Studieplanlegging...

Studieplanrevisjon

Samleside for modulen studieplanrevisjon i det nye studieplanverktøyet.

Hvor starter jeg studieplanrevisjonsprosessen? #

Du kan starte studieplanrevisjonsprosessen ved å logge inn i verktøyet

 Revider studieplan

Når du har kommet deg inn på revider studieplan vil du finne følgene alternativer:

 1. Planer for studieprogram hvor jeg er studieprogramleder: her vil du kunne se en oversikt over studier der du er studieprogramleder. Fakultetsadministratorer (adm) må gjennomføre administrativ klargjøring før du kan starte revisjonsprosessen.
 2. Planer for studieprogram hvor jeg sitter i studieprogramråd: her finner du alle studieprogram hvor du sitter i studieprogramrådet.
 3. Planer som venter på min godkjenning/vedtak: her finner du alle reviderte studieplaner som venter på godkjenning av deg.

 Studieplaner

Studieplanrevisjon for fakultetsadministrator #

Her finner du oversikt over hvordan fakultetsadministrator foretar administrativ klargjøring av en studieplan

Studieplanrevisjon for studieprogramleder #

Her finner du en oversikt over hvordan studieprogramleder foretar revisjon av en studieplan

Studieplanrevisjon for FS superbruker #

Emnekombinasjoner fra studieplanverktøyet til FS.

Dette er en introduksjon til hvordan emnekombinasjoner kan overføres fra Studieplanverktøyet til FS ved bruk av arbeidsflate for FS emnekombinasjoner.

Forutsetninger for overføring av emnekombinasjoner fra Studieplanverktøyet til FS

Forutsetninger i Studieplanverktøyet for at overføring av emnekombinasjoner kan utføres

 1. Studieplan må være satt til vedtatt.
 2. FS-saksbehandler må være registrert på studieplanens tilhørende fakultet. Dette gjøres av fakultetsadministrator i skjermbildet Fakultetsadministrasjon Dashboard og legges inni feltet FS-Saksbehandlere. 
 3. Studieplanen må godkjennes for overføring til FS av FS-saksbehandler i skjermbildet - Arbeidsflate for FS emnekombinasjoner

Forutsetninger i FS

 1. Emnekombinasjoner som skal opprettes ved overføring fra verktøy kan ikke allerede være opprettet i FS.
 2. Studieplanen kan ikke inneholde emnekombinasjon som er både et veivalg (studieretning eller hovedprofil) og inneholder emner. Emnene må ligge i egen emnekombinasjon under veivalget. Studieprogrammet 860MIB er et eksempel på et slikt program.

Hva overføres til FS

For studieplaner hvor man planlegger alle kommende år frem i tid, overføres ved denne revisjonen ku emnekombinasjoner for 2020 kullet.

For studieplaner hvor man planlegger neste år for alle kull (siv.ing), overføres emnekombinasjoner for alle kull som en del av revisjonen. 

Emnekombinasjoner som ikke overføres 

 • Felles emnekombinasjoner på tvers av studieprogram opprettes ikke. Eksempel på dette er BA-FELLESEMNER20 som benyttes på programmene BGEOG,BSANT og BPED. 
 • Årsstudium som del av bachelor. For program som har et årsstudium som en del av studiet (f.eks BPSY) vil ikke emnekombinasjoner for årsstudium bli overført til FS. Disse må opprettes manuelt i FS-klient.

Arbeidsflate for FS emnekombinasjoner i Studieplanverktøyet.

Planleggingsmodell - planlegger alle kommende år frem i tid. 

FS-saksbehandler ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap får liste med alle vedtatte studieplaner ved dette fakultetet. 

 I dette eksemplet har man 5 vedtatte studieplaner.

MPSY og ÅPSY – Ingen endringer ved revisjon av studieplan.

CPSY6 – Endringer i emner for studieåret 2020.

BGEOG og BPSY – Revidert studieplan inneholder endringer som ikke vil bli overført til FS.

Velg studieplan for ÅPSY. Hvis man vil se på studieplanen, kan man trykke på ikon til høyre for status. Starter overføring til FS ved å trykke på knappen Godkjenn for overføring til FS.

Velg studieplan for CPSY6. Hvis man vil se på studieplan, kan man trykke på ikon til høyre for status.

Trykk på Se emneendringer dersom du ønsker å se endringene gjort for kull 2020.

Du kan nå starte overføring til FS ved å trykke på knappen Godkjenn overføring til FS.

Velg studieplan for BGEOG. 

Du får nå opplysninger om hva som må gjøres manuelt og hva som kan overføres automatisk.

 • Fellesemner må håndteres manuelt
 • Får mulighet til å se endringer i emnekombinasjoner som vil overføres automatisk

 Hvis man vil se på studieplan, kan man trykke på ikon til høyre for status.

Starter overføring til FS ved å trykke på knappen Godkjenn for overføring til FS.

Planleggingsmodell - planlegger neste år for alle kull (siv.ing)

FS-saksbehandler ved Fakultet for ingeniørvitenskap får liste med alle vedtatte studieplaner ved dette fakultet.

I dette eksemplet har man 3 vedtatte studieplaner.

MTBYGG – Har ingen endringer i studieplan

MTING     – Endret emnetilbud

MTMART – Endringer i studieplan sin struktur. Ny emnekombinasjon, nytt veivalg osv.

 Velg studieplan for MTBYGG. Starter overføring til FS ved å trykke på knappen Godkjenn for overføring til FS.

Velg studieplan for MTING og får opp opplysninger endringer i emnekombinasjoner som vil overføres automatisk.

Start overføring til FS ved å trykke på knappen Godkjenn for overføring til FS.

Tilbakemeldinger etter - Godkjenn for overføring

 1. Godkjent – Saksbehandler har godkjent for overføring til FS.
 2. Under overføring – Studieplan er lagt inn i kø for overføring til FS.
 3. Overføring ferdig – Studieplan er overført til FS eller Feil overføring – Status settes til Feil ved overføring.

Etter at overføring er utført får man tilgang til en logg som viser hvilke emnekombinasjoner som er overført til FS.

Hvis overføring feilet, viser logg hvilken emnekombinasjon overføring stoppet ved.

Hvis det er under arbeidet med å ferdigstille studieplan i FS er behov for å gjøre notater, kan dette gjøres i notatblokk knyttet til planen.

Ferdig – Når studieplan er overført til FS, kan den markeres som ferdig behandlet og får status Ferdig i liste.

NTNU har vedtatt fire modeller for å lede studieprogram. På denne siden finner du også mandat for studieprogramledere ved NTNU

Alle studieprogram skal ha en studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette er på plass ligger hos dekanen. 

Se også #

Kontakt #

16 Vedlegg
2388 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)