Råd og utvalg ved IV

Studieprogramråd ved IV-fakultetet

/NB! Under oppdatering!/

Her finner du oversikt over deltakerne i de ulike studieprogramrådene ved fakultet for ingeniørvitenskap

Studieprogramråd for marin-området #

Medlemmer:

Studieprogramråd for bygg-området #

Medlemmer (oppdateres snart)

Studieprogramråd for maskin-omårdet #

Medlemmer (oppdateres snart)

Studieprogramråd for energi og bærekraft #

Medlemmer (oppdateres snart)

Studieprogramråd for geofag og petroleum #

Medlemmer (oppdateres snart)

Studieprogramråd for erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling #

Medlemmer:

  • Bjørn Andersen, studieprogramleder og leder av programrådet, IV-fakultetet
  • Inge Hoff, vitenskapelig ansatt, IV-fakultetet
  • Edd Blekkan, vitenskapelig ansatt, NV-fakultetet
  • Ann-Charlott Pedersen, vitenskapelig ansatt, ØK-fakultetet
  • Patrick Mikalef, vitenskapelig ansatt, IE-fakultetet
  • Merete Molberg, observatør, SU-fakultetet
  • NN, ekstern representant
  • NN, studentrepresentanter
  • NN, administrativt ansatt og sekretær for programrådet

Se også oversikt over utdanningsutvalget ved IV-fakultetet

0 Vedlegg
894 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)