Utdanningskvalite...

Studieprogramråd - NV

 • Ved Fakultet for naturvitenskap (NV) rapporterer studieprogramleder til dekanen.
  Mandat og medlemmer i studieprogramrådene ved NV-fakultetet finner du på denne siden.

Mandat for studieprogramrådene #

Mandat for studieprogramrådene (pdf)
ENGLISH version of mandate for the faculty programme councils (pdf)

Mandat for programråd for ph.d.-program (pdf)

Ingeniørstudiene ved NV-fakultetet (FTHINGKJ, FTHINGMA, FTHINGOG og FTÅRKJ) #

Medlemmer i perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Kjersti Kleveland, førsteamanuensis, IMA 
 • Frode Seland, førsteamanuensis, IMA 
 • Ina Merete Stuen, universitetslektor IMA (Leder FTHINGKJ, FTÅRKJ)
 • Kristian Etienne Einarsrud, førsteamanuensis IMA
 • Roald Lilletvedt, høyskolelektor, IMA (Leder FTHINGMAT, FTHINGOG)
 • Lena Østby, førsteamanuensis, IMA
 • Stein Valen, daglig leder, Maintech
 • Jon Eigill Johansen, administrerende direktør, Chiron
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bioingeniørstudiene (MTBIO og 702BI)  #

Medlemmer i perioden 01.08.2017 til 31.07.2021:

 • Randi Anny Utne Holt, førsteamanuensis IBF (leder)
 • Ragnhild Bach, universitetslektor, IBF
 • Anne Lise Hjertø, førstelektor, IBF
 • Anne Synnøve Røsvik, førsteamanuensis, IBA
 • Bente Alm, universitetslektor, IBA
 • Eli Kjøbli, førstelektor, IBF (vara)
 • Sahar Olsen, universitetslektor,  IBA 
 • Ragnhild Nilsen, universitetslektor, IBA (vara)
 • Torill Dahl, prosjektleder, St. Olavs Hospital
 • Per Hepsø, seksjonssjef, St. Olavs Hospital (vara)
 • Brit Valaas Viddal, avdelingssjef, Helse Møre og Romsdal HF
 • Solvor Fuglestad, driftsbioingeniør, Helse Møre og Romsdal HF vara
 • Oversikt over studentrepresentanter

Matteknologi (MTMAT) og Mat og teknologi (FTMATMA)  #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Anita Jakobsen, førsteamanuensis, IBT (leder) 
 • Lisbeth Mehli, førsteamanuensis, IBT
 • Atle Hannisdal, førstelektor, IBT
 • Eirin Marine Skjøndal Bar, førsteamanuensis IBT
 • Anne Mette Østerås, førsteinspektør, Mattilsynet
 • Harry Westavik, forskningsleder, SINTEF Ocean AS
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bachelorstudiet i Biomarin innovasjon (298BMI)  #

Medlemmer i perioden 01.08.2017 til 31.07.2021:

 • Birgitte Torset, universitetslektor, IBA (leder)
 • Stig Tuene, universitetslektor,  IBA
 • Grete Hansen Aas, førsteamanuensis, IBA
 • Anne Stene, førsteamanuensis, IBA vara
 • Bjørn Magne Hatlø, førsteamanuensis IIF
 • Øivind Strand, professor IIF, (vara)
 • Kathrine Kvalheim Larsen, HR Manager, Marine Harvest AS
 • Wenche Uksnøy, project Manager, Blue Legasea
 • Margareth Kjerstad, seniorforsker, Møreforskning Ålesund, vara
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bachelorstudiet i bioteknologi (427BT) og årsstudiet i medisinske og biologiske fag (184BG)  #

Medlemmer i perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Ann-Kristin Tveten, førsteamanuensis, IBA (leder)
 • Egidijus Dauksas, førsteamanuensis, IBA
 • Gro Audveig Hagen Bjørnøy,universitetslærer,  IBA
 • Bente Alm, universitetslektor, IBA vara
 • Iren Stokknes, forskningsleder FMC, Epax AS/FMC
 • Natalia Rønneberg Dahl, kundeveileder Eurofinans AS
 • Snorre Bakke, forskningsleder, Møreforskning AS, vara ekstern representant
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realfagstudiene i Biologi (BBI, MSBIO) #

Medlemmer i perioden 01.01.2016 - 31.12.2018

 • Elin Kjørsvik, førsteamanuensis, IBI 
 • Ole Kristian Berg, professor, IBI
 • Christophe Pelabon, professor, IBI
 • Geir Johnson, professor, IBI
 • Berit Johansen, professor, IBI
 • Inga Bruteig, forskningssjef, NINA (ekstern representant)
 • Hans Kristian Kotlar, divisjonssjef, Statoil Forskningssenter Rotvoll (ekstern representant)
 • Lisbeth Aune, rådgiver (sekretær og administrativ koordinator)
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realgfagstudiene i Bioteknologi (MBIOT5, MSBIOTECH) #

Medlemmer i perioden 01.09.2015 - 31.12.2018 

 • Per Bruheim, professor, IBT (leder)
 • Thorsten Hamann, førsteamanuensis, IBI
 • Berit Johansen, professor, IBI
 • Alexander Dikiy, professor, IBT
 • Martin Kuiper, professor, IBI (vara) 
 • Tryge Brautaset, IBT (vara)
 • Jorun Øyaas, Forskningsleder, TINE FOU Forskning (ekstern representant)
 • Trond Erik Vee Aune, CEO Vectron Biosolutions (ekstern representant)
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realfagstudiene i fysikk (BFY, MSPHYS) #

Medlemmer i perioden 01.08.2017 - 31.03.2021

 • Ingve Simonsen, professor, IFY (leder)
 • Tor Nordam, Sintef (ekstern)
 • Jaakko Akola, professor, IFY 
 • Kathrine Røe Redalen, førsteamanuensis, IFY
 • Hege Christin Widerøe, Equinor (ekstern)
 • Peder Kristian Brenne, rådgiver, IFY (sekretær)
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realfagstudiene i Kjemi (BKJ og MKJ) #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Trond Peder Flaten, professor IKJ
 • Titus Sebastiaan van Erp, førsteamanuensis, IKJ
 • Nebojsa Simic, førsteamanuensis IKJ
 • Rudolf Schmid, førsteamanuensis, IKJ vara
 • Hilde Lea Lein, førsteamanuensis, IMA
 • Sverre Magnus Selbach, førsteamanuensis, IMA vara
 • Eksterne medlemmer er under oppnevning
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i fysikk og matematikk (MTFYMA) #

Medlemmer i perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Magnus Borstad Lilledahl, førsteamanuensis, IFY (leder)
 • Jo Eidsvik, førsteamanuensis, IMF 
 • Jon Andreas Støvneng, førsteamanuensis, IFY
 • Ursula Gibson, professor, IFY
 • Turid Dory Reenaas, førsteamanuensis, IFY, (vara)
 • Anne Kværnø, førsteamanuensis, IMF
 • Brynjulf Owren, Professor, IMF
 • Markus Grasmair, IMF, vara
 • Anton Evgrafov, professor, IMF, (vara)
 • Brit Wenche Meland, seniorkonsulent (sekretær)
 • Oversikt over studentrepresentanter

Møtereferat #

Møtereferat fra Studieprogramråd for teknologistudiet i fysikk og matematikk (MTFYMA)

Teknologistudiet i Industriell Kjemi og Bioteknologi (MTKJ og MIKJ) #

Medlemmer for perioden 01.06.2019 til 31.08.2021

 • Sigurd Skogestad, Professor, IKP (leder)
 • NN, IKJ
 • Turid Rustad, professor, IBT 
 • Alexander Dikiy, professor, IBT vara
 • Hanna Knuutila, førsteamanuensis, IKP
 • Edd Anders Blekkan, professor, IKP vara
 • Kjell Wiik, professor, IMA
 • NN, IMA (vara)
 • Astrid Bjørgum, seniorrådgiver, SINTEF Materialer og kjemi
 • Torfinn Håland, forskningskoordinator, GE Healthcare Lindesnes
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i Materialteknologi (MTMT, MIMT og MSMT) #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Frode Seland, førsteamanuensis, IMA (leder)
 • Leiv Kolbeinsen, professor, IMA 
 • Bjørn Holmedal, professor IMA
 • Kjersti Kleveland, førsteamanuensis, IMA 
 • Ida Westermann, førsteamanuensis, IMA vara
 • Roy Johnsen, professor, MTP representant
 • Andreas Echtermeyer, professor, MTP vara
 • Børre Tore Børresen, forsker, Statoil
 • Sverre Gulbrandsen-Dahl, sjefsforsker, SINTEF
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i nanoteknologi (MTNANO) #

Medlemmer for perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Bjørn Torger Stokke, professor, IFY (leder)
 • Øyvind Halaas, MH-IKOM
 • NN, MH-ISM  (vara)
 • Afrooz Barnoush, professor profes, IV- MTP
 • Zhiliang Zhang, professor, IV- KT (vara)
 • Erik Folven, IE- IES
 • Helge Weman, professor, IE - IES (vara)
 • Marit Sletmoen, førsteamanuensis, NV - IBT (vara)
 • Bjørn E. Chistensen, Professor, NV-IBT
 • Julia Glaum, Føsteamanuensis, NV-.IMA
 • NN, NV-IMA (vara)
 • Elisabeth Egholm Jacobsen, Førsteamanuensis, NV-IKJ
 • Sekretør: Brit Wenche Meland

Masterprogrammet Chemical Engineering (MSCHEMENG) #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Edd Blekkan, professor, IKP (leder)
 • Hanna Knuutila, professor IKP
 • Liyuan Deng, Professor, IKP
 • Solrunn Johanne Vevelstad, forsker, SINTEF Materialer og kjemi 
 • Maria G. Lioliou, Principal Researcher, Statoil ASA
 • Inna Kim, forsker, SINTEF Materialer og kjemi, vara

Masterprogrammet Environmental Toxicology (MSENVITOX) #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Åse Krøkje, førsteamanuensis, IBI (leder)
 • Bjørn Munro Jenssen, professor, IBI
 • Augustine Arukwe, professor IBI vara
 • Veerle Jaspers, førsteamanuensis, IBI vara
 • Øyvind Mikkelsen, professor, IKJ
 • Trond Peder Flaten, professor, IKJ
 • Alexandros Asimakopoulus, førsteamanuensis, IKJ vara
 • Janne Lise Myrhaug, Equinor
 • Bård Nordbø, Miljødirektoratet
 • Helena Reinardy, Førsteamanuensis, UNIS

Masterprogrammet Natural Resources Management (MSNARM) #

Medlemmer for perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Thor Harald Ringsby, førsteamanuensis, IBI, leder 
 • Bente Jensen Graa, NV-IBI
 • Vidar Grøtan, NV-IBI (vara)
 • Jørund Aasetre, førsteamanuensis, Geografisk institutt
 • Håkon Lein, professor, SU-IGE
 • Ståle Angen Rye, Professor, SU-IGE, (vara)
 • Gunnar Austrheim, forsker, VM
 • Jan Grimsrud Davidsen, førsteamanuensis, VM (vara)
 • Trine Hay Setsaas, NINA
 • Katrina Rønningen, Ruralis
 • Graciela Rusch, NINA (vara) 
 • Aina Holst Miljødirektoratet
 • Oversikt over studentrepresentanter

Masterprogrammet Ocean Resourses (MSOCEAN) #

Medlemmer for perioden 01.01.2020 - 31.08.23

 • Kjell Inge Reitan, professor, IBI (leder)
 • Anne Stene, førsteamanuensis, IBA
 • Ingrid Bakke, professor, IBT
 • Murat V. Ardelan, professor, IKJ
 • Bjørn Egil Asbjørnslett, professor, IMT
 • Stein Wold Østerhus, professor, IMB
 • Turid Rustad, professor, IBT
 • Nicole Aberle- Malzahn, førsteamanuensis, IBI, (vara)
 • Bård Skjelstad, CTO, ScaleAQ (ekstern representant)
 • Øysein Leiknes, seniorrådgiver, Miljødirektoratet (ekstern representant)
 • Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver, Fiskarlaget (ekstern representant)

Ph.d.-programråd ved NV #

Et ph.d.-programråd er primært et rådgivende utvalg for dekan, instituttleder og forskningsutvalget. Programrådet har ansvar for å foreslå faglig innhold, struktur og gjennomføring av vedkommende studieprogram innenfor vedtatte retningslinjer og ordninger, delegert fra dekan. En nærmere beskrivelse av programrådene er gitt i mandatet.

Ph.d.-programråd i biofysikk

Ph.d.-programråd i biologi

 • Thorsten Hamann, professor (leder)
 • Else Berit Skagen, instituttleder
 • Trond Amundsen, professor
 • Martin Kuiper, professor
 • Mahsa Jalili
 • Dilan Saatoglu

Ph.d.-programråd i bioteknologi og matvitenskap. 

 • Berit Løkensgaard Strand , professor (leder)
 • Kjetil Rasmussen, instituttleder
 • Trygve Brautaset, professor
 • Ingrid Bakke, førsteamanuensis
 • Anne Ilse Vogel
 • Abba Elizabeth Coron

Ph.d.-programråd i fysikk

Ph.d.-programråd i kjemi

 • Øyvind Mikkelsen, professor (leder)
 • Hallstein Hemmer, instituttleder
 • Bård Helge Hoff, professor
 • Bjørn Kåre Alsberg, professor
 • Sarai Folkestad
 • Sigvart Evjen

Ph.d.-programråd i kjemisk prosessteknologi

 • Magnus Rønning, professor (leder)
 • Jens-Petter Andreassen, instituttleder
 • Hugo A. Jakobsen, professor
 • Sigurd Skogestad, professor
 • Ina Beate Jenssen
 • Stine Lervold

Ph.d.-programråd i materialteknologi

 • Knut Marthinsen, professor (leder)
 • Jostein Mårdalen, instituttleder
 • Ann Mari Svensson, professor
 • Andreas Erbe, professor
 • Trond Brandvik
 • Karin Fjeldstad Justnes
16 Vedlegg
38276 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)