Utdanningskvalite...

Studieprogramråd - NV

(Videresendt fra Studieprogramråd - NT)
 • Ved Fakultet for naturvitenskap (NV) rapporterer studieprogramleder til dekanen.
  Mandat og medlemmer i studieprogramrådene ved NV-fakultetet finner du på denne siden.

Mandat for studieprogramrådene #

Mandat for studieprogramrådene (pdf)
ENGLISH version of mandate for the faculty programme councils (pdf)

Mandat for programråd for ph.d.-program (pdf)

Ingeniørstudiene ved NV-fakultetet (FTHINGKJ, FTHINGMA, og FTÅRKJ) #

Medlemmer i perioden 01.01.2019 til 31.07.2023

 • Ina Merete Stuen, universitetslektor IMA (Leder FTHINGKJ og FTÅRKJ)
 • Roald Lilletvedt, høyskolelektor, IMA (Leder FTHINGMAT)
 • Kjersti Kleveland, førsteamanuensis, IMA 
 • Frode Seland, førsteamanuensis, IMA 
 • Lena Østby, førsteamanuensis, IMA
 • Marte Sørtveit Mørkve, universitetslektor, IMA
 • Stein Valen, daglig leder, Maintech
 • Jon Eigill Johansen, administrerende direktør, Chiron
 • Jon Husjord, studiekonsulent, IMA
 • Oversikt over studentrepresentanter

Ingeniørstudiet i havbruk (BIHAV) #

Medlemmer i perioden 01.01.2020 til 31.08.2023

 • Rolf Erik Olsen, professor, IBI (leder)
 • Birgitte Paulsen Torset, universitetslektor, IBA
 • Grete Hansen Aas, førstemanuensis, IBA (vara)
 • Ida-Johanne Jensen, førstemanuensis, IBT
 • Bjørn Egil Asbjørnslett, professor, IMT
 • Anna Olsen, førstelektor, MTP
 • Knut Sørby, professor, MTP (vara)
 • Eksterne representanter er under oppnevning
 • Silje Strand Lundgren, studiekonsulent, IBI
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bioingeniørstudiet (BBIOING)  #

Medlemmer i perioden 01.08.2017 til 31.07.2021:

 • Randi Anny Utne Holt, førsteamanuensis IBF (leder)
 • Ragnhild Bach, universitetslektor, IBF
 • Anne Lise Hjertø, førstelektor, IBF
 • Augusta Irene Kvam, førstemanuensis, IBF
 • Anne Synnøve Røsvik, førsteamanuensis, IBA
 • Bente Alm, universitetslektor, IBA
 • Sahar Olsen, universitetslektor, IBA
 • Ragnhild Nilsen, universitetslektor, IBA (vara)
 • Torill Dahl, prosjektleder, St. Olavs Hospital
 • Per Hepsø, seksjonssjef, St. Olavs Hospital (vara)
 • Brit Valaas Viddal, avdelingssjef, Helse Møre og Romsdal HF
 • Solvor Fuglestad, driftsbioingeniør, Helse Møre og Romsdal HF (vara)
 • Marielle Ryste Böhme, studiekonsulent, IBA
 • Knut Andreas Holt, studiekonsulent, IBF
 • Oversikt over studentrepresentanter

Matteknologi (MTMAT) og Mat og teknologi (FTMATMA)  #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Anita Jakobsen, førsteamanuensis, IBT (leder) 
 • Lisbeth Mehli, førsteamanuensis, IBT
 • Atle Hannisdal, førstelektor, IBT
 • Eirin Marine Skjøndal Bar, førsteamanuensis IBT
 • Anne Mette Østerås, førsteinspektør, Mattilsynet
 • Harry Westavik, forskningsleder, SINTEF Ocean AS
 • Koharu Okuya Høydalsvik, studiekonsulent, IBT
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bachelorstudiet i Biomarin innovasjon (298BMI)  #

Medlemmer i perioden 01.08.2017 til 31.07.2021:

 • Birgitte Torset, universitetslektor, IBA (leder)
 • Stig Tuene, universitetslektor,  IBA
 • Grete Hansen Aas, førsteamanuensis, IBA
 • Anne Stene, førsteamanuensis, IBA vara
 • Bjørn Magne Hatlø, førsteamanuensis IIF
 • Øivind Strand, professor IIF, (vara)
 • Kathrine Kvalheim Larsen, HR Manager, Marine Harvest AS
 • Wenche Uksnøy, project Manager, Blue Legasea
 • Margareth Kjerstad, seniorforsker, Møreforskning Ålesund, vara
 • Marielle Ryste Böhme, studiekonsulent, IBA
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bachelorstudiet i bioteknologi (427BT, 184BG, MBIOT5 og MSBIOTECH)  #

Medlemmer i perioden 01.01.2020 til 31.08.2023

 • Per Bruheim, professor, IBT (leder og stedlig leder i Trondheim)
 • Ingrid Bakke, førstemanuensis, IBT
 • Finn Lillelund Aachmann, professor, IBT (vara)
 • Berit Johansen, professor, IBI
 • Per Winge, førstemanuensis, IBI
 • Ann-Kristin Tveten, førstemanuensis, IBA
 • Janna Cropotova, førstemanuensis, IBA
 • Anna Synnøve Røstad Nordgård, fagleder APS, TINE Meierier Tunga
 • Trond Erik Aune, CEO, Vectron Biosolutions AS
 • Henrik Stamnes Dahl, studiekonsulent, IBT
 • Marielle Ryste Böhme, studiekonsulent, IBA
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realfagstudiene i Biologi (BBI, MSBIO) #

Medlemmer i perioden 20.03.2019 - 31.01.2023

Realfagstudiene i fysikk (BFY, MSPHYS) #

Medlemmer i perioden 01.08.2017 - 31.08.2021

 • Ingve Simonsen, professor, IFY (leder)
 • Jaakko Akola, professor, IFY 
 • Kathrine Røe Redalen, førsteamanuensis, IFY
 • Tor Nordam, forsker, Sintef 
 • Hege Christin Widerøe, principal researcher, Equinor
 • Peder Kristian Brenne, studiekonsulent, IFY
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realfagstudiene i Kjemi (BKJ og MKJ) #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Trond Peder Flaten, professor IKJ
 • Titus Sebastiaan van Erp, førsteamanuensis, IKJ
 • Nebojsa Simic, førsteamanuensis IKJ
 • Rudolf Schmid, førsteamanuensis, IKJ (vara)
 • Hilde Lea Lein, førsteamanuensis, IMA
 • Sverre Magnus Selbach, førsteamanuensis, IMA (vara)
 • Ragni Fjellgaard Mikalsen, stipendiat, RISE Fire Research Norge
 • Einar Johan Andreassen, principal researcher, Equinor 
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i fysikk og matematikk (MTFYMA) #

Medlemmer i perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Magnus Borstad Lilledahl, førsteamanuensis, IFY (leder)
 • Medlemmer fra IFY er under oppnevning
 • Anne Kværnø, professor, IMF
 • Jo Eidsvik, førsteamanuensis, IMF 
 • Brynjulf Owren, Professor, IMF
 • Markus Grasmair, førstemanuensis, IMF, (vara)
 • Eksterne representanter er under oppnevning
 • Brit Wenche Meland, studiekonsulent, IFY
 • Oversikt over studentrepresentanter

Møtereferat #

Møtereferat fra Studieprogramråd for teknologistudiet i fysikk og matematikk (MTFYMA)

Teknologistudiet i Industriell Kjemi og Bioteknologi (MTKJ og MIKJ) #

Medlemmer for perioden 01.06.2019 til 31.08.2021

 • Sigurd Skogestad, Professor, IKP (leder)
 • Ida-Marie Høyvik, førstemanuensis, IKJ
 • Turid Rustad, professor, IBT 
 • Alexander Dikiy, professor, IBT (vara)
 • Hanna Knuutila, førsteamanuensis, IKP
 • Kjell Wiik, professor, IMA
 • Sondre Kvalvåg, IMA (vara)
 • Astrid Bjørgum, seniorrådgiver, SINTEF Materialer og kjemi
 • Torfinn Håland, forskningskoordinator, GE Healthcare Lindesnes
 • Hege Johannessen, studiekonsulent, NV
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i Materialteknologi (MTMT og MSMT) #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Leiv Kolbeinsen, professor, IMA 
 • Frode Seland, førsteamanuensis, IMA (leder)
 • Bjørn Holmedal, professor IMA
 • Kjersti Kleveland, førsteamanuensis, IMA 
 • Ida Westermann, førsteamanuensis, IMA (vara)
 • Roy Johnsen, professor, MTP representant
 • Andreas Echtermeyer, professor, MTP (vara)
 • Børre Tore Børresen, forsker, Equinor
 • Sverre Gulbrandsen-Dahl, sjefsforsker, SINTEF
 • Andreas Fjelstad, studiekonsulent, IMA
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i nanoteknologi (MTNANO) #

Medlemmer for perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Bjørn Torger Stokke, professor, IFY (leder)
 • Øyvind Halaas, IKOM
 • Zhiliang Zhang, professor, KT (vara)
 • Erik Folven, førstemanuensis, IES
 • Helge Weman, professor, IES (vara)
 • Marit Sletmoen, førsteamanuensis, IBT (vara)
 • Bjørn E. Chistensen, Professor, IBT
 • Julia Glaum, føsteamanuensis, IMA
 • Andreas Erbe, professor, IMA
 • Elisabeth Egholm Jacobsen, førsteamanuensis, IKJ
 • Ellen Tuset, programdirektør, Kongsberg Space Electronics
 • Sigmund Strøset, seniorrådgiver, ENOVA
 • Brit Wenche Meland, studiekonsulent, IFY

Masterprogrammet Chemical Engineering (MSCHEMENG) #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Edd Anders Blekkan, professor, IKP (leder)
 • Hanna Knuutila, professor IKP
 • Liyuan Deng, Professor, IKP
 • Solrunn Johanne Vevelstad, forsker, SINTEF Materialer og kjemi 
 • Maria G. Lioliou, Principal Researcher, Statoil ASA
 • Inna Kim, forsker, SINTEF Materialer og kjemi, (vara)
 • Anacleta Venturin Andresen, studiekonsulent, IKP
 • Oversikt over studentrepresentanter

Masterprogrammet Environmental Toxicology (MSENVITOX) #

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021

 • Åse Krøkje, førsteamanuensis, IBI (leder)
 • Bjørn Munro Jenssen, professor, IBI
 • Augustine Arukwe, professor IBI vara
 • Veerle Jaspers, førsteamanuensis, IBI vara
 • Øyvind Mikkelsen, professor, IKJ
 • Trond Peder Flaten, professor, IKJ
 • Alexandros Asimakopoulus, førsteamanuensis, IKJ vara
 • Janne Lise Myrhaug, principal engineer HSE Equinor
 • Bård Nordbø, senioringeniør, Miljødirektoratet
 • Helena Reinardy, Førsteamanuensis, UNIS
 • Hege Johannessen, studiekonsulent, NV
 • Oversikt over studenrepresentanter 

Masterprogrammet Natural Resources Management (MSNARM) #

Medlemmer for perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Thor Harald Ringsby, førsteamanuensis, IBI, (leder)
 • Gunnar Austrheim, forsker, VM (vara leder 2020-20201) 
 • Bente Jensen Graa, IBI
 • Vidar Grøtan, førstemanuensis, IBI (vara)
 • Jørund Aasetre, førsteamanuensis, IGE
 • Håkon Lein, professor, IGE
 • Håkon Ryen, professor, IGE (vara)
 • Jan Grimsrud Davidsen, førstemanuensis, IGE
 • Norunn Sæther Myklebust, adm.dir., NINA
 • Graciela Monica Rusch, seniorforsker, NINA (vara)
 • Svein Frisvoll, direktør, Ruralis
 • Aina Holstm sekjsonssjef, Miljødirektoratet 
 • Silje Stand Lundgren, studiekonsulent, IBI
 • Oversikt over studentrepresentanter

Masterprogrammet Ocean Resourses (MSOCEAN) #

Medlemmer for perioden 01.01.2020 - 31.08.23

 • Kjell Inge Reitan, professor, IBI (leder)
 • Anne Stene, førsteamanuensis, IBA
 • Ingrid Bakke, professor, IBT
 • Murat V. Ardelan, professor, IKJ
 • Bjørn Egil Asbjørnslett, professor, IMT
 • Stein Wold Østerhus, professor, IMB
 • Turid Rustad, professor, IBT
 • Nicole Aberle- Malzahn, førsteamanuensis, IBI, (vara)
 • Bård Skjelstad, CTO, ScaleAQ (ekstern representant)
 • Øysein Leiknes, seniorrådgiver, Miljødirektoratet 
 • Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver, Fiskarlaget
 • Silje Strand Lundgren, studiekonsulent, IBI
 • Oversikt over studentrepresentanter 

Ph.d.-programråd ved NV #

Et ph.d.-programråd er primært et rådgivende utvalg for dekan, instituttleder og forskningsutvalget. Programrådet har ansvar for å foreslå faglig innhold, struktur og gjennomføring av vedkommende studieprogram innenfor vedtatte retningslinjer og ordninger, delegert fra dekan. En nærmere beskrivelse av programrådene er gitt i mandatet.

Ph.d.-programråd i biofysikk

 • Catharina de Lange Davies , professor (leder)
 • Erik Wahlström, instituttleder 
 • Jeroen Danon, førsteamanuensis
 • Turid Worren Reenaas. professor
 • Ronny Kjelsberg
 • Håvard Homleid
 • Marieke Olsman
 • Ingrid Haga Øvreeide

Ph.d.-programråd i biologi

 • Thorsten Hamann, Instituttleder
 • Martin Wagner (leder)
 • Sigurd Einum, professor
 • Martin Kuiper, professor
 • Julia Schulz
 • Ingeborg Hollekim Bringslid
 • Laura Batra Cabré 

Ph.d.-programråd i bioteknologi og matvitenskap. 

 • Berit Løkensgaard Strand , professor (leder)
 • Kjetil Rasmussen, instituttleder
 • Trygve Brautaset, professor
 • Ingrid Bakke, professor
 • Erland Årstøl
 • Emil Karlsen

Ph.d.-programråd i fysikk

 • Catharina de Lange Davies, professor (leder)
 • Erik Wahlström, instituttleder 
 • Jeroen Danon, førsteamanuensis
 • Turid Worren Reenaas. professor
 • Ronny Kjelsberg
 • Håvard Homleid
 • Marieke Olsman
 • Ingrid Haga Øvreeide

Ph.d.-programråd i kjemi

 • Øyvind Mikkelsen, professor (leder)
 • Hallstein Hemmer, instituttleder
 • Bård Helge Hoff, professor
 • Sharada Navada 

Ph.d.-programråd i kjemisk prosessteknologi

 • Magnus Rønning, professor (leder)
 • Jens-Petter Andreassen, instituttleder
 • Hugo A. Jakobsen, professor
 • Sigurd Skogestad, professor
 • Ina Beate Jenssen
 • Karen Karolina Høisæter

Ph.d.-programråd i materialteknologi

 • Andreas Erbe, professor (leder)
 • Einar Hjorthol, instituttleder
 • Ann Mari Svensson, professor
 • Yanjun Li, professor
 • Inger-Emma Nylund, ph.d.-kandidat
 • Trygve Storm Aarnæs, ph.d.-kandidat
16 Vedlegg
39984 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)