Studieplanlegging...

Studieplanrevisjon

Samleside for modulen studieplanrevisjon i det nye studieplanverktøyet.

Hvor starter jeg studieplanrevisjonsprosessen? #

Du kan starte studieplan revisjonsprosessen ved å logge inn på verktøyet

 Revider studieplan

Når du har kommet deg inn på revider studieplan vil du finne følgene alternativer:

  1. Planer for studieprogram hvor jeg er studieprogramleder: her vil du kunne se en oversikt over studier der du er en programleder. Fakultetsadministratorer må først gjennomføre administrativ klargjøring før du kan starte revisjonsprosessen.
  2. Planer for studieprogram hvor jeg sitter i studieplanrådet: her finner du alle studieprogrammer hvor du sitter i studieprogramrådet.
  3. Planer som venter på min godkjenning/vedtak: her finner du alle reviderte studieplan som venter på godkjenning av deg.

 Studieplaner

Studieplanrevisjon for fakultetsadministrator #

Her finner du oversikt over hvordan fakultetsadministrator foretar den administrative klargjøringen av studieprogrammet

Studieplanrevisjon for studieprogramleder #

Her finner du en oversikt over hvordan studieprogramleder foretar revisjon av studieprogrammet

Du kan lese mer om de ulike modellene for studieprogramledelse på siden Lede studieprogram.

Alle studieprogram skal ha en studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette er på plass ligger hos dekanen. Du kan lese mer om dette på siden om Studieprogramråd.

Se også #

Kontakt #

2 Vedlegg
1279 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)