Studieplanlegging...

Studieplanrevisjon

Samleside for modulen studieplanrevisjon i det nye studieplanverktøyet.

Hvor starter jeg studieplanrevisjonsprosessen? #

Du kan starte studieplanrevisjonsprosessen ved å logge inn i verktøyet

 Revider studieplan

Når du har kommet deg inn på revider studieplan vil du finne følgene alternativer:

  1. Planer for studieprogram hvor jeg er studieprogramleder: her vil du kunne se en oversikt over studier der du er studieprogramleder. Fakultetsadministratorer (adm) må gjennomføre administrativ klargjøring før du kan starte revisjonsprosessen.
  2. Planer for studieprogram hvor jeg sitter i studieprogramråd: her finner du alle studieprogram hvor du sitter i studieprogramrådet.
  3. Planer som venter på min godkjenning/vedtak: her finner du alle reviderte studieplaner som venter på godkjenning av deg.

 Studieplaner

Studieplanrevisjon for fakultetsadministrator #

Her finner du oversikt over hvordan fakultetsadministrator foretar administrativ klargjøring av en studieplan

Studieplanrevisjon for studieprogramleder #

Her finner du en oversikt over hvordan studieprogramleder foretar revisjon av en studieplan

NTNU har vedtatt fire modeller for å lede studieprogram. På denne siden finner du også mandat for studieprogramledere ved NTNU

Alle studieprogram skal ha en studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette er på plass ligger hos dekanen. 

Se også #

Kontakt #

2 Vedlegg
1929 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)