Studier ved IKP

Målgruppe: Studenter Tema: Studier

Informasjonen på denne siden gjelder for studenter ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Information in English.

Utenlandsopphold for studenter ved IKP #

Temaside for: Utenlandsstudier

Har du lyst å studere i utlandet som del av studiet ved Institutt for kjemisk prosessteknologi?

Det mest vanlige er å ta ett eller to semester ved et utenlandsk universitet, enten i 3. eller 4. årskurs av masterutdanningen. Du må ta full studiebelastning (30 ECTS / studiepoeng pr. semester), samt velge fag som i innhold og omfang tilsvarer de obligatoriske emnene du går glipp av mens du er utlandet.

Lurer du på hvor mange studiepoeng / units du må ha ved de ulike universitetene for å få full studiebelastning - ta kontakt med Hege Johannessen som er studieveileder på studieprogrammene MTKJ / MIKJ. 

Kort oppsummert består utvekslingsprosessen i å:

  1. Finne ut hvor du vil reise.
  2. Finne emner som tilsvarer emner ved NTNU.
  3. Søke om forhåndsgodkjenning og NTNU stipend
  4. Søke til vertsinstitusjonen og om støtte fra Låneskassen
  5. Søke om ettergodkjenning når du kommer hjem

Se temasiden om utenlandsstudier for utfyllende informasjon om hvordan du går fram for å søke og få godkjent utveksling. 

Søknadsfrister #

Se egen side om søknadsfrister for utfyllende informasjon. 

Hvor kan du reise? #

Egentlig er det ikke noen begrensning for hvor du kan reise - men det kan være kjekt å starte med de lærestedene IKP har sendt studenter til tidligere.

Danmark

Frankrike

Spania

Tyskland

Sveits

Australia/ New Zealand

USA / Canada

Sør-Afrika


Fordypning for studenter i 5. klasse ved IKP  #

På høsten i 5. klasse velges ett fordypningsemne på 7,5 stp og ett fordypningsprosjekt på 15 stp, eller eventuelt ett fordypningsemne på 7,5 stp, ett mindre fordypningsprosjekt på 7,5 stp og i tillegg et ordinært emne på 7,5 stp.   

Fordypningsemne #

Fordypningsemner tilbys innen temaene:

Fordypningsprosjekt #

Fordypningsprosjektet (TKP4580 (15 stp) / TKP4581 (7,5 stp)) gjennomføres vanligvis enkeltvis og det inngår en presentasjon av prosjektet. Hver presentasjon er på 15 min + 5 min spørsmål. Presentasjonen teller 10 % av karakteren på prosjektet. Veilederen organiserer opplegg og dato for presentasjonene.

Samleliste over fordypningsprosjektene høsten 2020 finnes her. 

Viktige datoer: 

15.mai  (hvert år) - retningsvalg må gjøres på Studentweb. Oppmelding til BÅDE fordypningsemne og fordypningsprosjekt.

I løpet av juni vil du få beskjed om hvilket prosjekt du har fått.

Uke 34- studiestart. Info om modulenes oppstart vil bli kunngjort på Blackboard. 

Slutten av november/begynnelsen av desember - Eksamen i modulene. 

Uke 51 (siste fredag før jul, før kl 12) - innleveringsfrist fordypningsprosjekt via INSPERA.

Sensur kommer i slutten av januar.


Masteroppgave ved IKP #

Nedenfor finner dere relevant informasjon om å skrive masteroppgave ved Institutt for kjemisk prosessteknologi:

Temaside om å skrive og levere masteroppgave

Informasjon om masteroppgaver for siv.ing.

Masteroppgaver skrevet ved IKP finner du her (NTNU Open)

#

Kartlegging av risikofylt arbeid/risikovurdering av masteroppgaven  #

Før du starter arbeidet med masteroppgaven må du også gjennomføre en kartlegging av risikofylte aktiviteter (dette gjelder også om arbeidet er av teoretisk art) og en risikovurdering av alle aktiviteter identifisert i kartleggingen (ikke nødvendig for teoretisk arbeid).
Kartlegging av risikofylt aktivitet/risikovurdering gjøres i samarbeid med din veileder. Spørsmål til hvordan risikovurderingen skal gjennomføres kan rettes til instituttets HMS-koordinator, Gunn Torill Wikdahl

All risikovurdering ved IKP skal registreres i NTNU's digitale risikovurderingssystem. Logg på med NTNU brukeren din og fyll ut. Det må gjøres enten du skal på lab eller ikke!

Nyttige lenker for risikovurdering:

0 Vedlegg
5247 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)