Tilbake

Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Temaside om veiledning | Sider merket studieveiledning

Studieveiledning ved SU

Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag, spørsmål om studieplan og opptakskrav. 

Finn din studieveileder i oversikten nedenfor.

 

3-årige bachelorprogram,  5-årige masterprogram og profesjonsstudiet i psykologi
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder 
Geografi Dragvoll Bachelor

Per Ivar Chutko

Arkiv- og samlingsforvaltning Kalvskinnet Bachelor

Lill Annie Schumann | Marit Elin Magnarsdatter 

Yrkesfaglærerutdanning 

Kalvskinnet /

Øya helsehus / 

Bachelor

Ingrid Goldmann

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Kalvskinnet

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Kalvskinnet

Master,

profesjonsutdanning

Marthe R Hammervold | Marit Elin Magnarsdatter | Lill Annie Schumann

Pedagogikk Dragvoll Bachelor

Hilde Saxi Gildberg

Rådgivning og voksnes læring Dragvoll Bachelor

Berit Rau

Psykologi Dragvoll Bachelor

Irene Buseth Raaum

Afrikastudier Dragvoll Bachelor

Cathrine Solem Hoen

Sosialantropologi Dragvoll Bachelor

Cathrine Solem Hoen

Barnevern Tunga Bachelor

Jan Inge Thomassen

Sosialt arbeid Tunga Bachelor

Rolf Thore Wold

Sosiologi Dragvoll Bachelor 

Torbjørn Andre Moe

Statsvitenskap Dragvoll Bachelor

Kari Gustafsson

Samfunns- og idrettsvitenskap Dragvoll Bachelor

Silje Løften

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

Moholt /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Einar Gimse-Syrstad

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-13

Moholt /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Einar Gimse-Syrstad

Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Moholt /

Dragvoll

Lektor,

profesjonsutdanning

Per Ivar ChutkoMari Ertzaas Sørlie

Profesjonsstudiet i psykologi Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning

Unni Christin Skrede Koen

 

 

2-årige masterprogram og erfaringsbaserte masterprogram
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn Dragvoll Master

Per Ivar Chutko

Geografi Dragvoll Master

Per Ivar Chutko

Development Studies - Specialising in Geography Dragvoll Master (MPhil)

Cathrine Solem Hoen

Globalisation and sustainable development Dragvoll Master (Msc)

Cathrine Solem Hoen

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon Kalvskinnet Master

Ingvild HåkestadCamilla Røtne

Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Kalvskinnet Master

Marit Elin Magnardsatter

Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Kalvskinnet Master

Marit Elin Magnarsdatter

Norskdidaktikk 1.-7. trinn Kalvskinnet Master

Marit Elin Magnarsdatter

Norskdidaktikk 5.-10. trinn Kalvskinnet  

Marit Elin Magnarsdatter

Pedagogikk - studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master

Siri Schive Hjelde

Pedagogikk - studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master

Hilde Saxi Gildberg

Rådgivningsvitenskap Dragvoll Master

Berit Rau

Voksnes læring Dragvoll Master

Berit Rau

Childhood studies   Master (MPhil)

Kari Vikhammermo

Psykologi - studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master

Bente Christensen

Psykologi - studieretning i læring - hjerne, atferd og omgivelser Dragvoll Master

Bente Christensen

Sosialantropologi Dragvoll Master

Cathrine Solem Hoen

Barnevern Tunga Master 

Toril Rausandaksel Ottesen

Funksjonshemming og samfunn Tunga Master

Toril Rausandaksel Ottesen

Sosialt arbeid Tunga Master

Toril Rausandaksel Ottesen

Idrettsvitenskap Dragvoll Master

Silje Løften

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master

Torbjørn Andre Moe

Sosiologi Dragvoll Master

Torbjørn Andre Moe

Statsvitenskap Dragvoll Master

Kari Gustafsson

Organisasjon og ledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Merete Molberg | Berit Rau

Skoleledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Bente Sellereite (faglig kontakt) | Annveig Skurseth (admin. kontakt)

Pedagogisk-psykologisk rådgivning Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Arne Tveit (faglig kontakt) | Tove Bogen Lian (admin. kontakt)

Praktisk spesialpedagogikk - spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU

Siri Schive Hjelde

 

Årstudier og påbygningsstudier
Studieprogram Campus Gradsnivå Studieveileder
Geografi Dragvoll Årsstudium Per Ivar Chutko
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Moholt Påbyggingsstudium - årsstudium

Birgitte Lauvstad |Sissel Kjøl

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag
 

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmenn fag

Moholt Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid

Birgitte Lauvstad | Sissel Kjøl

Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer Nettbasert med samlinger Påbygning / EVU

Margret Hovland (faglig kontakt) | Lill Annie Schumann (admin. kontakt)

Pedagogikk Dragvoll Årsstudium

Hilde Saxi Gildberg

Psykologi Dragvoll Årsstudium

Irene Buseth Raaum

Afrikastudium Dragvoll Årsstudium

Cathrine Solem Hoen

Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium

Cathrine Solem Hoen

Sosiologi Dragvoll Årsstudium

Mona Fjellvær

Statsvitenskap Dragvoll Årsstudium

Kari Gustafsson

 

0 Vedlegg
10773 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)