Studieveiledning

Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

English version - Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences.

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

NTNU fikk ny fakultets- og instituttstruktur 1. januar 2017. I en overgangsperiode vil fakultetet bruke kontaktinformasjon knyttet til tidligere enheter som nå er slått sammen.

Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende en e-post til studier@mh.ntnu.no.  Du vil da bli henvist til riktig person.

Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)

Studie Tema Kontakt
MSc in Neuroscience Alle Mussie Debesai


Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i ergoterapi Alle Gro Jeppestøl Vatne
Bachelor i radiografi Alle "
Bachelor i sykepleie Alle "
Master i gerontologi Alle "
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Alle "
Master i sykepleie Alle "
Videreutdanninger Alle "


Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA)

Studie Tema Kontakt
Alle Alle Studentservice i Ålesund


Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Epost: studie@ikom.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Master i klinisk helsevitenskap - fedme og helse Studieveileder Marit Barstad
Master i farmasi Studieveileder Kirsti Haave Singsaas
MSc in Molecular Medicine Studieveileder Marit Barstad
Medisinstudiet Semesterkonsulent IC og ID Camilla Finneide
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIC og IID Kari Flatås
Ph.d.   Kirsti Haave Singsaas
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre Studieveileder Hilde Viviann Eriksen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i audiologi Studieveileder Bente Storrø
" Praksis Bente Storrø 
Bachelor i bevegelsesvitenskap Studieveileder Nora Ford / Silje Fossum (vikar) 
" Eksamensansvarlig Karoline Borgan
Bachelor i ergoterapi Studieveileder Hans Olav Damstuen
Bachelor i fysioterapi Studieveileder Turid Beitland
Erfaringsbasert master i helseinformatikk Studieveileder Karoline Borgan
Master i aktivitet og bevegelse Studieveileder Nora Ford / Silje Fossum (vikar) 
Master i bevegelsesvitenskap Studieveileder Nora Ford / Silje Fossum (vikar) 
" Eksamensansvarlig Karoline Borgan
Medisinstudiet Semesterkonsulent IIA og IIB Lisbet Aagaard
Topptrener II Studieveileder Trine Løkke
Videreutdanninger Studieveileder studier@inb.ntnu.no
Felles e-post   studier@inb.ntnu.no


Institutt for psykisk helse (IPH)

Epost: studier@iph.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i vernepleie Alle Anne Berit Brovold, Ilaria Tedeschi
Master i psykisk helsearbeid Alle Ann-Kristin Bratlie
Master i barn og unges psykiske helse Alle Kari Meli, Pia Kristin Østeraas
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Alle Ann-Kristin Bratlie


Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)

Felles epostadresse: ism-post@medisin.ntnu.no

Studie Tema Kontakt
Bachelor i sykepleie 1. studieår Astrid Kiil Hansen
" 2. studieår Heidi Krutvik
" 3. studieår Torhild Dragsten
Bachelor i yrkesfagutdanning helse- og oppvekstfag: Alle  Inger Finserås
Nasjonal paramedic-utdanning for ambulansepersonell Alle Inger Finserås
MSc in Public Health / Global Health Alle Ragnhild Lier og Vibeke Kaspersen

Master i helsevitenskap

Alle Georgie Nardot

Master i folkehelse

Alle Sindre Aasheim Norås
Master i klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning Alle Georgie Nardot
Medisinstudiet Forskerlinjen May Karin Dyrendahl
" Hovedoppgaven Ragnhild Lier
" Lege/pasient-kurset Guri Helmersen
" Semesterkonsulent IIID Marit Torsethaugen Moseng
" Semesterkonsulent IIIC Marit Torsethaugen Moseng
" Utplassering kommunehelsetjenesten Guri Helmersen
Ph.d. i medisin ved ISM Alle Sindre Aasheim Norås
Ph.d. i helsevitenskap Alle May Karin Dyrendahl

Joint PhD-programme in Behaviour and Health

Alle May Karin Dyrendahl
Videreutdanning:    
Aldring og eldres helse og sykdom   Georgie Nardot
Anestesisykepleie   Inger Finserås
Avansert klinisk sykepleie   Inger Finserås
Barnesykepleie   Inger Finserås
Helsesykepleier   Heidi Krutvik
Intensivsykepleie   Inger Finserås
Jordmorutdanningen   Torhild Dragsten
Kardiologisk sykepleie   Inger Finserås
Kreftsykepleie   Inger Finserås
Operasjonssykepleie   Inger Finserås


Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Studie Tema Kontakt
Bachelor i radiografi Alle Marthe Jenssen / Tonje Svendsen
MSc in Exercise Physiology Alle Per-Erling Movik
Master i klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon Alle Per-Erling Movik
Master i Magnetisk resonans Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Medisinstudiet (semester IA og IB) Timeplan/undervisning Inger L. Skogen
Videreutdanning i Magnetisk resonans  Alle Tonje Svendsen / Marthe Jenssen
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Alle Tonje Svendsen Marthe Jenssen


Utdanningsseksjonen MH-fakultetet

Studie Tema Kontakt
Medisinstudiet CMED-grupper/kulldeling Mona Dalland Stormo
  Eksamen Anne Kristin Mikkelborg
  Engelsk semester Jannicke Gjølme Eriksen
  LOS-tjenesten  
  PBL-grupper Anne Kristin Mikkelborg
  Permisjon Ida Marie Bruun Jacobsen
  Perspektivemne Mona Dalland Stormo
  Studentlisens Cicile Nordvik
  Studentutveksling Jannicke Gjølme Eriksen
  Studentweb Mona Dalland Stormo/Ida Marie Bruun Jacobsen
  Studieprogresjon Mona Dalland Stormo/Ida Marie Bruun Jacobsen
  Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser Hans Martin Tunaal
  Uketjeneste Anne Kristin Mikkelborg
  Utplassering lokalsykehus IIIB Cicilie Nordvik
  Vitnemål og autorisasjon Mona Dalland Stormo
     
Masterstudier og medisin Eksperter i Team Hans Martin Tunaal
     

 

0 Vedlegg
35992 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)