Studieplanrevisjon

Studieplanrevisjon - for studieprogramleder

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (3.7), Gå til siste versjon.)

Denne siden viser hvordan du kan revidere et studieprogram der du er studieprogramleder.

Om studieprogrammet #

Informasjon om studieprogram #

Her er all informasjon om studieprogrammet fra navn på grad til undervisningsspråk osv. Den informasjonen blir automatisk registrer og kan ikke endres.

Veivalg #

Veivalg inneholder lenker til alle mulige veivalg (studieretninger) som gjelder studieprogrammet. Ved å velge et veivalg, kan du revidere selve veivalget på samme måte som du reviderer hele studieprogrammet.

Spesielle krav og betingelser #

Her finner du eksisterende spesielle krav og betingelser som gjelder studieprogrammet ditt. Tilleggsinformasjon om studieprogrammet kan oppgis ved å trykke på rediger. Dette gjelder forhold som ikke er en del av opptakskravet. Ved å trykke på (1) Vis alle språk har du mulighet til å redigere på engelsk og norsk samtidig. Under det finner du en redigeringsboks (2) der du kan beskrive endringen. Hvis endringen du skal registrere er en vesentlig endring, kan du slå på (3) Ikke vesentlig endring (klikk for å slå på). Da registreres endringern som en vesentrlig endring og en liste over endringene vil opprettes. Du avslutter med (4) Lagre og lukk

Rediger spesielle krav og betingelser

Kort om studieprogrammet #

Her kan du gi en kort overordnet innledede beskrivelse av studieprogrammet for studenter.

Læringsutbyttebeskrivelse #

Læringsutbyttebeskrivelse inneholder informasjon om (5) Kunnskap , (6) Ferdigheter og (7) Generelt. På høyere siden av vinduet finner du en (8) Emneliste av alle emner, obligatoriske og valgbare, som utgjør studieprogrammet. Merk at emnene og teksten som vises her er hentet inn fra forrige studieår, og de oppdateres ikke automatisk ved endring i EPN. Når du trykker på et emne, vil du få opp læringsutbyttebeskrivelsen for det aktuelle emnet. Ved siden av fanen Emneliste finner du en annen fane, Veileder, som beskriver hva et læringsutbytte på programnivå skal inneholde. Husk å slå på (9) Ikke vesentlig endring (klikk for å slå på) hvis dette er en vesentlig endring, og avlutt med (10) Lagre og lukk.

Læringsutbytte

Oppbygging av studiet #

Her kan du legge til informasjon som oppbygging av studiet, frister og valg, progresjonskrav, overgangsordninger og master.

 Oppbygging av studiet

Verktøy for emnekombinasjon. Her finner du hvilke emner som inngår i studieprogrammet med oversikt over alle obligatoriske og valgbar emner etter årskull. Etter du har valgt Årskull, kan du gjøre endringer som for eksempel hvilket semester et emne tas, om det er obligatorisk eller valgbar eller eventuelt slette eller legge til emner. Merk at planen må være i revisjonsfase (til revisjon) for å kunne gjøre endringer.

Læringsformer #

Her kan du redigere informasjon om læringsformer, praksis og ekskursjoner. Læringsformene skal være tilpasset forventet læringsutbytte i studieprogrammet.

Vurderingsformen #

Vurderingsformen i studiet skal være utformet slik at de mest hensiktsmessige metodene for å måle studentens oppnåelse av læringsutbyttet blir brukt.

Internasjonalisering #

Her kan du beskrive hvilke ordninger annet enn studentutveksling studieprogrammet har for internasjonalisering tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.

Yrkesmuligheter/videre studier #

Her kan du beskriv hvordan studieprogrammet er faglig relevant for arbeidslivet med konkrete eksempler på mulige yrkesveier

Entreprenørskap, innovasjon og nytenking #

Her kan du beskrive hvilken måte innovasjon og entreprenørskap er integrert i studieprogrammet.

Tilleggsinformasjon #

Her kan du legge til ekstra informasjon som ikke tilhører en av de øvrige kategoriene.

Vesentlig endring #

Her finner du oversikt over alle vesentlige endringer som er gjort samt dato og hvem de er registrert av. Merk at når du oppretter en vesentlig endring må du koble en oppgave til den vesentlige endringen. Dersom du ikke har en passende oppgave, kan du opprette den i det du trykker Lagre og lukk. 

Oppgaver #

Her finner du oversikt over oppgaver, samt informasjon om frist, hvem er ansvarlig, kobling mot vesentlige endringer og status på oppgaven.

 Opprett tiltak

For å opprette en oppgave trykker du på +Ny. Først må du legge til (11) Tittel og (12) Beskrivelse. Deretter kan du legge til (13) Ansvarlig og (14) Frist for gjennomføring av tiltaket. Til slutt kan du velge (15) Status på tiltak. Du kan velge mellom Not Startet, In Progress, Completed, Deferred, og Waiting on someone else.

Merk at hvis det allerede finnes oppgaver i listen, så er det opprettet av fakultetsadministrator eller av avdeling for utdanningskvalitet på veine av rektor

Status på studieplan #

 Status på studieplan

På slutten av siden vil du finne statusen på studieplanen.

Administrativ klargjøring betyr at planen foreløpig ikke er klar for revisjon. Dette er noe som gjøres av fakultetsadministrator.

Til revisjon betyr at planen venter på revidering av deg som studieprogramleder.

Til anbefaling betyr at studieprogramrådet kan ta stilling til anbefalingene og komme med sine innspill før planen sendes videre til vedtak. Det sendes ikke automatisk varsel til medlemmene av studieprogramrådet.

Til godkjenning betyr at planen er klar til godkjenning (for f.eks. instituttleder).

Til vedtak betyr at planen er klar for å sendes til vedtak (for f.eks. dekan/forvaltningsutvalg).

Vedtatt betyr at planen er vedtatt.

Kontakt #

8 Vedlegg
775 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)