Tunaal
  Studentlisens Ida Marie Bruun Jacobsen
  Studentutveksling Jannicke Gjølme Eriksen
  Studentweb Mona Dalland Stormo
  Studieprogresjon Mona Dalland Stormo
  Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser Hans Martin Tunaal
  Uketjeneste  
  Utplassering lokalsykehus IIIB Ida Marie Bruun Jacobsen
  Vitnemål Mona Dalland Stormo
     
Masterstudier og medisin Eksperter i Team Hans Martin Tunaal
     

 

0 Vedlegg
11140 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)