Studieveiledning

Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

English version - Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences.

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende en e-post til studier@mh.ntnu.no.  Du vil da bli henvist til riktig person.

Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)

Studie Tema Kontakt
MSc in Neuroscience Alle Mussie Debesai


Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i ergoterapi Alle Marthe Lillesolberg
Bachelor i radiografi Alle Marthe Lillesolberg
Bachelor i paramedisin Alle

Marthe Lillesolberg

Gro Jeppestøl Vatne

Bachelor i sykepleie, heltid og deltid Alle Randi Stensby Lied
Master i gerontologi Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i sykepleie, studieretningene anestesi, intensiv, operasjon og avansert klinisk sykepleie Alle Gro Jeppestøl Vatne
Master i folkehelse Alle Kathrine Tragethon
Videreutdanninger og årsstudium i nasjonal paramedic-utdanning Alle Gro Jeppestøl Vatne


Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Studieplan og eksamen Jannike Vold
Opptak opptak@ntnu.no
Master i klinisk sykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Master i helseledelse Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i anestesisykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i intensivsykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i operasjonssykepleie Studieplan og eksamen Rigmor Eik
Opptak opptak@ntnu.no
Videreutdanning i helsesykepleie Studieplan og eksamen Jannike Vold
Opptak opptak@ntnu.no
Enkelkurs, praksisveil. helse- og sosial. Alle Rigmor Eik


Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Epost: studie@ikom.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Master i jordmorfag Studieveileder  Kirsti Margrethe Olsen
Master i klinisk helsevitenskap - fedme og helse Studieveileder Marit Barstad
Master i farmasi Studieveileder Kirsti Haave Singsaas
MSc in Molecular Medicine Studieveileder Marit Barstad
Medisinstudiet Semesterkonsulent IC og ID Camilla Finneide
Medisinstudiet Semesterkonsulent  IID Kari Flatås
Ph.d.   Kirsti Haave Singsaas
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre Studieveileder Hilde Viviann Eriksen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i audiologi Studieveileder Bente Storrø
" Praksis Bente Storrø 
" Eksamensansvarlig Hege Wang
Bachelor i bevegelsesvitenskap Studieveileder Silje Fossum
" Eksamensansvarlig Silje Fossum
Bachelor i ergoterapi Studieveileder Hans Olav Damstuen
" Eksamensansvarlig Hege Wang
Bachelor i fysioterapi Studieveileder Turid Beitland
" Eksamensansvarlig Hege Wang
Erfaringsbasert master i helseinformatikk Studieveileder Nora Ford
Master i aktivitet og bevegelse Studieveileder Silje Fossum
" Eksamensansvarlig Silje Fossum
Master i bevegelsesvitenskap Studieveileder Silje Fossum
" Eksamensansvarlig Silje Fossum
MSc in Physical Activity and Health Studieveileder Anni Bjerkhagen
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIA og IIB Lisbet Aagaard
Topptrener II Studieveileder Nora Ford
Videreutdanninger Studieveileder studier@inb.ntnu.no
Felles e-post   studier@inb.ntnu.no


Institutt for psykisk helse (IPH)

Epost: studier@iph.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i vernepleie Alle Anne Berit Brovold | Ilaria Tedeschi
Master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse Alle Kari Meli | Maria Årolilja Rø
Master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Master i psykisk helse, studieretning psykisk helsearbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Medisinstudiet Semesterkonsulent  IIC Maria Årolilja Rø
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Videreutdanning i juridisk metode og forvaltningsrett Alle Ann-Kristin Bratlie
Videreutdanning i helserett Alle Ann-Kristin Bratlie


Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Vi oppfordrer til å benytte felles epostadresse: ism-post@mh.ntnu.no 

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie 1. studieår Lena Sæternes
" 2. studieår Heidi Krutvik
" 3. studieår Torhild Dragsten
Bachelor i yrkesfagutdanning helse- og oppvekstfag Alle  Brage Hansen
MSc in Global Health Alle  Ragnhild Lier Sindre Aasheim Norås
Master i folkehelse Alle Ragnhild Lier Sindre Aasheim Norås
Master i klinisk sykepleie Alle Cathrine Pettersen Inger Finserås
Master i helsevitenskap, Master i klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning Alle Sindre Aasheim Norås
Medisinstudiet Lege/pasient-kurset Guri Helmersen
" Hovedoppgaven Ragnhild Lier
" Semesterkonsulent IIIC Marit Torsethaugen Moseng
" Praksis i kommunehelsetjenesten Guri Helmersen
" Semesterkonsulent IIID Marit Torsethaugen Moseng
Ph.d. ved ISM Alle May Karin Dyrendahl | Sindre Aasheim Norås 
Videreutdanning:    
Aldring og eldres helse Alle Hanne-Beate Bostad
Anestesisykepleie

Alle

Hanne-Beate Bostad Inger Finserås
Avansert klinisk sykepleie Alle Inger Finserås
Barnesykepleie Alle Hanne-Beate Bostad Inger Finserås 
Helsesykepleier Alle Cathrine Pettersen
Intensivsykepleie Alle Hanne-Beate Bostad | Inger Finserås 
Kardiologisk sykepleie Alle Inger Finserås
Kreftsykepleie Alle Inger Finserås
Operasjonssykepleie

Alle

Hanne-Beate Bostad Inger Finserås 


Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i radiografi Alle Marthe Jenssen / Tonje Svendsen
MSc in Exercise Physiology Alle Per-Erling Movik
Master i klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon Alle Per-Erling Movik
Master i Magnetisk resonans Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Master i medisinsk bildeteknologi Alle Tonje Svendsen
Medisinstudiet  Semesterkonsulent IA og IB Ingrid Dawn Prescott
Videreutdanning i Magnetisk resonans  Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Alle Tonje Svendsen Marthe Jenssen


Utdanningsseksjonen MH-fakultetet

Her ser du noe av det vi kan hjelpe deg med. Send epost til medisinstudiet@mh.ntnu.no

Studie Tema  
Medisinstudiet CMED-grupper/kulldeling Mona Dalland Stormo
  Eksamen (skriftlig) Anne Kristin Mikkelborg
  Eksamen (muntlig) Randi Moen Sund
  Fellesundervisning IIIAB Christina Kildal
  Forskerlinjen Cicilie Nordvik
  Internasjonalisering/utreisende studenter Jannicke Gjølme Eriksen
  LOS-tjenesten Toril Havn Sæther
  PBL-grupper Anne Kristin Mikkelborg
  Permisjon Toril Havn Sæther
  Perspektivemne Toril Havn Sæther
  Studentlisens Christina Kildal
  Studentutveksling Jannicke Gjølme Eriksen 
  Studentweb Mona Dalland Stormo
  Studieprogresjon Toril Havn Sæther
  Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser Hans Martin Tunaal
  Uketjeneste Anne Kristin Mikkelborg
  Utplassering lokalsykehus IIIB Christina Kildal
  Vitnemål og autorisasjon Mona Dalland Stormo
Studie Tema
Masterstudier og medisin Eksperter i Team Hans Martin Tunaal

 

0 Vedlegg
55217 Visninger