Kvalitetssystem...

Studieprogramråd

Alle studieprogram skal ha en studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette er på plass ligger hos dekanen. 


Hovedsider: Råd og utvalg
Se også: Evaluere studieprogram


Sammensetning #

Studieprogramrådet er et rådgivende organ som skal bidra i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet. Studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte.

Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra eksterne aktører. Et studieprogramråd kan fungere som råd for flere studieprogram.

Studentenes deltakelse #

Studentene er involvert i studieprogramevaluering gjennom

  • representasjon i alle studieprogramråd og at
  • emnerapport med studentevaluering går til studieprogrammene de er tilknyttet. 

Fakultetenes mandater #

3 Vedlegg
10387 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)